บทความ

mt-cook
30 ต.ค.

หัวใจพระบิดา ตอนที่ 1 : พ่อผู้ไม่ทำให้กลัว

เมื่อพระเจ้ายกโทษและให้อภัยแก่เราแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เราต้องให้อภัยตัวเองด้วย ปัญหาของคนหลายคนมีอยู่สองมุมด้วยกัน มุมที่หนึ่ง บางคนพระเจ้ายกโทษให้เขาแล้ว แต่เขาไม่ยอมยกโทษให้ตนเอง จึงทำให้การดำเนินชีวิตของเขา อยู่ในความรู้สึกผิดตลอดเวลา และรู้สึกว่าเขาไม่สมควรได้รับ ไม่สมควรที่จะเป็นลูกพระเจ้า หรือไม่สมควรที่จะได้รับพระพรนั้น และรู้สึกว่าตนเองเป็นลูกที่ไม่น่ารักเหมือนลูกคนอื่นๆ เป็นไปได้ว่า ตั้งแต่วัยเด็ก คนที่เป็นแบบนี้จะเป็นคนที่ถูกเปรียบเทียบในครอบครัวตลอดเวลา และรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่ดีเท่ากับคนอื่น หรืออีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ ที่คนในครอบครัวเวลามีปัญหา หรือต้องการที่จะหาคนรับผิดคนหนึ่งก็มาโยนความ ผิดให้คนๆ นั้น...

pexels-photo
30 ต.ค.

การรับใช้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 5 : คริสตจักรแห่งของประทาน

คำว่า “คริสตจักร" หมายถึง คนที่มีชีวิต ที่กลับใจใหม่ มาอยู่ร่วมกัน เชื่อเหมือนกัน ค่านิยมในพระวจนะพระเจ้า และคริสตจักรคือ เราทุกคน ที่เคลื่อนไหวในที่ทำงานและมาประชุมร่วมกัน ค่านิยมหลักคือ ถูกสร้างเป็นสาวกเพื่อการรับใช้ตามของประทาน แต่ไม่ใช่ การบริหาร กิจกรรม พิธีกรรม ตามโครงสร้าง ถ้าแบบนั้นเราจะไม่สามารถใช้ของประทานได้เลย เพราะว่า...

photo-1429051781835-9f2c0a9df6e4
30 ต.ค.

การรับใช้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 4 : เราจะไม่เข้าใจเสียงที่พระเจ้าตรัสหากไม่มีพระคำนำชีวิต

ในพระธรรมยอห์น บทที่ 16 ข้อที่ 12 – 13 กล่าวว่า “ 12 เรายังมีอีกหลายอย่าง ที่จะบอกแก่ท่าน แต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้ 13 เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้สิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้น” ผมจะอธิบายคำว่า “ตรัสโดยไม่พลการ” คนที่เคลื่อนในพระวิญญาณบริสุทธิ์มักจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อ้างพระนามพระองค์ตรัสโดยพลการ...

mt-cook
30 ต.ค.

การรับใช้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 3 : เราเป็นที่ประทับของพระวิญญาณ

ในเอเฟซัส บทที่ 4 ข้อ 11-14 พูดอย่างชัด ว่า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่หันไปเหมาจากคำสอน ลมปากต่างๆ และสู่ความไพบูลย์เต็มที่ ย่อมหมายถึงว่า จนวันหนึ่งเราโตเป็นผู้ใหญ่จริงๆ พระวิญญาณจะนำเราไปตามที่พระองค์ได้ทรงลิขิต พระเยซูจึงบอกว่า เมื่อพระองค์ไปนั้น มันเป็นประโยชน์แก่พวกท่านทุกคนเลย เพราะท่านทุกคนถูกลิขิตให้ไปรับใช้ที่ไหน พระองค์ก็จะอยู่กับพวกเขาทุกคน ในเวลาเดียวกันถึงแม้เขาอยู่คนละสถานที่...

JesusLoveYou
30 ต.ค.

การรับใช้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 2 : พระวิญญาณเป็นผู้สร้าง แต่พันธกรทั้งห้าเป็นผู้เสริม

ในช่วงนี้มีการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปทั่วประเทศไทย และมีสิ่งต่าง ๆ ที่หลายคนไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ไม่เคยเห็นมาก่อน จะทำให้เราเกิดการสงสัย และถ้าหากว่าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง หรือมีความเข้าใจพระคำพระเจ้า จะทำให้เกิดการถกเถียงกันหรือนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่สูญเสียไปได้ เพราะความไม่รู้และไม่เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก่อนอื่นผมอยากจะให้เราได้รู้ถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้กล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อน ซึ่งอยู่ในพระธรรมยอห์น บทที่ 16 ตั้งแต่ข้อที่ 4 เป็นต้น ไป ซึ่งพูดถึงเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์มาก พระธรรมยอห์น แท้จริงแล้วพูดถึงพระเจ้า...

dawn-nature-sunset-trees
30 ต.ค.

การรับใช้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ 1 : พระวิญญาณบริสุทธิ์ ต้องการ คุย สื่อสารกับเรา

จึงทำให้ผมรู้สึกว่าเดินกับพระวิญญาณผ่อนคลาย เพราะเข้าใจแล้วว่า มีปัญหาเข้ามาเพื่อให้เราแก้ คนแย่ ๆ เข้ามาเพื่อให้เราเลี่ยง และคนที่ทำให้เรามีปัญหาก็ทำให้เราเข้าหาพระวิญญาณ...