ไม่มีหมวดหมู่

p19tk4j4ule7b1qi81c851t871ah2a
06 พ.ค.

ความรักของพระเจ้าเป็นแบบไหน

ความรักของพระองค์มี 3 ระดับ ระดับ 1 พระบิดาผู้ทรงรัก ไม่มีเงื่อนไข หากกลับใจ เริ่มทใหม่ พระองค์ทรงให้อภัย ระดับ 2 พระบิดาผู้ทรงขัดเกลา ในจุดนี้ มี สองแนว แนวระนาบ คือ มาจากคน Mentor ที่ขัดเกลา ในมโนธนนม ความเป็นผู้ใหญ่...