บทความ

p19tis8aui1p2j89r1a1b3cuf17a
29 มี.ค.

ความกระวนกระวาย (มธ.6:25-34)

พวกฟาริสีเชื่อว่า พระเจ้าจะทรงอวยพรแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักด้วยทรัพย์สมบัติ พระคริสต์กล่าวสอนสาวก 3 ครั้งมิให้กระวนกระวาย ในพระธรรม (มธ6:25 6:31 6:34) 1. พระคริสต์ทรงเป็นห่วงมนุษย์ที่รู้สึกไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ 2. ความวิตกกังวลจะหมดได้เมื่อหันมาวางใจในพระบิดาผู้เลี้ยงนก ผู้ทรงปลูกดอกหญ้า 3. มนุษย์มีค่าพระเจ้ายิ่งทรงดูแลเพราะมนุษย์มีค่ายิ่งกว่านกธรรมชาติ ที่สวยงาม 4. สิ่งของในโลกต้องเป็นรองจากแผ่นดินพระเจ้า 5. คนที่เชื่อฟังตามพระคัมภีร์พระเจ้าจะเกื้อกูลด้านวัตถุเช่นกัน 6. จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและจะได้รับสิ่งทั้งปวงหมายถึงความจำเป็นในชีวิต 7. ในพระธรรมลก.11:9-13, 6:31 กล่าว ตอนนี้การรับพระวิญญาณพระเจ้า ให้แก่เราแน่การแสวงหาพระเจ้า ขอหาเคาะ (มธ.7:7-12) สังเกต :...

p19tis8auh3uj16g91s551tdj3cc6
29 มี.ค.

ความเชื่อ

คือการที่เราเอาชีวิตของเราวางไว้บนความยิ่งใหญ่และพระคุณของพระเจ้า “ถ้าเจ้าเชื่อ เจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” ยน. 11:40 ในการเทศนาฟื้นฟูคืนหนึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเดินถุงถวายทรัพย์ มีเด็กหญิงพิการเป็นขอทานนำแหวนมาถวายในถุง เมื่อนักเทศน์เห็นเข้าก็นำแหวนมาคืนแก่เด็กผู้นั้น แล้วกล่าวว่า หนูเก็บไว้เถอะเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่มีค่าที่หนูมีอยู่ เด็กน้อยตอบว่า “หนูไม่ได้ให้อาจารย์หรอกค่ะ แต่หนูให้กับพระเจ้า” 1.พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง 40 ปีในถิ่นทุรกันดาร ที่พระเจ้าทรงเลี้ยงอิสราเอลด้วยอาหารจากสวรรค์ คือ มานา พระเจ้าทรงเลี้ยงเอลียาห์ ด้วยขนมปังที่อีกาคาบมาให้ และพระเยซูคริสต์เลี้ยงดูคน 5,000 คนด้วยขนมปัง...

p19tiqscr77221erukio19b41hgd4
29 มี.ค.

จงมีวินัย

แม้ยุคศตวรรษที่ 20 เป็นยุคไฮเทคอุปกรณ์ทันสมัยรวดเร็วทันใจแต่ว่าสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับคนเช่นกัน “เพราะความอืดอาดความนิ่งเฉยเป็นบาปอย่างหนึ่งที่ไม่น่าให้อภัย” เช่นกันพระเจ้าต้องการใช้คนที่กระตือรือร้นและมีวินัยเป็นคนที่จะกระตุ้นศักยภาพของตนเองในการดำเนินชีวิตและไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของท่านให้เจริญขึ้น เจ.ออสวอนแซนเดอร์ได้กล่าวไว้ว่า “เพราะถึงแม้มีความสามารถมากมายแต่ถ้าไม่มีวินัยความสามารถนั้นจะไม่พัฒนาอย่างเต็มที่คนที่มีวินัยเท่านั้นจะพัฒนาศักยภาพของตนได้สูงสุดเขาเป็นผู้นำได้เพราะเขาชนะตนเอง” “จงยึดวินัยไว้และอย่าปล่อยไปจงระแวดระวังเธอไว้ เพราะเธอเป็นเจ้าของชีวิตของเจ้า” (สภษ.4:13) ผู้ที่ไม่มีวินัย ในการดำเนินชีวิต มักจะไม่มีวินัยฝ่ายวิญญญาณ เพราะหากร่างกายที่เราสามารถควบคุมได้ ด้วยการมองเห็น เช่นการกิน นอน เที่ยว ทำงาน หากเราเอาชนะมันไม่ได้ เราก็ไม่สามารถเอาชนะฝ่ายวิญญาณได้ เช่นการ อธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ เราต้องสร้างวินัยขึ้นมา แม้ทำไม่ได้100เปอร์เซ็นต์ ก็ยังมีภาพรวมที่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต สุภาษิตยิวกล่าวว่า...

p19tiqscrku6sr025gshdue176
29 มี.ค.

จงขอบคุณทุกกรณี (1ธส.5:7)

ไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะแสดงความขอบคุณได้อย่างชัดเจนเท่ามนุษย์ โต๊ะ, เก้าอี้, บ้าน คงไม่ขอบคุณผู้เช็ดถูกวาดให้นะครับ แต่สิ่งที่จะตอบสนองความดีและพระคุณด้วยมีจิตสำนึกอันสูงส่ง คงมีแต่มนุษย์นี่แหละครับ โดยเฉพาะคนที่เป็นบุตรพระเจ้า ในงานเลี้ยงฉลองของบริษัทยักษ์ใหญ่ในเรื่องหัวอาหารหมูแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าภาพได้เชิญหุ้นส่วนทั่วประเทศมาร่วมฉลองในผลกำไรสูงสุดรอบ 5 ปี ในงานเลี้ยงมีตั้งแต่พ่อค้า, กสิกร, นักธุรกิจ มาร่วมงานกันอย่างครึกครื้น แต่มีโต๊ะหนึ่งที่มีนักธุรกิจคนหนึ่ง ได้นั่งกับลุงชาวชนบทมีอาชีพเลี้ยงหมู ก่อนรับประทานอาหารแกได้เริ่มหลับตาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่ประทานอาหารให้ พอนักธุรกิจเห็นเข้าก็หัวเราะดังลั่นและพูดว่า “ลุงไม่ทันสมัยเสียเลย มาเชื่อเรื่องบ้าบอ...

COVER-CD-LIVE-2
21 ธ.ค.

RMC LIVE WORSHIP

นมัสการสดเมื่อวันที่ 20/12/2015 โดยทีม นมัสการคริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ...