บทความ

Green grass background texture
05 พ.ย.

การเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ ตอนที่ 1 : พระวจนะของพระเจ้า คือ อาหารฝ่ายวิญญาณ ชั้นเลิศ

คุณค่าแห่งพระวจนะ ของพระเจ้าเป็น เรื่อง ธรรมดา เราเข้าใจ ง่ายๆว่า หาก จะรู้พระคัมภีร์ ต้องไป ที่โบสถ์ หรือ คริสตจักร ซึ่งเป้นที่รู้กัน อยู่แล้วพระคัมภีร์ ที่ อยู่ ในมือของเรา ไม่ใช่ หนังสือ ทั่วไป...

p19tis8auh3uj16g91s551tdj3cc6
04 พ.ย.

พันธกรทั้งห้า : ก้าวที่สาม ใครจะก้าวสู่ระดับพันธกรทั้งห้า

สุดท้ายนี้ บางคนจะเข้าสู่ระดับ มิติที่สาม คือ ของประทานของพระเยซูคริสต์ ที่จะแต่งตั้งบางคนให้เป็นหนึ่งในห้า ตาม เอเฟซัส 4:11 ในคริสตจักร คือ อัครฑูต ผู้เผยวจนะ ผู้ประกาศ ศิษยาภิบาล และครู-อาจารย์ กุญแจของประทานระดับนี้ ท่านต้อง อดทน ฝึกฝน และความรักสำคัญมาก...

orange textured vintage background and corner white bar
04 พ.ย.

พันธกรทั้งห้า : ก้าวที่สอง คือ การค้นพบของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับใช้

บางคนเรียก ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ (1คร12:4-11) ซึ่งเป็นของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทานแก่ท่าน เป็นมิติที่เหนือธรรมชาติ เมื่อท่านรับเชื่อ และรับการพัฒนาเต็มที่ การเจิมต่อเนื่อง ทำสม่ำเสมอ มันจะเป็นบทบาท โดดเด่น หรือเรียกตำแหน่งตามของประทาน ในการปรนนิบัติพี่น้อง นี่เป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ในคริสตจักร ในการช่วยเหลือ เยียวยาปลดปล่อย และใช้ในการประกาศได้อีกด้วย คนก็มีปัญหาแค่สามด้านใหญ่ ครับ คือ ด้านจิตใจ...

q
04 พ.ย.

พันธกรทั้งห้า : แล้วเราจะก้าวไปสู่ การรับใช้ตามของประทาน และ สู่ระดับพันธกรทั้งห้าได้อย่างไร?

ก้าวที่หนึ่ง ท่านต้องฝึกฝนและ ค้นหา รู้ภาระใจการทรงเรียก และ ถูกสร้างให้เจริญเติบโต ให้ท่านรับใช้หลายๆ อย่าง จนค้นพบภาระใจของตัวเอง แม้ท่านอาจต้องถูกผู้นำสลับปรับเปลี่ยนการรับใช้ หรือเมื่อท่านรับใช้ไป มันไม่เกิดผล ท่านจะปล้ำสู้ แล้วต้องเปลี่ยนเมื่อเวลามาถึง ก็อย่าท้อแท้ อย่าอาย เมื่อต้องถูกปรับเปลี่ยน และอย่ากลัว เพราะเรากำลังค้นหาของประทานของเราในด้านภาระใจ เพราะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจพื้นฐานของ ของประทานก่อน...

q
04 พ.ย.

พันธกรทั้งห้า : จะพัฒนาของประทาน และก้าวไปสู่พันธกรทั้งห้าได้อย่างไร?

บางคนพระเจ้าจะใช้ และทำงานใหญ่กว่าท่านคิด แม้ท่านเป็นเพียงสมาชิกคนหนึ่ง ผมได้มีโอกาสฟังคำเทศนาของบิล จอห์นสัน ท่านกล่าวว่า วันหนึ่งท่านไปเยี่ยมคริสตจักร ที่ดร. ซินดี้ เจคอป เป็นสมาชิกอยู่ (ดร.ซินดี้เป็นผู้เผยวจนะระดับโลก) และอีกท่าน คือ ดร. ซี ปีเตอร์ แวกเนอร์ ซึ่งโด่งดังจากการเขียนหนังสือ และการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้รับใช้พระเจ้าที่โด่งดังมากมาย สอนที่พระคริสตธรรม...

02
04 พ.ย.

จากวิญญาณศาสนากลายเป็นคนไร้ซึ่งจิตวิญญาณ

เราต้องเข้าใจก่อนว่าการดำเนินชีวิตที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การทรงนำหรือประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาจทำให้เราตกขอบหรือทำหลายสิ่งที่พลาดและคลาดเคลื่อนไปจากน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระเจ้า โดยเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในขณะนั้น จากการให้คำปรึกษาและบำบัดเยียวยาผู้ที่มีอาการค่อนข้างไปทางสุดขั้วหนึ่งในลักษณะของวิญญาณศาสนาและผมพยายามจะพาเขาไปทางถูกต้อง ปัญหาหนึ่งที่พบคือ หลายรายที่สวิงไปอีกขั้วหนึ่งแทนที่จะหลุดจากอาการทางวิญญาณศาสนา กลายเป็นคนไร้ซึ่งการดำเนินชีวิตในฝ่ายพระวิญญาณเลยหรือบางคนกลายเป็นคนไร้ซึ่งจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิต แทนความถูกต้องและเป็นตามน้ำพระทัยพระเจ้า อาการเหล่านี้อาจเป็นใครบางคนที่ท่านกำลังช่วยเหลืออยู่หรือเป็นตัวท่านเองที่กำลังเผชิญอยู่และท่านอาจจะช่วยเหลือเขาเหล่านั้นได้จากอาการต่อไปนี้ ประเภทที่หนึ่ง : คนที่เคยรับใช้อย่างหนักจนไม่สนใจครอบครัว เราต้องเข้าใจก่อนว่า สถาบันแรกที่พระเจ้าให้มนุษย์ดูแล คือสถาบันครอบครัว พี่น้องที่เพิ่งหลุดจากวิญญาณศาสนาและปัจจุบันอยากจะเอาตัวออกมาเพราะรู้สึกผิดที่พลาดไปในอดีต ซึ่งเนื่องมาจากการเรียนรู้ไม่สมบูรณ์หรือความเข้าใจที่บกพร่อง เขาจึงอยากจะชดเชยครอบครัวที่เขาได้ละทิ้งไป จากนี้ไปพวกเขาเหล่านี้กลับไม่สนใจเรื่องคริสตจักร หมกมุ่นอยู่แต่กับครอบครัวและทิ้งคริสตจักร ทิ้งเพื่อน ทิ้งการไปนมัสการพระเจ้าเลยก็ได้...