บทความ

p19tk4j4un1s6s1tmp1rve1dkq6ksf
19 ต.ค.

การเยียวยาปลดปล่อย : ตอนที่ 2 การจัดการกับบาดแผล

เราจะยอมให้บาดแผลมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราหรือ? ชีวิตของเราทุกคนต้องการเป็นคนที่มีชัยชนะ เราต้องการที่จะอยู่อย่างมีความสุขสงบกับทุกคน อยากเป็นคนปกติทั่วไปที่ชื่นชมกับชีวิต มีความภาคภูมิใจ มีความอบอุ่นกับครอบครัว และสนุกสนานกับงาน แต่ว่าบาดแผลเป็นตัวขัดขวางสิ่งเหล่านี้ และผลที่เกิดขึ้นคือการทำลายมากกว่าความสุข ทำให้สูญเสียมากกว่าได้รับ เราต้องตัดสินใจสู้กับมันดีกว่าให้มันครอบงำเรา เรามีชีวิตเพื่ออนาคต เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกจบดีได้ เราไม่อาจปฏิเสธบาดแผลที่เกิดขึ้นกับเรา แต่เราสามารถขจัดมันออกไปและปล้ำสู้กับมันเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่าได้ เพราะเราจะได้ไม่จมอยู่กับบาดแผลนั้นๆ สิ่งสำคัญที่สุด คือ ประการแรก เราจะไม่เอาบาดแผลมาเป็นข้ออ้าง เพื่อปล่อยให้เราใช้ชีวิตไปเลยตามเลย เราจะต้องสู้กับมัน...

Modern brick wall patterns
19 ต.ค.

การเยียวยาปลดปล่อย : ตอนที่ 1 อะไรคือบาดแผลที่ต้องจัดการ

บาดแผลเกิดขึ้นได้อย่างไร? บาดแผลเกิดขึ้นได้โดยการถูกล่วงละเมิดทางด้านอารมณ์ ความคิด ร่างกาย การสูญเสียสิทธิ์ การถูกล้ำเส้นเกินขอบเขตที่เราควรได้รับ หรือขาดจากมาตรฐานที่ควรจะเป็น ไม่ใช่ทุกการกระทำจะทำให้เกิดเป็นบาดแผล แต่ถ้าหากเราถูกกระทำบ่อยๆทั้งในตอนเด็กและตอนโต บางเหตุการณ์อาจมีผลต่อเราได้ ในเหตุการณ์เดียวกันอาจทำให้คนหนึ่งบาดเจ็บ แต่อาจจะไม่มีผลต่ออีกคนก็ได้ เราจึงไม่สามารถสรุปได้ว่ามาตฐานอยู่ที่ตรงไหน หรืออยู่กับใคร แต่เรารู้ว่าบาดแผลจะเกิดขึ้นได้ง่ายกับวัยเด็ก เพราะในวัยเด็กเราไม่มีเหตุและผล ไม่มีกลไกในการป้องกันตัวเอง ระบบการป้องกันตัวเองของเด็กยังไม่แข็งแรงเท่ากับคนที่เป็นผู้ใหญ่ แต่ถ้าผู้ใหญ่คนนั้นเติบโตขึ้นมาโดยมีพื้นฐานทางโครงสร้างด้านความคิดและอารมณ์ไม่แข็งแกร่งก็ง่ายต่อการมีบาดแผล และเจ็บปวดกับเหตุการณ์ต่างๆได้ง่ายเช่นกัน อาการของการมีบาดแผล การมีบาดแผลทำให้เราอดทนต่อบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เหมือนคนอื่น เช่น...

Cracked cement floor
19 ต.ค.

ความแตกต่างระหว่างการเยียวยากับการปลดปล่อย : ตอนที่ 2

การปลดปล่อย คือ ปล่อยคนๆนั้นที่ถูกผูกมัดโดยการสาบาน หรือการผูกมัดด้วยวิญญาณ หรือเสพย์ติดบางเรื่อง จนไม่สามารถหลุดได้ เพราะการถูกผูกมัดนี้เองทำให้เขาผู้นั้นไม่มีอิสระจากวิญญาณจิต เพราะการครอบงำมันมีสามระดับ ระดับอ่อนๆ คือ การครอบงำ เป็นสิ่งที่ครอบงำในสมอง เราต่อสู้กับความคิดในสมอง ระดับที่สอง คือ ครอบครอง คือ นิสัยพฤติกรรมบางเรื่องครอบครองจิตใจความคิดหนักกว่าครอบงำ เช่น สามีหลายคนยอมทะเลาะกับภรรยา เพื่อจะได้ดูผลและเล่นการพนันตอนดึกๆ ซึ่งต่างกับครอบงำ...

p19tirnrju1hoo10fhe6214os1rd4b
19 ต.ค.

ความแตกต่างระหว่างการเยียวยากับการปลดปล่อย : ตอนที่ 1

การเยียวยา คือ การรักษา สภาพจิตใจและจิตวิญญาณที่ชอกช้ำ ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางอารมณ์ จิตใจ หรือร่างกาย และเนื่องจากการชอกช้ำและความบาดเจ็บที่ได้รับนั้น ทำให้หลายต่อหลายคนที่มีศักยภาพสูงแต่เขาไม่สามารถปลดปล่อยศักยภาพนั้นออกมาได้ เนื่องจากความเจ็บช้ำและความชอกช้ำของบาดแผลในจิตใจ ทำไมเราต้องสนใจกับการเยียวยา? เพราะบาดแผลนั้นๆ มีผลต่อการประพฤติในชีวิตประจำวันของเราแต่ละคน บางคนดำเนินชีวิตในความละอาย หรือต่อสู้กับตัวเอง เกลียดตัวเอง เพราะดูภาพตัวเองไม่น่ารัก ซึ่งเกิดจากผลของการกระทำของคนที่มีอิทธิพลต่อเราทั้งทางตรงและทางอ้อม  แต่การกระทำบางเรื่องก็ไม่มีผลต่อคนๆ นั้น แต่สำหรับบางเรื่องก็มีผล...

p19tk4j4un5ev11qc1s5b15p01sfli
19 ต.ค.

อะไรเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาต้องการรับการบำบัดปลดปล่อย?

ง่าย ๆ คือสังเกตุครับว่า เขาเองเบื่อหน่ายปล้ำสู้กับนิสัยพฤติกรรมนั้นและอยากเปลี่ยน ลองถามสามี/ภรรยา คนในครอบครัว หรือผู้นำ ผู้ดูแล ที่บอกเราได้อย่างชัดเจนว่าเรามีนิสัยบางอย่างที่สร้างปัญหาในการดำเนิน ชีวิต ในการทำงานหรือไม่ เช่น นิสัยขี้บ่น ใจแข็งกระด้าง ควบคุมผู้อื่น หรือเป็นผู้สร้างแรงกดดันให้กับคนรอบข้าง แต่ละคณะนิกายมีวิธีการบำบัดที่แตกต่างกัน และมีสำนักงานพันธกิจที่แน่นอนชัดเจน เช่น การช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูจิตใจที่มีชื่อเสียง ได้แก่ มูลนิธิของประวีณา...

p19tiqscr77221erukio19b41hgd4
19 ต.ค.

การบำบัดเยียวยามีหลายวิธี : ตอนที่ 4 กุญแจที่จะนำสู่การมีเสรีภาพ

ปัญหาที่เราพบตั้งแต่เกิดจนถึงเวลานี้แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน ภูมิป้องกันด้านความแข็งแกร่งของจิตใจแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน บางคนต้องเอาเรื่องใหม่ คิดใหม่มาแทนความคิดเก่า อารมณ์เก่า ฟังดูง่ายๆ แต่สำหรับบางคนก็ช่างยากเหลือเกิน บางคนต้องกลับไประบายอารมณ์เก่าๆในห้องน้ำที่บ้านกับตัวเอง หรือระบายโดยการเขียนๆๆ แล้วฉีกมันทิ้ง หรือหาเพื่อนสนิทสักคนที่เชื่อใจได้ บางคนหากมีความเข้าใจ คิดเป็น คิดได้หลายมุม ก็จะเห็นพระพรและมุมมองของปัญหาที่ทำให้เราแข็งแกร่ง แล้วก็เปลี่ยนเลย บางคนก็ต้องช่วยเหลือแบบผสมผสาน หาความบันเทิง ชอปปิ้ง โทรศัทพ์หาเพื่อนคุย หาหนังสือดีๆอ่าน พบเพื่อนที่ผ่านประสบการณ์นี้มาก่อน และช่วยหนุนใจได้ก็ดีทีเดียว แต่หากพี่น้องบางคนไม่หาย อาการหนัก...