บทความ

p19tivjgeg1is9d4b1jdo2fi1akkg
29 มี.ค.

ความสุข ของชีวิต

อยากหนุนใจ ให้พวกเรา จะหลีกเลี่ยงทำบาปทางความคิด คิดมาก หรือ หมกมุ่นกับตัวเองมากไป 1. หาภาพยนต์ดีๆ แบบวีรบุรุษ ต่อสู้เชิงบวก ดูเสนอ เรื่อง Prison Break 2. อย่าอยู่กับที่ ไปเที่ยว บ้าง สถานที่ ในกทม มีเยอะมาก 3. คุยกับผู้ใหญ่...

29 มี.ค.

เรือไททานิค

บทเรียนแรก คือ ความยิ่งใหญ่ที่สูญเปล่าในท้องทะเล วันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1911 เรือไททานิคถูกปล่อยลงน้ำเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยุคนั้น มีความยาว 268 เมตร กว้าง 28 เมตร และความสูงถึงห้องควบคุมเรือที่อยู่บนดาดฟ้า 30 เมตร พิธีปล่อยเรือถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และมีผู้เข้าชมถึง...

pexels-photo
29 มี.ค.

นกอินทรี

อพย.19:4 ว่า “เราเทิดชูเจ้าขึ้น ดุจดังด้วยปีกนกอินทรี เพื่อนำเจ้ามาถึงเรา” เมื่ออิสราเอล เดินทางออกจากประเทศอียิปต์ พวกเขาเดินทางมาถึงทุรกันดารซีนาย โมเสสก็ตั้งค่ายที่หน้าภูเขานั้น แล้วโมเสสไปเข้าเฝ้าพระเจ้า และพระเจ้าให้โมเสสบอกกับอิสราเอลว่า พระเจ้าเปรียบอิสราเอลดังนกอินทรี พระวจนะของพระเจ้าสัญญากับประชากรของพระองค์ นกอินทรีเป็นนกที่ใหญ่พวกหนึ่ง มีถึง 59 พันธ์ุ มีกำลังมากที่สุดในโลก ซึ่งไม่เคยมีปรากฎการณ์นกอินทรีบินตกลงมาเลย นกอินทรีเข้มแข็ง กล้าหาญ มีสายตาแหลมกว่ามนุษย์และสัตว์ใด...

p19tiuroes17317umn7qm1e14ao6
29 มี.ค.

การรอคอย

ช่วงหลัง พระเจ้า สำแดง กับผมเรื่อง การรอคอย เมื่อนมัสการพระเจ้า แม้พระองค์สถิตกับทุกคน ทุกคริสตจักร แต่ ทุกคนและการนมัสการ ต้องรอคอยการเยี่ยมเยียน สัมผัส สำแดง เพราะ พระเจ้าไม่ใช่ความเชื่อ แต่เป็นความสัมพันธิ์ บนพันธส้ญญา เหมือนโมเสส รอคอยพระเจ้าบนภูเขา ดาเนียล...

q
29 มี.ค.

การให้คุณค่า

ตามที่จำได้ว่ามีหมอคริสเตียนท่านหนึ่งชื่อ หมอชไวเดอร์ ท่านกำลังยืนรดน้ำต้นไม้อยู่ นักเทศน์เดินมาเห็นเพราะหมอเป็นสมาชิกคริสตจักรของท่านนักเทศน์ถาม หมอทำอะไรอยู่ หมอตอบรดน้ำต้นไม้ นักเทศน์ถามต่อทันที เดี๋ยวพระเยซูเสด็จกลับมารับหมอจะทำอะไร? หมอตอบ พระเยซูมาก็เป็นเรื่องของพระองค์ ผมก็จะรดน้ำต้นไม้ต่อ คุณได้รับบทเรียนจากเรื่องนี้อย่างไร? การให้คุณค่าสิ่งที่ทำ หรือรู้เป้าหมายสิ่งที่กำลังรับผิดชอบ เราทุกคนต่างมีภาระหน้าที่รับผิดชอบ แต่เราต้องมั่นใจว่า สิ่งที่เราทำนั้น เรารู้ว่ามีคุณค่า มีเป้าหมาย จุดประสงค์แม้พระคริสต์เสด็จมาเมื่อใหร่ เราก็ยังคงทำต่อไปเพราะเราทำตามที่พระองค์ทรงกำหนด...