บทความ

q
27 ต.ค.

การสร้างจิตวิญญาณให้เข้มแข็ง ตอนที่ 2 : หาคนที่รู้ใจเราดี

ชีวิตของมนุษย์ประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือ ร่างกาย ส่วนที่สองคือ จิตใจ และส่วนที่สามคือจิตวิญญาณ ลองคิดดูสิครับว่าหากเรามีร่างกาย แต่ไม่มีวิญญาณเราก็คือคนตาย แต่หากเรามีวิญญาณแต่ไม่มีร่างกาย เราก็คือวิญญาณ แต่หากเรามีวิญญาณ ร่างกาย แต่ไม่มีจิตใจ ชีวิตของเราจะกลายเป็นคนที่ไร้ความรู้สึก อารมณ์เห็นอกเห็นใจ หรือรับรู้การสัมผัสของร่างกาย เราจะเป็นคนที่แห้งแล้งมากเลยทีเดียว หลายคนไม่เข้าใจว่าจิตใจมีผลต่อชีวิตมาก เหมือนคำที่กล่าวว่าจิตใจที่ดีเหมือนยาวิเศษ คนป่วย...

JesusLoveYou
27 ต.ค.

การสร้างจิตวิญญาณให้เข้มแข็ง ตอนที่ 1 : การตั้งเป้าหมาย

ทุกวันนี้พวกเราทุกคนคงหนีไม่พ้นปัญหาอุปสรรค ที่มีผลต่อจิตใจของเรา มันส่งผลให้อารมณ์ของเราดีและไม่ดี และส่งผลต่อคนรอบข้าง ที่จะรับผลกระทบต่อสิ่งที่เราแสดงออก คนที่มีจิตใจเข้มแข็งเท่านั้น จะเป็นผู้ที่ทนต่อปัญหา สถานการณ์ที่กระทบเข้ามาเหมือนกับต้นไม้ที่เติบโตเต็มที่ รากแข็งแรง ต้นใหญ่มั่นคง เมื่อโดนฝน พายุ อากาศร้อน หนาว เย็น ย่อมคงทนได้ทุกฤดูกาล แต่ต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง ไม่ได้รับการดูแล รากแก้วไม่แข็งแรง ลำต้นไม่แข็งแรง ย่อมจะล้มลงง่ายๆ...

q
27 ต.ค.

การสร้างวินัยใหม่ ตอนที่ 9 : พลังกลุ่ม

พยายามอย่าอยู่คนเดียว ท่านที่ไม่สามารถควบคุมความคิดได้ การอยู่คนเดียวจะเป็นอันตรายได้ ท่านควรมีกลุ่มสามัคคีธรรมที่คอยเอาใจใส่ รายงานกันและกัน ในการเลี้ยงดูจิตวิญญาณและจิตใจ สองคนดีกว่าคนเดียวครับ งานบำบัดเยียวยาเป็นเรื่องของพระกายร่วมกัน เราไม่สามารถดำเนินชีวิตโดดเดี่ยวได้ โดยไม่มีเพื่อนๆคอยให้กำลังใจและหนุนใจตักเตือน เพราะชีวิตก็เหมือนอวัยวะที่ต้องประสานและปกป้องดูแลกันและกันครับ เพราะพระคริสต์ทรงสัญญาว่า “สองคนในโลกอยู่ที่ไหนพระองค์จะทรงสถิตอยู่ที่นั่น และคริสตจักร (ผู้เชื่ออยู่ร่วมกัน) อนุญาตสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะอนุญาตในสวรรค์ พระพรของพระเจ้ากล่าวไว้ว่า "ดูเถิดพี่น้องที่อยู่ที่แห่งเดียวกัน พระองค์จะทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่น” (สดด133) สองคนดีกว่าคนเดียว และเชือกสามเกลียวย่อมผูกพันธ์กันแน่น อย่าขาดการบังคับตัวเอง เข้ากลุ่มกับคนที่มีความเชื่อเดียวและความรัก...

