บทความ

JesusLoveYou
30 ต.ค.

ผู้นำศตวรรษที่ 20 มักจะเป็นผู้จัดการภายในตัว

ครั้งที่แล้วผมได้ พูดถึงเรื่องผู้นำกับผู้จัดการแตกต่างกันอย่างไร เพราะเราจะได้รู้ถึงธรรมชาติคนทั้งสองประเภทนี้ว่าผู้นำมักมีไอเดียรายวัน หรือรายเดือน มองภาพกว้าง ใหญ่ แต่ผู้จัดการเขาสามารถ แยกแยะ จัดลำดับความสำคัญ เอาไอเดียของผู้นำมาจัดการเป็นระบบหมวดหมู่ ลำดับตามความสำคัญได้เป็นอย่างดี แต่ผู้นำในศตวรรษ ที่ 20 ต่างกับผู้นำยุคก่อนแล้ว ที่จะมานั่งในห้องประชุม หรือโทรบอกผู้จัดการ ให้พิมพ์จดหมาย ร่างจดหมาย โทรหาคนนั้นคนนี้ ไปวางแผนมาส่ง...

sea-landscape-mountains-nature
30 ต.ค.

ผู้นำกับการเคลื่อน ในการฟื้นใจ ดังแม่น้ำ

เวลา นี้พวกเราที่เคลื่อนในแม่น้ำของพระเจ้า มีประสบการณ์ในการกระโดดลงในแม่น้ำ แห่งการเจิม การเยียวยา การทรงสถิตของพระองค์ลึกลงตามลำดับ เมื่อเรากระโดดลงไปในแม่น้ำแห่งชีวิตที่ไหลเข้ามาสู่ชีวิตคริสตจักรของเรา เราควรจะเข้าใจจุดประสงค์ของการดื่ม การก้าวลงไปในแม่น้ำของพระองค์ คำว่า แม่น้ำ ในพระคัมภีร์ถูกใช้เป็นสถานที่ตั้งเมืองและตั้งรกรากที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ยังใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ยอห์นใช้ในการรับบัพติสมา หรือนาอามานใช้จุ่มตัวเพื่อรักษาโรค (2 พกษ.5:14) ในพระคัมภีร์เดิม แม่น้ำยูเฟรติสเป็นแม่น้ำสายพิเศษ และมักใช้คำว่า...

q
30 ต.ค.

ผู้นำกับการ “บริหาร”

การบริหาร คือ การจัดขบวนการเพื่อให้สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดี โดยผ่านผู้บริหาร ในภาษากรีกการบริหาร หมายถึง กัปตันเรือ หรือ ผู้ครอบครองเป็นคำเดียวกัน เพราะว่ากัปตันเรือมีหน้าที่ควบคุมดูแลและนำเรือไปให้ถึงจุดหมายปลายทางโดย ปลอดภัย ดังนั้น กัปตันเรือย่อมต้องรู้เส้นทางเดินเรือและวิธีการควบคุมเรือให้ดีที่สุด รีลอย อิมส์ กล่าวว่า.การบริหารที่สำเร็จผล นั้น คือ 1. มีการวางแผนที่ดี 2. ทำงานนั้นด้วยความ...

Business Meeting
30 ต.ค.

ทุกคนเป็นผู้นำได้ ตอนที่ 5 : จุดชนะใจที่ดีที่สุดของผู้นำ

อย่างแรก คือรักลูกน้อง ไม่ใช่รักงานนะครับ หากท่านรักลูกน้อง ดูแล ถามไถ่ เอาใจใส่พวกเขาและครอบครัวของเขา นั่นเป็นอาวุธและของขวัญ ท่านที่จะทำให้พวกเขาประทับใจ ถ้าท่านพร้อมที่จะรัก ให้โอกาสและส่งเสริมพวกเขาตลอดเวลา ผู้ตามมทุกคนสัมผัสถึงความจริงใจของท่านได้ ทำไมต้องรักคน? เพราะเมื่อท่านรักคนๆจะไปทำงานของท่านให้สำเร็จ แต่หากท่านรักงานไม่สนใจคลูกน้องของท่าน เมื่อลูกน้องเจ็บป่วย มีปัญหาเรื่องเงิน เงินไม่พอใช้ไม่พอกิน มีปัญหารกรุงรัง เขาก็จะทำงานให้ท่านอย่างด้อยประสิทธิภาพครับ ดังนั้นคนต้องมาก่อนงาน อย่างที่สอง...

p19tk4j4ujlle1q281n9l48r1u3l5
30 ต.ค.

ทุกคนเป็นผู้นำได้ ตอนที่ 4 : ผู้นำแบบไหนที่มีอิทธพลที่สุดและยาวนานที่สุด

ตำแหน่งของผู้นำที่มีอิทธิพลมีหลายแบบ แต่ละแบบจะมีจุดดีและจุดอ่อนในตัว เราจะคุยกันถึงลักษณะผู้นำในแบบต่างๆในตอนนี้เพื่อท่าน จะได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และแก้ไขโดยเร็วก่อนที่เหตุการณ์ที่คิดไม่ถึงจะเกิดขึ้น ผู้นำแบบแรก คือ ผู้นำที่ ได้รับการแต่งตั้ง เนื่องจากการเป็นญาติหรืออยู่มานาน หรือเหตุผลอื่นๆ แม้ท่านจะเก่งไม่เก่ง ทำอะไรที่ไม่เข้าที่เข้าทาง แต่ด้วยตำแหน่งของท่านที่ค้ำชูท่านอยู่ และผู้ตามต้องตามท่านตามตำแหน่งที่ท่านได้รับ แต่ว่าหากวันหนึ่งท่านต้องออกจากตำแหน่ง ท่านก็จะหมดอิทธิพลไปพร้อมกับตำแหน่งนั้นเหลือแต่ความสัมพันธิ์ปกติ เพราะขณะที่ท่านอยู่ในตำแหน่ง ท่านอาจทำตัวใช้อิทธิพลไม่เหมาะสม แต่ถ้าท่านเป็นผู้นำที่ดีใช้อิทธิพลอย่างถูกต้อง และดูแลลูกน้องด้วยใจ แม้เมื่อท่านไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วท่านก็ยังมีอิทธิพลได้ โดยที่ลูกน้องเก่ายังให้ความเคารพนับถือท่าน ผู้นำแบบที่สอง...