บทความ

p19tis8auj1u2h95omr11ku71i8if
30 ต.ค.

การเดินตามการทรงเรียก ตอนที่ 1 : การเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าและผู้นำที่มีการเจิม

คริสตจักรถุงหนังองุ่นใหม่เป็นคริสตจักรที่เคลื่อนด้วยชีวิตต่อชีวิต การเรียนรู้ ประสบการณ์และการพัฒนาด้วยชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับเสียงพระเจ้า การเจิมที่ได้รับ การส่งมอบมรดกฝ่ายวิญญาณและการสอนคนอื่นต่อไป ในสมัยของเอลียาห์ บรรดาผู้เผยพระวจนะ กลุ่มสาวก สานุศิษย์ของเอลียาห์ได้มารวมตัวกันอยู่กับผู้เผยวจนะเปรียบเสมือนโรงเรียนที่พวกเขาช่วยกันต่อสู้กับความตกต่ำฝ่ายวิญญาณและศีลธรรม ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่สมัยกษัตริย์เยโรโบอัม (กษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลฝั่งเหนือ) และบรรดาลูกศิษย์เอลียาห์ที่ได้เป็นพยานถึงเหตุการณ์ที่เอลีชาติดตามเอลียาห์เพื่อรับหน้าที่เป็นผู้เผยวจนะต่อจากเอลียาห์ สิ่งสำคัญในการเคลื่อนในของประทาน คือ การส่งต่อภาระหน้าที่ในของประทานนั้นๆต่อคนรุ่นต่อไป ดังเช่น เอลียาห์ส่งต่อการเจิมให้แก่เอลีชาถึงสองเท่า และมอบฉันทะภาระให้แก่เอลีชา เรื่องนี้เป็นแบบอย่างที่ดีมาก โดยเฉพาะในเรื่อง การส่งต่อ มอบงาน...

pexels-photo
30 ต.ค.

ของประทานการเผยวจนะ : เรื่องที่ไม่ควรชี้นำในการเผยวจนะ

1. อย่าชี้นำ เรืองการเงิน เราต้อง เข้าใจ คำว่า คำตักเตือน คำหนุนใจ แตกต่าง กับ การ ชี้นำ ผมจะยกตัวอย่าง เช่น คำพูดที่ชี้นำ เช่น ผู้เผยวจนะบอกให้ท่าน ถวายเงินให้ คนนั้นหรือคนนี้ หรือ ให้ผู้เผยเอง...

p19tivjged12q7q84ng91um11p9p8
30 ต.ค.

ของประทานการเผยวจนะ : การเผยวจนะเสริมสร้างคริสตจักรอย่างไร?

อาจารย์เปาโลได้สั่ง ไว้ อย่างชัดเจน ว่าให้คริสเตียนทุกคน ควร ขวนขวายและ ตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ เผยวจนะ(1คร14:1-2) ตอนนี้น่าสนใจ ให้เราสังเกตุนะครับ 1โคริทธ์ บทที่12 อาจารย์เปาโล พูดถึงเรื่องของประทาน ฝ่ายวิญญาณ ต่างๆ บทที่13 ท่านกล่าวว่า เราต้องรับใช้ หรือใช้ของประทาน...

p19tivjgeftc71jljaddrpk2uef
30 ต.ค.

จงมั่นใจว่าข่าวประเสริฐเกิดผล

อย่าท้อใจ แม้คนไม่เชื่อ แต่เมล็ดที่หว่านจะเกิดผล เพราะ เรย์ จูเนียร์ ประกาศครั้งแรกคน เชื่อ 1 คน แต่ว่าคนนั้นปัจจุบันไปเป็นมิชชันนารีที่แอฟริกา 40 ปีแล้ว สเตเฟน ถูกหินขว้าง จนตายเพราะประกาศข่าวประเสริฐ แต่ 1 คนที่ร่วมในการข่มเหงนี้ได้กลับใจ คือ เปาโล ท่านเชื่อไหมว่า ทูตสวรรค์เปรมปรีดิ์...

p19tivjgee1s0hdrpbga14sf13gsa
30 ต.ค.

ความจำเป็นในการประกาศข่าวประเสริฐ ตอนที่ 3 : ไม่ละอาย

โรม 1:14-16 "ข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกกรีกและพวกชาวป่าด้วย เป็นหนี้ทั้งพวกนักปราชญ์ และคนเขลาด้วย ฉะนั้นข้าพเจ้าก็เต็มใจพร้อมที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลายที่ อยู่ในกรุงโรมด้วย ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน และพวกกรีกด้วย" ท่านว่าเป็นคริสเตียน “คริสเตียนผู้ที่ติดตามพระเยซู” “คริสเตียนต้องไม่อาย” พระเยซู ตรัสว่า “ผู้ใดใคร่ติดตามเรามา ให้แบกกางเขนและตามเรามา” ในสมัยพระคริสต์นั้นผู้ แบกกางเขนแสดงถึงอาการ หนัก , เจ็บ , อาย ,...

p19tiuroetqmg9ma11f1c6u1d49c
30 ต.ค.

ความจำเป็นในการประกาศข่าวประเสริฐ ตอนที่ 2 : สำนึกในพระคุณ

โรม 1 :14-15 "ข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกอารยะและพวกอนารยชนด้วย เป็นหนี้ทั้งพวกนัก ปราชญ์และคนเขลาด้วย ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขวนขวายที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้ง หลายที่อยู่ในกรุงโรมด้วย" 1. เราต้องรู้ว่าเราทุกคนกำลังเป็นหนี้ข่าวประเสริฐ (โรม 1 :14-15) พระเจ้ามอบข่าวประเสริฐแก่คริสเตียนให้ไปบอกคนทั้งหลาย หากคริสเตียนไม่บอกแต่เก็บ ไว้ หมายถึงคริสเตียนเป็นหนี้พระเจ้า เปรียบเสมือนกับว่าเมื่อพระเจ้าให้พระคุณแก่ท่านไป ให้แก่ผู้อื่นแต่ท่านไม่นำเงินไปมอบต่อ นั่นล่ะท่านกำลังเป็นหนี้พระเจ้า 2. คริสเตียนเป็นหนี้ใคร (โรม 1 :14-15) อารยะ : คนมีความเจริญ...