บทความ

dawn
04 พ.ย.

จะปลดปล่อยตัวเองจากวิญญาณศาสนาได้อย่างไร

1. สารภาพบาป อธิษฐานตัดความสัมพันธ์และประกาศยกเลิกในสิ่งที่เคยทำ ให้เราหันมาเน้นแก่นคำสอนของพระคำ เช่น พระคริสต์ทรงเน้นเรื่องความสัตย์ซื่อและการเกิดผลมากกว่าเอาตัวเราไปเปรียบกับผู้อื่น เพราะเราแต่ละคนพระเจ้าต่างให้ตะลันต์ไม่เท่ากัน แต่วันพิพากษาพระองค์จะทรงพิพากษาบนพื้นฐานความสัตย์ซื่อในตะลันต์ของเราว่าทำอย่างเต็มที่หรือไม่และไม่ใช่ด้วยความขมขื่นและแรงจูงใจไม่ถูกต้อง (มธ.25:23-24) นายจึงตอบว่า "ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด” ฝ่ายคนที่ได้รับตะลันต์เดียวมาชี้แจงด้วยว่า “นายเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจแข็งเกี่ยวผลที่ท่านมิได้หว่าน เก็บส่ำสมที่ท่านมิได้โปรย” 2. อธิษฐานกลับใจใหม่เพื่อยืนอยู่บนรากฐานชีวิตจริงๆ (มธ.7:22-23) “เราไม่เคยรู้จักเจ้า เจ้าผู้กระทำความชั่ว...

p19tivjgeg1is9d4b1jdo2fi1akkg
04 พ.ย.

รากของวิญญาณศาสนาในสังคมไทย

จากการสังเกตุในการรับใช้ การต่อสู้กับตัวเองและก่อนที่จะหลุดจากอาการนี้ ผมเข้าใจว่า “วิญญาณศาสนา” มาจาก 3 ปัจจัยใหญ่ๆ ซึ่งจะพอสรุปให้ท่านเห็นแหล่งที่มาในคริสตจักรในสังคมไทย 1. บรรพบุรุษ ประเพณี หลายสิ่งที่มิชชั่นนารี ผู้ก่อตั้งหรือบุกเบิกคริสตจักรเคยสอน กำหนดหรือปลูกฝังค่านิยมบางอย่างที่ไม่ถูกกำหนดชัดๆในพระคัมภีร์ให้แก่พวกเรา เช่น วัฒนธรรมและประเพณีบางอย่างทางตะวันตกหรือทางยุโรบ แทนที่จะเป็นแบบไทยๆ รวมไปถึงระบบระเบียบการประชุมด้วย ซึ่งพวกเราเข้าใจว่าการเป็นคริสเตียนคือ ความเชื่อหรือเป็นสิ่งที่พระเจ้าสั่งกำหนดให้เราทำต่อเนื่องกันมาอันยาวนาน ซึ่งบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะดีและเหมาะสมในสมัยนั้น แต่มันอาจจะไม่เหมาะกับสมัยนี้ก็ได้และครั้งหนึ่งพระเจ้าอาจจะใช้วิธีการนั้นกับคนกลุ่มนั้นๆหรือสถานการณ์นั้นๆ...

cracked plaster orange textured vintage background, Old orange wall
04 พ.ย.

กลยุทธ์ของวิญญาณศาสนา – ตอนที่ 2

ระวังความกลมกลืน ผมอยากจะเปรียบเทียบระหว่างข้าวละมานกับวัชพืช เรามาดูกันเพราะมันคล้ายกันมากเหมือน กับพวกที่มีวิญญาณศาสนาที่ทำตัวกลมกลืนในคริสตจักร เหมือนรักพระเจ้าแต่แรงจูงใจหรือการกระทำเกิดขึ้นจากวิญญาณภายในตัวเขา เหมือนอาจารย์เปาโลกล่าวว่า แม้ซาตานปลอมตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้ายังได้เลย “การกระทำเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้ เหตุฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรที่คนรับใช้ของซาตานจะปลอมตัวเป็นคนรับใช้ของความชอบธรรม ท้ายที่สุดของเขาจะเป็นไปตามการกระทำของเขา” (2คร.11:14-15) ข้าวสาลี เปรียบเสมือนพลเมืองของพระเจ้า และ ข้าวละมาน หรือ วัชพืชเปรียบเป็นพลเมืองของมารร้าย (มธ.13:24-30) มีลักษณะเหมือนต้นข้าวสาลีมากในระยะแรกๆแต่ออกรวงเป็นเมล็ดเล็กๆสีคล้ำ...

