บทความ

p19tivjged1kth1fsq1aj98uk12vq7
27 ต.ค.

การท่วมท้นในพระวิญญาณ (Soaking) : ตอนที่ 2

ทำไมเราจึงจำเป็นต้องรับการท่วมท้น (Soak)? เราทุกคนมีความต้องการลึกๆในการที่จะใกล้ชิดพระเจ้า การมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นอะไรที่เราควรแสวงหาไม่ใช่หลีกเลี่ยง ในขณะที่เราวางรากฐานศาสนศาสตร์ของเราในพระคำพระเจ้า ประสบการณ์ที่เรามีกับพระองค์จะทำให้รากฐานเหล่านั้นเป็นจริงในเรา พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ของคนของพระเจ้าตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ชีวิตของเขาเหล่านั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาพบเผชิญกับพระองค์ ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงเช่นกันเมื่อคุณพบ/เผชิญกับพระองค์ เราจะท่วมท้น (Soak) ได้ที่ไหน? ที่โตรอนโต เราจัดเวลาสำหรับการอธิษฐานท้วมท้นในพระวิญญาณ (soaking prayer) ไว้ในทุกๆ การประชุม ผู้คนจะยืนต่อแถวเพื่อรับการอธิษฐานและทีมงานจะมาเพื่อปรนนิบัติโดยการอธิษฐานเผื่อดังนี้ “พระเจ้า ขอทรงโปรดให้เขาเหล่านั้นมากขึ้นด้วยพระสิริของพระองค์ และความรักของพระองค์” พวกเขาอาจยืนอยู่หรือส่วนใหญ่จะพักผ่อนในพระวิญญาณ...

mt-cook
27 ต.ค.

การท่วมท้นในพระวิญญาณ (Soaking) : ตอนที่ 1

ศูนย์อธิษฐานเพื่อการท่วมท้นในพระวิญญาณ (Soaking Prayer Centers) แปลโดย RMC james7 project "ตั้งแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสวมทับบนพวกเรา เมื่อเดือนมกราคม 1994 เป็นต้นมา เราก็ได้เข้าสู่ประสบการณ์การท่วมท้น “soaking” ในการทรงสถิตของพระเจ้าเรื่อยมา เมื่อผู้คนท่วมท้น (Soaked) ในการทรงสถิตของพระเจ้า พวกเขาพบประสบการณ์ของการได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจอย่างลึกซึ้ง ชีวิตการสมรสได้รับการบำบัด ความกลัวถูกขับไล่ ความกดดันภายในและความเจ็บป่วยหายไปพร้อมกับชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลง...

p19tivjgeb1qio3nkpah1cnafmp4
27 ต.ค.

ชีวิตไม่ได้วัดแค่ความฉลาด

ในปัจจุบันเราไม่ได้วัดคนแค่ความฉลาด IQ เท่านั้น สมัยก่อนเราวัดความเก่งด้วย แค่ IQ อัจฉริยภาพ หรือไอคิว (IQ) เพราะชีวิตที่สุดยอด ในมุมมองพระคัมภีร์ มองที่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าและสุขภาพ อารมณ์ (ผลพระวิญญาณ) และมนุษยสัมพันธ์ หากคนมีไอคิวดีเด็กฉลาดแต่เข้าสังคมไม่ได้ ทำงานกับคนอื่นยาก ก็ไม่มีประโยชน์ที่ จะฉลาด เพราะ เป็นคนเห็นแก่ตัว...

p19tk4j4uopa6c8jp061sk11mqvj
27 ต.ค.

การสร้างจิตวิญญาณให้เข้มแข็ง ตอนที่ 5 : จงเข้มแข็ง

หากเรามั่นคงในอุดมคติ ทัศนคติที่ดีกับตัวเองภายใน เราก็จะมั่นคงภายนอกไปด้วย และสิ่งที่เราทำก็จะเป็นการทำซึ่งออกมาจากภายใน เราจะไม่กลัว ไม่อาย ++ ลองหันมาสร้างความเข้มแข็งภายในดูสิครับ โดยเริ่มจากจิตใจ ++ ผมจะยกตัวอย่างเรื่องราวในไบเบิ้ลให้ท่านฟัง พระเยซูได้เล่าเรื่องชายคนหนึ่งเดินทางไปยังเมืองเยรีโค ขณะเดินทางได้ถูกโจรปล้นและทำร้าย ปรากฎว่ามีปุโรหิต (สมัยนั้นชุดปุโรหิตเรียบร้อย มีรายละเอียดมากมาย) และมีกฎของปุโรหิต คือ ห้ามแตะต้องศพ ทั้งที่คนยิวด้วยกันที่ถูกทำร้ายจะตายหรือไม่เรายังไม่รู้ แต่ด้วยการรักษากฎและรูปแบบภายนอก ปุโรหิต (นักบวช...

q
27 ต.ค.

การสร้างจิตวิญญาณให้เข้มแข็ง ตอนที่ 4 : บุคลิค สไตล์การทำงาน และจริยธรรม

คนเรามีสามเรื่องที่มักจะทำให้เสียความสัมพันธ์ คือ สไตล์การทำงาน หรือบุคลิก การดำเนินชีวิต และสุดท้าย คือ เรื่องจริยธรรม เราจะเห็นว่าเวลาคนเราทะเลาะกับเพื่อนร่วมงาน ไม่อยากทำงานกับหัวหน้าคนนี้ หรือเพื่อนคนนี้ ลองคิดดีๆ ว่าเป็นเรื่องอะไร สไตล์การทำงานของเขา หรือเขาทำผิดจริยธรรม? ทำไม? เพราะเรามักจะเลิก หยุดและท้อใจ หมดใจกับบางคน ซึ่งอาจเป็นหัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงาน เพราะเรื่องไม่เป็นเรื่อง จิตใจของเราต้องปรับใหม่...

q
27 ต.ค.

การสร้างจิตวิญญาณให้เข้มแข็ง ตอนที่ 3 : อย่าตัดสัมพันธ์คนง่ายๆ

“อย่าเผาสะพานทิ้ง” คำพูดนี้เป็นสำนวนคนจีนครับ เพราะเมื่อทหารไปรบ ด้วยความกล้าฮึกเหิม เขาจะต้องชนะและไม่หนีกลับมา จะไปยึดเอาข้างหน้าเป็นที่ตั้ง จึงตัดเผาสะพานทิ้ง บ่งบอกว่าจะไม่กลับมาอีก แต่ว่าหากแพ้ละ เขาจะกลับมา สะพานถูกเผาเสียแล้ว หรือในอีกทำนองหนึ่ง เราประยุกต์ในเรื่องการคบค้าสมาคม เมื่อเราจะเปลี่ยนที่ทำงาน หรือเกิดการบาดหมางใจกับกับใครบางคน เราเผาสะพานทิ้ง โดยเปลี่ยน ลบเบอร์มือถือ อีเมลล์ เลิกติดต่อ ทำไมครับ? เพราะวันหนึ่งคนๆนั้น...