บทความ

p19tk4j4un5ev11qc1s5b15p01sfli
30 ต.ค.

วิธีการอธิษฐานขอคู่ครองจากพระเจ้า

การรู้จักกันและหลักการชี้แนะการเลือกคู่ครอง การเลือกคู่ต้องใช้สายตาฝ่ายวิญญาณเปิดกว้างออกไป อย่าใช้อารมณ์หรือหัวใจที่ร้อนรุ่ม วาบหวามหรือตื่นเต้นในการตัดสินจนขาดสติที่จะยับยั้ง ต้องไม่ใช้อารมณ์แต่ต้องใช้ความจริงและหลักพระวจนะรวมทั้งตามน้ำพระทัยพระเจ้าที่ให้เราให้เป็นไปอย่างตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น การเลือกคู่นั้นเราควรใจเย็นไว้เพราะว่าชีวิตกำลังอยู่ในช่วงการเดิมพัน หนุ่มสาวอาจจะพบเธอหรือเขาในเซลล์, คริสตจักร, กลุ่มสามัคคีธรรม, ค่ายและหลายๆทาง เราต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นคู่ครองที่ดีและเหมาะสมกับเรา เหล่านี้ขึ้นอยู่กับการทรงนำน้ำพระทัยพระเจ้าและการเลือกโดยใช้สติปัญญาและความเหมาะสม เราจึงควรมีหลักการขั้นพื้นฐานดังนี้ การตั้งเป้าหมายการเลือกคู่ครอง หนุ่มสาวทุกคนควรมีเป้าหมายในการเลือกคู่ครองที่เหมาะสมกับตนเพื่อความพร้อมที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันให้มั่นคงและเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในการรับใช้ของพระองค์ การดำเนินชีวิต “ครอบครัว” สามารถเป็นพยานที่ดีที่สุด เหล่านี้เป็นน้ำพระทัยพระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้ว พระองค์ทรงต้องการให้บุตรของพระองค์พบความสุขในชีวิตครอบครัว ดังนั้นจึงควรให้พระองค์มีส่วนในการเลือกคู่ครองของท่านด้วย เพราะพระองค์ทรงสนพระทัยในชีวิตของเราทุกคนทุกแง่มุม ดังนี้ 1....

p19v6c6icv7vg11ga79h1v9k1cpd4
30 ต.ค.

การมีคู่ครองและการเป็นโสด

1. ทำไมต้องมีคู่ครอง? 1.1 เพื่อไม่ให้จิตใจมนุษย์ฟุ้งซ่าน (1คร.7:8-9) 1.2 เพื่อระงับการทดลองทางเพศ 1.3 เพื่อจะอุปถัมภ์ค้ำชูซึ่งกันและกัน (ปฐก.2:18) 1.4 เพื่อเล้าโลมจิตใจซึ่งกันและกัน (ปฐก.2:23-24) 1.5 เพื่อขยายพงศ์พันธุ์ของมนุษย์ (ปฐก.1:28) 1.6 เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า (อฟ.5:23-25, สภษ.18:22 ) 1.7 คู่ครองเป็นของประทานจากพระเจ้า 1 ใน 3 สิ่งที่สำคัญที่ทรงประทานให้แก่มนุษย์ในโลกนี้...

q
30 ต.ค.