Cracked cement floor
04 พ.ย.

กลยุทธ์ของวิญญาณศาสนา – ตอนที่ 1

กลยุทธ์ที่ 1 : เน้นกิจกรรมทางศาสนาในชีวิตของเรา คริสตชนหลายคนเน้นกิจกรรมทางคริสตจักรจนพ่อแม่พี่น้องรับไม่ได้ แทนที่จะนำความดีความน่ารักของพระเจ้าเข้าไปในบ้านกลับนำกิจกรรมบางอย่างทำให้เกิดการแตกแยกกับเพื่อนที่ทำงาน คนในครอบครัวแม้แต่ในการประชุมก็จะเน้นพิธีกรรมในคริสตจักรหรือการประชุมเหมือนบริษัท ไม่เน้นการทรงสถิต การเจิมหรือการเยียวยาปลดปล่อยแต่เน้นรายการที่ดูดี ตรงเวลา ผู้นำมักเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในการประชุมแต่ไม่เคยมีอะไรพิเศษเกิดขึ้น นอกจากการสร้างพิธีหรือเทคนิคในการประชุมและคำสอนที่เข้มงวดให้คนรักคริสตจักรและผู้นำมากกว่ารักพระเจ้าหรือมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ กลยุทธ์ที่ 2 : เน้นเรื่องวิญญาณชั่ว คุยโอ้อวดการสำแดงว่าเห็น พบ พูดหรือไล่วิญญาณชั่วได้หรือแสดงว่าตัวเองมีอำนาจกว่าวิญญาณชั่วแทนที่จะกล่าวถึง ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย วิญญาณศาสนาเป็นการสำแดง “ด้านดี” ของมาร...

p19tirnrjv1nbejurro5a0u13ref
04 พ.ย.

รากของวิญญาณศาสนาในคริสตจักร

คำสอนของฟาริสีและสะดูสี หลายคนคงไม่เข้าใจว่าวิญญาณศาสนาคืออะไร มาจากไหนและหมายความว่าอย่างไร? ผมจึงอยากจะพยายามอธิบายอย่างง่ายๆตามประสาคนไทย เพราะช่วงนี้มีคำพูดนี้กำลังเป็นที่นิยมและสนใจของคริสตจักรและผู้เชื่อทั่วไปว่าที่มาของคำว่าวิญญาณ ศาสนาคืออะไรก่อนนะครับ เมื่อพูดคำนี้ก็ทำไห้กล่าวถึงคำแรกก่อน คือ คำว่า “วิญญาณ” เมื่อเราพูดคำว่าวิญญาณ ในสังคมทุกสังคมและทุกความเชื่อ มักจะเป็นที่เข้าใจกันว่า คือสิ่งที่ควบคุมที่เรามองไม่เห็นและผู้ถูกควบคุมก็อาจไม่รู้ตัว เพราะวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่อาจมอเห็นด้วยตาเปล่าได้ แต่เมื่อสิ่งที่ควบคุมนั้นมันกลายเป็น “วิญญาณ” ที่เป็น “ศาสนา” ขึ้นมาล่ะ เพราะคำว่าศาสนาก็ย่อมบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วว่า...

Bokeh background
04 พ.ย.

จะเดินตามพระสัญญาได้อย่างไร? ตอนที่ 5 : การเชื่อฟัง

หากเรา มีลูก สักคนไม่ว่าหญิงหรือชาย แม้ลูกของเรา แม้จะไม่เก่ง หรือหน้าตาดี ดังที่ใครๆโออวด ในลูกตัวเอง ว่าดีแค่ไหน พวกเรา ก็ยังคงรักและเลือกจะเป็นลูกคนนี้ของเราแน่นอน ไม่อยากเปี่ยนหรือสลับ แน่ครับ แม้อย่างไร เรารักลูกเรา เพราะเขาเป็นลูกเรา และสิ่งที่เราต้องการจากเขาคือการเชื่อ ฟัง จากขา ไม่ใช...