บทความ

p19tiuroes170h8tn1kvv8ejt7s7
19 ต.ค.

ทำไมต้องรับการบำบัดเยียวยา

เราจะทำการปลดปล่อยและการเยียวยาด้วยวีธีใด? ไม่มีวิธีไหนดีที่สุด ผู้บำบัดคริสเตียนที่เชื่อในเรื่องพระวิญญาณ จะเชื่อว่าพะวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำวิธีไหนก็ได้ ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาการระดับไหนที่ต้องการการบำบัดเยียวยา? ก่อนจะเข้ารับการบำบัดเยียวยา ควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนว่าเรื่องที่เราคิดว่าตัวเองต้องการรับการบำบัดนั้นมีผลกระทบระดับไหนต่อเรา เช่น พฤติกรรมนั้นเป็นเรื่องที่เราต่อสู้และไม่เคยชนะได้เลย หรือ เป็นนิสัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตภายในครอบครัว คู่สมรส หรือที่ทำงานในทางลบมาก หลังการเยียวยาแล้วปัญหาจะจบสิ้นหรือไม่? ไม่ครับ หลังรับการบำบัดเยียวยา ผู้รับบำบัดต้องมีการรายงานผลและพบกับผู้ทำการเยียวยา ในรูปแบบพบส่วนตัว หรือเป็นกลุ่มที่มีAccountability (ความรับผิดชอบ) ต่อกัน เพราะต้องมีคนคอยดูแลเอาใจใส่ผู้รับบำบัด เพื่อสร้างวินัยใหม่ แนะนำสิ่งที่ควรทำและควรหลีกเลี่ยง ทำไมต้องรับการเยียวยาปลดปล่อย? โดยเฉพาะคริสตชนที่เชื่อในเรื่องความรอด...

q
19 ต.ค.

ความเข้าใจก่อนรับการเยียวยา

ผู้ ให้ การเยียวยา ความรักและความเป็นผู้ใหญ่สำคัญมาก ผู้ให้การเยียวยาต้องเป็นคนใจเย็นและรับฟัง มีสติปัญญา และถ้ามีถ้อยคำแห่งความรู้จะเป็นการช่วยได้มาก อย่ายึดรูปแบบได้แบบเดียว บางเรื่องต้องอาศัยความรัก การระบาย บางเรื่องอาจต้องใช้ยาเข้ามาช่วยในการรักษา อย่าปฏิเสธที่ถูกส่งต่อไปยังแพทย์ผู้ชำนาญการ บางเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณ บางเรื่องเกี่ยวกับการชาติ ความรัก หรือการถูกปฏิเสธในครอบครัว หากทำในกลุ่มหรือคนคุ้นเคยที่สนิทสนมกัน หรือในคริสตจักร อย่านำเรื่องบาดแผลและปัญหา ของผู้รับการบำบัดมาล้อเล่นกัน หลังจากให้การบำบัดเยียวยาไปแล้ว ผู้ให้การเยียวยาต้องระวังการควบคุมคนที่เราให้การบำบัดช่วยเหลือ เพราะผู้รับการเบียวยาต้องการกำลังใจและรับการห่วงใย มากกว่ารู้สึกว่ากำลังถูกจับผิด ความรู้สึกนี้จะทำไห้ผู้รับการเยียวยา ไม่กล้ามาสารภาพเล่าความผิดพลาดกับเราได้...

p19tis8aui1j7eu9uh849s0kjbb
19 ต.ค.

กุญแจดอกที่ 4 ให้การอธิษฐานเป็นการสำแดงของพระเจ้า

ปัจจุบันผมรับผิดชอบงานด้านนมัสการ พระเจ้าทรงจัดเตรียมและตรัสกับผมเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ในเช้าวันหนึ่งผมสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจ เตียงผมสั่นไปหมด มีเมฆหมอกปกคลุมตัวผมไว้และมีเสียงสัตว์ปีกบินเหนือที่นอนของผม ขณะนั้นผมรู้สึกตัวแน่นอน ไม่ใช่ความฝัน ในช่วงนั้นผมเป็นคริสเตียนใหม่ เข้าใจว่าเป็นผี ผมอธิษฐานขับไล่ ขับไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไป จึงตัดสินใจนอนนิ่งๆสักพักทุกอย่างก็สงบ ผมสงสัยจึงลุกขึ้นเปิดพระคัมภีร์ อิสยาห์ บทที่ 6  ผมสัมผัสได้ว่าพระเจัาตรัสกับผม เพราะเหตุการณ์ในตอนนั้นตรงกับพระคัมภีร์ทุกประการ อิสยาห์ 6:1-4 “ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับ ณ พระที่นั่งสูง และเทิดทูนขึ้น และชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มวิหาร...

p19tk4j4ujlle1q281n9l48r1u3l5
19 ต.ค.

กุญแจดอกที่ 3 พระนามพระองค์คือทุกสิ่ง

พระนามของพระเจ้าอีกนามหนึ่ง คือ พระยะโฮวาห์ราฟาห์  พระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ ที่ค่ายแห่งหนึ่งซึ่งติดกับชายแดนพม่า ค่ายนี้อยู่ในป่าลึก ต้องนั่งรถประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่อถึงที่พักข้าพเจ้าได้นอนกับลูกชาย เราได้อธิษฐานขับไล่วิญญาณชั่วและสัตว์ต่างๆที่เป็นอันตราย ในช่วงเวลา 3 วันนั้น ลูกชายของข้าพเจ้านอนเล่นที่เสื้อของเขา และนอนหนุนหมอนใบเล็กๆ พอวันสุดท้ายเราเก็บที่นอน ข้าพเจ้าตกใจเพราะพบแมลงป่องนอนอยู่ใต้หมอนของลูกชาย ข้าพเจ้าอธิษฐานขอการปกป้องรักษาจากพระเจ้า เราทั้งหมดได้รับความปลอดภัย สดด. 91:2-3...

sea-landscape-mountains-nature
19 ต.ค.

กุญแจดอกที่ 2 มั่นใจในพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง

40 ปีในถิ่นทุรกันดาร ที่พระเจ้าทรงเลี้ยงอิสราเอลด้วยมานาอาหารจากสวรรค์ พระเจ้าทรงเลี้ยงเอลียาห์ด้วยขนมปังที่อีกาคาบมาให้ และพระเยซูคริสต์เลี้ยงดูคน 5,000 คนด้วยขนมปัง 5 ก้อน กับปลา 2 ตัว ในปัจจุบันพระเจ้าก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ฮบ 13:8 “พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และต่อๆไปเป็นนิจกาล” ในปี 1895  จอร์จ มูลเลอร์  เปิดสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยการอธิษฐาน...

mt-cook
19 ต.ค.

กุญแจดอกที่ 1 การอธิษฐานด้วยความเชื่อ

ฮบ. 11:1 “ความเชื่อ คือ ความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความรู้สึก มั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง” มก. 11:23 “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ผู้ใดก็ตามจะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล’ และมิได้สงสัยในใจ แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริง” ความเชื่อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการอธิษฐาน เพราะเมื่อเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเราต้องเชื่อว่า “พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ “ (ฮบ. 11:6) และเราต้องเชื่อในการอัศจรรย์ของพระเจ้าเพราะเรากำลังอธิษฐานทูลขอใช้สิทธิอำนาจและฤทธานุภาพของพระองค์...