บทความ

p19tirnrjt1af0t8iq3o1ku41ub27
19 ต.ค.

การหว่านและการเก็บเกี่ยว

สิ่งที่เป็นผลของนิสัยทุกวันนี้ คือรากของมันเหมือน ต้นไม้เมื่อมีผมย่อมบอกให้รู้ว่าต้นไม้นี้มีราก   พระคริสต์ทรงสอน ต้นไม้ดีผลย่อมดี ต้นไม้เลวผลก็เลวด้วย ยามเราพบปัญหาต้องถามว่า พระเจ้าให้เราเก็บเกี่ยวผลที่เราเคยหว่าน จนตอนนี้สิ่งนั้นกลายเป็นรากและเป็นต้นที่สร้างผล ที่เรากำลังรับหรือไม่ มีหญิงคนหนึ่งผู้เขียนหนังสือมากมายเกี่ยวกับการบำบัดเยียวยา หญิงผู้นี้คือจอช์ย เมย์เยออ์ เธอตั้งครรภ์ ปลากฎว่าลูกคนที่สี่คลอดลำบากมาก เธอมีอาการอยากอาเจียน เวียนศรีษะ วันหนึ่งเธอนอนที่โซฟา และอธิษฐายต่อพระเจ้า จนพระองค์สำแดงว่าเมื่อสองปีก่อนเธอตำหนินักเรียนที่ท้องในเช้าวันอาทิตย์วันหนึ่งว่าที่นักเรียนคนนี้ที่ท้องขาดเรียนเพราะไม่รักพระเจ้า เรื่องอาการวิงเวียน...

Bokeh background
19 ต.ค.

คำวิจารณ์: เราจะหลีกเลี่ยงคำวิจารณ์ไม่ได้แต่จะแก้ความเจ็บปวดจากคำวิจารณ์ได้อย่างไร?

เราต้องคำนึงเสมอว่าเมื่อเรารับคำชมได้ ก็ควรรับการกล่าวถึงด้านลบ ได้เหมือนกัน และท่านก็เคยวิจารณ์คนอื่นเหมือนกัน ควรเปิดใจกว้างครับ คำวิจารณ์มีสองแบบ คือ วิจารณ์เพื่อตำหนิด้วยอคติ ส่งผลต่อจิตใจและการทำงาน อาจเสียความสมดุลก็ได้เลยครับ แต่ก็มีอีกด้านหนึ่ง คือ การวิจารณ์แบบเสริมสร้าง เพื่อให้ข้อคิด สำหรับการปรับปรุง เราก็ควรเปิดใจรับด้วยความยินดี เราต้อง คิดใหม่ ปรับเปลี่ยนในคำวิจารณ์นั้นเปลี่ยนคำที่ลบ ๆ เป็นข้อบวก ที่จะนำไป...

dawn
19 ต.ค.

คำวิจารณ์ : เราจะเริ่มทำอย่างไรเมื่อได้ยินคำวิจารณ์?

ประการแรก เราต้องทำความเข้าใจคำวิจารณ์ก่อน ไม่ใช่ใส่อารมณ์ในคำวิจารณ์นั้น หลักการก็คือ เอาความคิดด้วยเหตุด้วยผลมาก่อนอารมณ์ ทำความเข้าใจจุดประสงค์ของคำวิจารณ์นั้นว่าเพื่อให้เราปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้น ไม่ใช่ให้เรารู้สึกแย่ และดังที่ผมกล่าว แยกแยะคำตำหนิด้วยอคติกับคำวิจารณ์ เพราะคำวิจารณ์อาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้ได้พัฒนาขึ้นได้อีก เป็นโอกาสให้เราเข้าใจสถานการณ์ หรือมองภาพในมุมที่เรามองไม่เห็น ประการที่สอง ขอความคิดเห็น การอธิบายจากผู้วิจารณ์ ว่าควรปรับปรุงอย่างไร แทนที่จะโกรธ หรือน้อยใจ โมโห ผู้วิจารณ์...

p19v6c6icv7vg11ga79h1v9k1cpd4
19 ต.ค.

รากของบาดแผลที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือการไม่ให้เกียรติบิดามารดา

จากการให้คำปรึกษาและการสรุปที่มาของบาดแผลและความเจ็บปวดของคนเอเชีย  ผมรู้สึกว่าปัญหาที่เราพบส่วนใหญ่คือมาจากรากของบิดามารดา ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า บิดา-มารดาย่อมได้เกียรติในครอบครัวอยู่เสมอ และถ้าสถาบันครอบครัวแข็งแรงสังคมก็เข้มแข็ง พระเจ้าทรงให้บิดา-มารดาเป็นผู้นำในตำแหน่งทรัพยากรมนุษย์ของสังคม ใครทำลายครอบครัวคนนั้นทำลายตนเอง ทุกศาสนา ทุกคำสอน ที่เราหลีกไม่ได้คือการไห้เกียรติบิดามารดา โดยเฉพาะคริสตชน หลักการข้อแรกมาจากพระคัมภีร์เดิม หนึ่งเดียวในบัญญัติสิบประการที่มีพระสัญญาข้อหนึ่ง คือ “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า …..เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน และเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า” (ฉธบ 5:16) นี่เป็นหลักการที่เป็นความจริงอย่างยิ่ง ไม่ว่าในแง่มุมใดในชีวิตเรา เมื่อเราได้ให้เกียรติแก่บิดามารดาของเรา เราจะไปดีมาดี ทำไมเรื่องนี้จึงกล่าวได้ว่า...

sea-landscape-mountains-nature
19 ต.ค.

เสรีภาพจากบาดแผล

ความสะอาดของชีวิตทั้งสามด้านสำคัญมาก “ให้เราชำระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและจิตวิญญาณ” 2โครินธ์ 7:1 พระคัมภีร์สอนชัดเจนว่าคนเราทุกคนเมื่อรู้สึกไม่ดีหรือมีอะไรฟ้องผิดในใจ(วิญญาณจิต) ความคิด (หัวใจ)  และร่างกายที่ไม่สะอาด ย่อมทำให้ไม่มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานได้อย่างแน่นอน ปัจจุบันเราจึงมีการสอน อบรม ด้านบุคลิกภายนอก แต่สิ่งทำคัญคือความมั่นใจภายในชีวิต ความสุขที่แท้จริงภายในต่างหากที่จะมั่นคงถาวรที่สุด เพราะว่าภายนอกและภายในของเรานั้นสัมพันธ์กันครับ ร่างกาย: พระเจ้าต้องการให้เราชำระร่างกายสะอาด การดูแลสุขภาพและร่างกายสะอาดส่งผลต่อจิตใจที่มั่นคง ร่างการสะอาด ทำสิ่งที่ถูก ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า จิตใจ: จิตใจสะอาดเมื่อปราศจากความโลภ โกรธ หลง...

dawn-nature-sunset-trees
19 ต.ค.

หลักการอธิษฐานเยียวยาส่วนตัวแนวทางคริสเตียน

1) สารภาพบาป (ยน 1:9) สารภาพบาปจากผลที่มาจากบาดแผล ที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือต่อนิสัยในการดำเนินชีวิตของเรา การสารภาพสำคัญมาก  ท่านระบาย ความโกรธ ความเจ็บ ต้องระบายออกมาให้หมด ต่อหน้าพระเจ้า เพราะหากสิ่งนั้นอยู่ในใจ เราต้องการประกาศยกโทษจะออกมา   2) หารากของปัญหา หารากว่าสาเหตที่เรามีอาการเช่นนี้เพราะเหตุใด สาเหตุมาจากอะไร และอธิษฐานตัดความสัมพันธ์ หรือการยกโทษให้อภัย หรือปฎิเสธจากคำพูดการดูหมิ่นนั้น   3) การอธิษฐานตัดความสัมพันธ์ (1 ปต...