บทความ

p19tivjgeftc71jljaddrpk2uef
19 ต.ค.

การวางมืออธิษฐาน ตอนที่ 5

ประเภทของการวางมืออธิษฐาน จากประสบการณ์ในการรับใช้ การอธิษฐาน ที่ดีที่สุดคือฟังเสียงพระวิญญาณฯ แต่อย่างไร เราก็มาเรียนรู้ ประเภทต่างๆของการอธิษฐาน เพื่อเราจะได้ทำพันธกิจของพระเจ้า ได้ กว้างขวางขึ้น ทำไมผมจึงพูดเช่นนี้ ? เราต้องเข้าใจ ก่อนว่า ในงานรับใช้พระเจ้า มีพันธกิจหลากหลาย มีลูกแกะของพระเจ้ามีความต้องการแตกต่าง ในน้ำพระทัยของพระเจ้า มีให้แต่ละคนมากมาย ไม่เหมือนกันดังนั้นเอง หากเราสามารถ ทำพันธกิจ...

pexels-photo
19 ต.ค.

การวางมืออธิษฐาน ตอนที่ 4

ความแตกต่างระหว่างการวางมืออธิษฐานอวยพร วางมืออธิษฐานปลดปล่อย เยียวยาและการเจิม ก่อนอื่น ผมอยากจะท้าทาย ท่าน ในชีวิตบั้นปลาย เมื่อท่าน แก่ตัวลง หรือ อายุมากประมาณ 50-60 ปี ตอนนี้คงทำงานรับใช้ แบบปัจจุบันไม่ได้แล้ว หรือว่าวันนี้ท่านไม่มี ความสามารถโดดเด่นดังผู้อื่น เช่น การบริหาร การจัดการ หรือ...

JesusLoveYou
19 ต.ค.

การวางมืออธิษฐาน ตอนที่ 3

หลักฐานความเชื่อในพระคัมภีร์ 1. การวางมือเป็นความเชื่อและเป็นคำสอนพื้นฐานที่สุดของหลักข้อเชื่อของคริสเตียน ฮบ.6:1-2 “เหตุฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสตศาสนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย เรื่องความเชื่อในพระเจ้าและคำสอนว่าด้วยพิธีล้างชำระและพิธีวางมือและการเป็นขึ้นมาจากตายและการพิพากษาลงโทษเป็นนิตย์นั้น” 2. การวางมือเป็นการส่งต่อสิทธิอำนาจและของประทาน พระพรฝ่ายวิญญาณ มรดกฝ่ายวิญญาณที่มีมาตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิม ปฐก.48:14, 17-19 ฝ่ายอิสราเอลก็เหยียดมือขวาออกวางบนศีรษะเอฟราอิมผู้เป็นน้องและมือซ้ายวางไว้บนศีรษะมนัสเสห์ เหยียดมือออกไขว้กันเช่นนั้นเพราะมนัสเสห์เป็นบุตรหัวปี ฝ่ายโยเซฟเมื่อเห็นบิดาวางมือข้างขวาบนศีรษะของเอฟราอิมก็ไม่พอใจ จึงจับมือบิดาจะยกจากศีรษะเอฟราอิมวางบนศีรษะมนัสเสห์ โยเซฟเตือนบิดาว่า "ไม่ถูก คุณพ่อเพราะคนนี้เป็นหัวปี ขอพ่อวางมือขวาบนศีรษะคนนี้เถิด" บิดาก็ไม่ยอม ตอบว่า "พ่อรู้แล้ว ลูกเอ๋ย พ่อรู้แล้ว...

q
19 ต.ค.

การวางมืออธิษฐาน ตอนที่ 2

ความแตกต่างของการอวยพร การปลดปล่อยและเจิมการส่งต่อ รูปแบบนั้นไม่สำคัญเท่ากับการฟังเสียงพระวิญญาณและการทรงนำให้อธิษฐาน พระเยซูคริสต์เองบางครั้งพระองค์ก็ใช้วิธีแปลกๆเช่น สั่งเอาโคลนป้ายตาหรือการขับผีแต่ตอนนี้ผมอยากจะพูดหลักการเบื้องต้นในการทำพันธกิจนี้ก่อน และเมื่อท่านชำนาญแล้ว ได้ยินเสียงพระเจ้าชัดและเรียนรู้รับการทรงนำเด่นชัดค่อยปรับเปลี่ยน ไปตามการนำของพระวิญญาณ การอธิษฐานแบบแรก ที่อยากหนุนใจคือ การวางมืออธิษฐานแบบอวยพรซึ่งกันและกันในคริสตจักร จะทำได้กับทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ไหญ่ ผู้เชื่อใหม่หรือเชื่อมานาน คำสำคัญอยู่ที่ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ พระพรของพระเจ้าไม่ใช่ที่มือเรา มือเป็นเครื่องมือ สัญลักษณ์และพระพรที่จะไหลผ่านพวกเราซึ่งกันและกันแต่การอธิษฐานควรให้เกียรติกันเช่น ผู้ที่อาวุโสกว่าหรือแก่สตรี ท่าทาง การแตะเนื้อต้องตัวควรที่จะเหมาะสมครับ แบบที่สองคือ การอธิษฐานเพื่อบำบัดปลดปล่อย แบบนี้ควรเปิดตาเพราะเราไม่รู้ล่วงหน้าว่าผู้ที่มีบาดแผลจะสำแดงอาการอะไรออกมา ครั้งหนึ่งผู้เขียนได้อธิษฐานเผื่อสตรีท่านหนึ่ง...

mt-cook
19 ต.ค.

การวางมืออธิษฐาน ตอนที่ 1

การวางมืออธิษฐานเป็นงานที่ทำได้ทุกคน อาวุธหนึ่งที่ร้ายแรงและทรงพลานุภาพของชีวิตคริสเตียนคือ การวางมืออธิษฐานเพราะว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ ยิ่งใหญ่เกินที่ท่านจะเข้าใจได้และเป็นคำสั่งของพระเยซูคริสต์ก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ให้เหล่าสาวกผู้เชื่อทุกคนออกไปวางมืออธิษฐานคนเจ็บป่วย (มก16:18) อีกทั้งการวางมือเป็นหลักข้อเชื่อพื้นฐานของผู้เชื่อที่คริสตจักรได้ละเลยที่จะสอนให้แก่ผู้เชื่อทุกคนที่จะฝึกฝนและเรียนรู้ในการวางมืออธิษฐานด้วยเช่นกัน บทความนี้เราจะมาพูดเรื่องการวางมือซึ่งท่านจะเห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำการอยู่ภายในท่าน ประเภทของการวางมืออธิษฐาน จากประสบการณ์ในการรับใช้ การอธิษฐานที่ดีที่สุดคือ ฟังเสียงพระวิญญาณฯแต่อย่างไรเราก็ต้องมาเรียนรู้ประเภทต่างๆของการอธิษฐานเพื่อเราจะได้ทำพันธกิจของพระเจ้าได้กว้างขวางขึ้น ทำไมผมจึงพูดเช่นนี้? เราต้องเข้าใจก่อนว่าในงานรับใช้พระเจ้า มีพันธกิจหลากหลายที่ลูกแกะของพระเจ้ามีความต้องการแตกต่างกันและน้ำพระทัยของพระเจ้ามีให้แต่ละคนมากมายที่ไม่เหมือนกันเช่นกัน ดังนั้นเองหากเราสามารถทำพันธกิจได้หลากหลายรูปแบบที่พระองค์ทรงสอนเรา เราก็ควรเปิดใจให้กว้างเพื่อเรียนรู้กับพระองค์ เพื่อผู้ที่มารับการทำพันธกิจกับเรา เขาจะได้รับการรักษา เยียวยา อวยพรหรือรับการหนุนน้ำใจจากเรา อย่างเต็มที่และตรงประเด็น ผมจะขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่ง หากเรามาคิดดูสิครับว่าถ้าเราอาจเป็นหมอ...

p19tk4j4ul1pha1o5u2r4umd1l9n7
19 ต.ค.

การอดอาหารอธิษฐาน ตอนที่ 2

เมื่ออดอาหาร จะมีอาการฝ่ายวิญญาณอย่างไร? 1. พระวิญญาณ บริสุทธิ์ จะนำท่านให้ คิดถึง อดีต หรือ ฝัน หรือ เห็นภาพ บางคน บางเหตุการณ์ ที่มีผลต่อ จิตใจ จิตวิญญาณ ความเจ็บปวด หรือราก ที่ทำให้ ท่านอ่อนแอ...