บทความ

p19tis8auh16dg10pjv1hbcjbu39
30 ต.ค.

ความจำเป็นในการประกาศข่าวประเสริฐ ตอนที่ 1 : ทำไมคริสเตียนต้องประกาศ?

ปัญหาที่เกิดขึ้นในคริสตจักรหลายแห่งขณะนี้ คือ สมาชิกและผู้รับใช้พระเจ้าบางกลุ่มมี ความเข้าใจผิดว่าการนำวิญญาณเป็นหน้าที่ของ “ผู้ที่มีของประทานในการประกาศเท่านั้น” ทำให้คริสตจักรไม่กระตือรือร้น ชีวิตคริสเตียนแห้งเหี่ยว ไม่มีประสบการณ์ในการอัศจรรย์ และความยินดีในการที่มีคนกลับใจมาเชื่อในองค์พระคริสตเจ้า จำนวนสมาชิกในคริสตจักรกลับลดลง ไม่เพิ่มขึ้นซึ่งแท้ที่จริงแล้ว คริสตจักรที่มีชีวิตจะ ต้องโต “ไม่ใช่เป็นเป็นคริสเตียนที่เลี้ยงไม่โต หรือเป็นคริสตจักรที่อ้วน คือ มีแต่กิจกรรม” สาเหตุที่หลายคนไม่นำวิญญาณ หลายคนอ้างว่าไม่ใช่เป็นส่วนของตนเอง เป็นหน้าที่ของ “อาจารย์” สอนพระคัมภีร์ แต่อาจารย์ หากท่านขัดเกลาเหรียญ ขัดเกลาชีวิตสมาชิกเท่า นั้นคงไม่ถูกต้องนักเพราะ พระบรมครูผู้เต็มไปด้วยสรรพปัญญา คือพระเยซูคริสต์ทรงตาม เหรียญที่หายไปเช่นกัน นอกคริสตจักรบางคนอาจจะบอกว่าตนเป็น...

p19tis8aui1p2j89r1a1b3cuf17a
30 ต.ค.

หัวใจพระบิดา ตอนที่ 6 : มี 3 เรื่อง ที่พระเจ้าให้คุณค่ากับเราและคาดหวังจากเรา

เรื่องที่หนึ่ง พระองค์ต้องการให้เราฉายแสงของพระองค์ เป็นฉายาของพระองค์ในโลกนี้ เป็นความสว่างในโลกนี้ มัทธิว บทที่ 5 ข้อที่ 13 – 14 บอกว่า “ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำ” พระเจ้าคาดหวังเราที่จะให้เราเป็นเกลือ เป็นความเค็ม หมายความว่า...

Bokeh background
30 ต.ค.

หัวใจพระบิดา ตอนที่ 5 : ทรงรักเราดังลูก มากกว่าคนงาน

ในลูกา บทที่ 15 ข้อ 31 พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่า “บิดาจึงตอบเขาว่า ‘ลูกเอ๋ย เจ้าอยู่กับเราเสมอ และสิ่งของทั้งหมดของเราก็เป็นของเจ้า” ในพระคัมภีร์ตอนนี้พี่ชายคนโตมาถามพ่อว่า พ่อลูกคนเล็กผลาญสมบัติแล้วก็กลับมา เมื่อเขากลับมาแล้วเขาก็ได้รับการเลี้ยงฉลองต้อนรับอย่างดี แล้วผมทำงานให้พ่อมาตลอด ทำไมผมไม่ได้รับงานเลี้ยงบ้าง พ่อก็บอกว่า ลูกเอ๋ยเจ้าอยู่กับเราเสมอ และสิ่งของทั้งหมดของเราก็เป็นของเจ้า จำได้ไหมครับเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัม กับเอวาขึ้นมา ปั้นเขาตามพระฉายาพระองค์ พระองค์บอกว่าให้มนุษย์ครอบครองทุกสิ่งในโลก แต่ว่าอาดัม กับ...

p19tirnrju1hoo10fhe6214os1rd4b
30 ต.ค.

หัวใจพระบิดา ตอนที่ 4 : พระบิดา ผู้ขจัดความกลัวออกไป

พระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งพูดอย่างชัดเจน บอกเราว่า อย่ากลัว และไม่ต้องกลัว 1 ยอห์น บทที่ 4 ข้อที่ 18 “ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสีย เพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์” ข้อที่ 19 “เราทั้งหลายรัก ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน” ในตอนนี้ก็พูดอย่างชัดเจน เพราะพระเจ้ารักเราก่อน เมื่อเรารู้จักพระเจ้า เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารักเรา ตอนนี้เป็นมุมของเรา...

sea-landscape-mountains-nature
30 ต.ค.

หัวใจพระบิดา ตอนที่ 3 : หยุดความกลัว แต่เข้ามารับพระคุณ

พระธรรมฮีบรู บทที่ 4 ข้อที่ 16 บอกว่า “ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ” หมายความว่า ที่เราสามารถเข้ามาถามพ่อคนนี้ได้ด้วยพระคุณ พระคุณคือสิ่งให้มาเปล่าๆ สิ่งที่ได้รับมาแล้วต้องจ่ายคืนนั้น ไม่ได้เรียกว่า พระคุณ อันนั้นคือการแลกเปลี่ยน พ่อของเราคนนี้ให้เราโดยพระคุณ มีใครบ้างที่ลูกได้รับของขวัญจากพ่อแล้วลูกต้องตะเกียกตะกายพยายามที่จะทำงานและได้เงิน เพื่อจะได้คืนเงินให้กับพ่อแม่...

p19tk4j4un1j4ue241vc21ju38vme
30 ต.ค.

หัวใจพระบิดา ตอนที่ 2 : การยกโทษให้กับตัวเอง นำไปสู่เสรีภาพ

การยกโทษให้กับตนเอง และการยกโทษให้กับพี่น้อง เป็นกุญแจหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีอิสรภาพได้ เหมือนกับโซ่ คนที่มีโซ่รัดอยู่ก็เหมือนกับคนที่ไม่สามารถยกโทษให้กับตนเอง เมื่อเขาไม่สามารถยกโทษให้กับตนเองเขาก็ล๊อค เหมือนโซ่ที่รัด ทำให้เขาไม่สามารถมีอิสระที่จะมีความสุขได้ เพราะรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลา และรู้สึกโกรธเกลียดคนอื่นอยู่ตลอดเวลา เขาไม่สามารถนอนหลับสบาย เขาเดินไปที่ไหนก็ไม่สามารถชื่นชมในความงามธรรมชาติรอบข้าง เขาไม่สามารถกินอาหารอย่างอร่อยได้ แต่ถ้าเราสามารถยกโทษให้กับตนเอง ยกโทษให้กับผู้อื่น และสลัดโซ่นั้นทิ้งออกไป เราก็เหมือนกับคนที่มีอิสรภาพ เราจะมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสดใส มองทุกอย่างด้วยความสุข และมองทุกอย่างเหมือนตัวเองเป็นผีเสื้อที่จะบินไปที่ไหนก็ได้ ที่จะเกาะต้นไม้ใบไม้ที่ไหนก็ได้ เพราะว่าความเกลียดความโกรธ จิตสำนึกที่รู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลา มันไม่ได้เกาะกุมในจิตใจของเขา...