การตั้งเป้าหมายในการเลือกคู่ครอง

ผู้ให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวคริสเตียนท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า พ่อแม่ควรจะอบรมและสอนลูกตั้งแต่อายุ 9-12 ขวบในการมีเป้าหมายการเลือกคู่ครอง เพื่อเด็กจะได้เข้าใจและเมื่อโตขึ้นมาจะได้เลือกคู่ครองที่เหมาะสม เมื่อถึงวันที่จะเลือกคู่ครองก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้เข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ ไม่เช่นนั้นเมื่อเด็กโตขึ้นโดยเฉพาะลูกหลานคริสเตียนบางคนที่ไม่ได้รับการสอนหรืออบรมตั้งแต่เด็ก ก็จะเกิดความสงสัยหรือเข้าใจผิด และเมื่อเขาหรือเธอเริ่มสนใจเพศตรงกันข้าม ก็จะไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ตนคิดเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและอารมณ์ตามอายุของเขา การสนใจต่อเพศตรงข้ามไม่ใช่สิ่งผิดแต่การที่เขาหรือเธอไม่มีความรู้สึกสนใจต่อเพศตรงข้ามเมื่อถึงเวลาอันควรต่างหากคือสิ่งที่ผิดปกติ เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์และให้ความสำคัญของคู่ครองเท่ากับปัจจัยสี่ที่มนุษย์ต้องการ ด้วยเหตุนี้เองเราจำเป็นต้องมีการแนะนำให้หนุ่มสาวและบุตรหลานของเราได้รู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างหญิงให้เป็นคู่อุปถัมภ์ของชาย (ปฐก.2:18) เพราะไม่ควรที่ชายจะอยู่คนเดียว การที่ชายหรือหญิงสนใจเพศตรงข้ามนั้นจึงไม่ใช่สิ่งผิด เราจะมาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเลือกคู่ครอง เขียนโดย อาจารย์เจริญ ยธิกุลd.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);...

p19tis8au416so1jav1agd7k4os05
27 ต.ค.

การแปลความหมายสัญลักษณ์ของนิมิตและความฝัน ตอนที่ 5 : การแปลความหมายของสัตว์

บทความนี้ได้เรียบเรียงจากประสบการณ์จริงและอ้างอิงจากหนังสือเรื่อง The Seer ของ J.W. Goll และ Interpreting The Symbols And Types ของ Kevin J.Conner "ผู้ที่ทำการคัดลอกเพื่อการสอนหรือแจกจ่าย กรุณาให้เครดิตแก่ผู้เขียนหนังสือและเวปไซด์ด้วยครับ" งูพิษ คำสอนเท็จ, การละทิ้งศาสนา, วิญญาณชั่ว, ความชั่ว ปฐก 49:17,...

p19tirnrju1hoo10fhe6214os1rd4b
27 ต.ค.

การแปลความหมายสัญลักษณ์ของนิมิตและความฝัน ตอนที่ 4 : การแปลสัญลักษณ์เรื่องการกระทำ สีและตัวเลข

บทความนี้ได้เรียบเรียงจากประสบการณ์จริงและอ้างอิงจากหนังสือเรื่อง The Seer ของ J.W. Goll และ Interpreting The Symbols And Types ของ Kevin J.Conner "ผู้ที่ทำการคัดลอกเพื่อการสอนหรือแจกจ่าย กรุณาให้เครดิตแก่ผู้เขียนหนังสือและเวปไซด์ด้วยครับ" ในตอนนี้จะค่อยๆสรุปแบบย่อๆให้ท่านได้ทราบเรื่องของสัญลักษณ์ทางความฝัน 7 สัญลักษณ์เป็น 7 ประเภท...

p19uum11eg18hbglv1mmo1v4f1h94
27 ต.ค.

การแปลความหมายสัญลักษณ์ของนิมิตและความฝัน ตอนที่ 3 : จะรู้ได้อย่างไรว่าฝันนั้นมาจากพระเจ้า?

บทความนี้ได้เรียบเรียงจากประสบการณ์จริงและอ้างอิงจากหนังสือเรื่อง The Seer ของ J.W. Goll และ Interpreting The Symbols And Types ของ Kevin J.Conner "ผู้ที่ทำการคัดลอกเพื่อการสอนหรือแจกจ่าย กรุณาให้เครดิตแก่ผู้เขียนหนังสือและเวปไซด์ด้วยครับ" ความฝันจากจิตใต้สำนึก เป็นสิ่งปกติธรรมดาในชีวิต อาจเกิดจากการคิดมาก ทำงานมาก กังวลมากหรือมีเหตุการณ์ ใดๆที่เข้ามากระทบ...