Green grass background texture
27 ต.ค.

การสร้างวินัยใหม่ ตอนที่ 8 : ปล้ำสู้

เราเองต้องปล้ำสู้ อดทน เชื่อเรื่องการอดเปรี้ยวกินหวาน ดูตัวอย่างพระคริสต์ที่กางเขน แม้พระองค์ต้องทนต่อการดูถูกและอับอาย จากนั้นที่กางเขน ทรงสำเร็จการกิจ เรื่องการรับแบกบาปของคนทั้งโลกได้ การรับการเยียวยาแล้วสารภาพกลับใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ มารก็จะรอจังหวะ โอกาสกลับมาแสดงอาการเขย่ามุมของมัน แหย่เราเป็นระยะ เพื่อมาแย่งการครอบครองมุมนั้นกลับคืนไป เราควรปฎิเสธขับไล่มัน แม้มันจะทดลองด้วยปัญหาเดิมอีก ก็อย่าท้อ แต่ถ้าหากเรายอมง่าย ๆ มันก็จะกลับมาครอบครองถิ่นเดิมของมันอีก แต่หากว่าเราต่อสู้ไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะเลิกและไปเอง เพราะมันรู้ว่าเรากลับใจใหม่จริงๆ แล้ว นี้เองคืออาวุธแห่งการกลับใจ อีกสิ่งที่สำคัญมากจริงๆไม่เพียงแต่กลับใจ...

photo-1429051781835-9f2c0a9df6e4
27 ต.ค.

การสร้างวินัยใหม่ ตอนที่ 7 : พลังแห่งถ้อยคำ

วรรณกรรมที่ดี ชีวประวัติบุคคลที่ท้าทาย คำสอนของบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านี้สำคัญมาก สำหรับผู้ที่อยู่ในขบวนการรับการเยียวยา เพราะมันเหมือนยา อาหารที่เสริมพลังให้มีกำลังในการต่อสู้กับบาดแผล ปัญหาทางด้านอารมณ์และความคิด คำสอนที่ดีที่สุดคือพระคัมภีร์ไบเบิล เพราะเป็นถ้อยคำที่มีชีวิตและความจริง พิสูจน์ได้ สั่งสอน คนมามากมายทุกยุคทุกสมัยและทุกชนชั้น พระคัมภีร์มีถ้อยคำที่ท้าทาย ให้ชีวิตและกำลังใจแก่ท่าน ให้ท่านได้มีความอดทนและต่อสู้ และมีแบบอย่างจากชีวิตจริงในนั้นให้เราสัมผัสและอ่านได้ มีคำสัญญาที่ท่องได้ เช่น 1ยน4:4 “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้น...

p19tirnrjt1af0t8iq3o1ku41ub27
27 ต.ค.

การสร้างวินัยใหม่ ตอนที่ 6 : พลังภายในตัวเรา

เมื่อท่านรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านก็มีสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้า และสิทธิพิเศษที่ท่านได้รับคือ พระวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงสถิตย์ภายในท่าน พระองค์ทรงทำอะไรล่ะ แน่นอนพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาในชีวิตของท่านโดยมีเป้าหมายจุดประสงค์เพื่อให้ท่านมีชีวิตที่มีชัยชนะ พระองค์จะช่วยท่านเมื่อท่านอ่อนกำลัง “ในทำนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ และพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่า {หรือ ว่า} พระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า” โรม 8:26-27 พระเจ้าทรงประทานกำลังและชัยชนะอยู่ภายในท่าน และพระเจ้าจะให้เราเรียนรู้ที่จะเรียนบทเรียนจากทุกสถานการณ์ในชีวิต เพื่อเราจะได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการดำเนินชีวิต พระองค์จะไม่ให้เราเดินไปอย่างโดดเดี่ยวแน่นอนครับ “ข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำ และรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดๆ...