บทความ

qode interactive strata
19 ต.ค.

การอดอาหารอธิษฐาน ตอนที่ 1

บางครั้ง ชีวิต ก็มาถึงจุด ตกต่ำ กังวล กลัว ปัญหารุมเร้า ต้องการ การช่วยกู้จากพระเจ้า วิธีการสุดยอดของ คริสตเตียน คือ การอธิษฐาน อดอาหาร จะอด แบบ ใหน? แบบที่ 1 ทานแต่น้ำ และทานเฉพาะมื้อเย็น แบบที่ 2 สำหรับคนเป็นโรคกระเพาะและต้อง...

p19tiuroer11immjag7fmciukp5
19 ต.ค.

อธิษฐานที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร

เมื่อพระเจ้ายังไม่ตอบคำอธิษฐาน พระองค์ทรงเห็นว่ายังไม่ถึงเวลา มันอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี จึงรอคอยไปก่อน แต่พระองค์ทรงตอบแน่นอน “เราควรอธิษฐานและรอคอยเวลาของพระองค์ต่อไป” ทรงมีน้ำพระทัยที่ดีกว่า คือจะให้ได้ดีกว่าที่เราคิด (อสย.55:8-9) และพระองค์ทรงให้ทันเวลาเสมอ ไม่มุสา ไม่ช้าเกินไป และไม่เร็วเกินไป เพื่อไม่ให้เราลืมตัว หรือคิดว่าเป็นเรื่องดวง, ฟลุ๊ค มีอุปสรรคขัดขวาง ไหม เช่น ท่านมีชีวิตไม่สัตย์ซื่อ ด้านใดด้านหนึ่ง...

p19tk4j4uq13uc1na469l13t5923r
19 ต.ค.

การอธิษฐานเพื่ออะไร

การตอบคำอธิษฐานนั้นมาจากพระเจ้า ตามพระสติปัญญา ความยิ่งใหญ่ของพระองค์และวิธีการของพระองค์ การที่พระเจ้าจะตอบหรือไม่นั้น ไม่ขึ้นอยู่กับความร้อนรนในการอธิษฐานเท่านั้น แต่ขึ้นกับฤทธิ์อำนาจของพระองค์และน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเรื่องนั้นๆ อีกทั้งชีวิตของเราที่ติดสนิทกับพระองค์ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความตั้งใจจริง ความถ่อมใจ ความจริงใจ ยอมรับ ความอ่อนแอของตนและการวางใจ ต้องการพึ่งพระองค์ ต้องการมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์ เราอธิษฐานเรื่องใดบ้าง เรื่องพระราชกิจของพระเจ้า ให้ผู้รับใช้พระเจ้าออกไปประกาศทั่วโลกให้มารู้จักกับพระองค์ (มธ.9:37-38) ให้ผู้รับใช้พ้นจากอันตรายและเกิดผล ในงานของพระเจ้าในคริสตจักร ฯลฯ อธิษฐานเผื่อผู้เชื่อใหม่ ให้จิตวิญญาณเจริญขึ้น...

q
19 ต.ค.

ความสำคัญของการอธิษฐาน

ความหมายของการอธิษฐานในพระคัมภีร์ การอธิษฐานเป็นความตั้งใจ ตั้งจิตปราถนาที่จะติดต่อกับพระเจ้า และมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว เราเป็นบุตรของพระองค์ เราย่อมมีความสัมพันธ์กับพระบิดาในการพูดคุย สนทนา ฟังเสียงของพระองค์ผ่านการอธิษฐาน ทำไมต้องอธิษฐาน? เป็นคำสั่ง พระคัมภีร์สั่งให้เราอธิษฐาน (1ธส.5:17 “จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ”) ยอมรับว่าเราอ่อนแอ เป็นการยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้า โดยให้เหตุการณ์ทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้า เป็นสิทธิที่เราจะอธิษฐานขอการช่วยเหลือ เราอธิษฐานเพื่อให้มีชัยชนะเหนือการทดลอง เพื่อชีวิตเราจะเกิดผล และติดสนิทกับพระเจ้า (ยน.15:1-7) เพื่อรับพระพรและความเจริญก้าวหน้าจากการทรงนำของพระเจ้า (โยบ 8:6-7) อธิษฐานขออย่างไร? เริ่มต้นด้วยการสารภาพความผิดบาป ขอการเจิมจากพระวิญญาณ เพื่อให้จิตใจมีกำลังและมีความเชื่อในการอธิษฐานขอ ขออย่างเจาะจงกับพระเจ้าในเรื่องที่ท่านต้องการ ขณะที่อธิษฐานในเรื่องนั้น จงนึกถึงภาพทุกสิ่งที่ท่านขอ จงขอบพระคุณพระเจ้า โดยความเชื่อวางใจว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเรา อธิษฐานร่วมกับผู้อื่น "สองคนร่วมใจกันอธิษฐานก็เป็นการอธิษฐานที่ได้รับคำตอบจากพระเจ้า"...

p19tk4j4uj1mhh11esbnt10s9jhp4
17 ต.ค.

ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อท่านเชื่อในพระเจ้าทันทีท่านจะได้รับของประทานจากพระเจ้า 1 อย่าง (1 คร.12:7) ของประทานที่ท่านได้รับจะเป็นความสามารถพิเศษที่นำมาปรนนิบัติรับใช้ในคริสตจักร   ทำให้ คริสตจักรเจริญขึ้น (1 คร.14:12)   จึงสรุปได้ว่าการเจริญขึ้นของคริสตจักรและชีวิตของท่านนั้นขึ้นอยู่ที่กับการใช้ของประทานที่ท่านได้รับจากพระเจ้า ความเข้าใจในเรื่องของประทาน 1. เราทุกคนไม่ควรเก็บไว้เฉย ๆ แต่ต้องนำมาใช้ในงานคริสตจักร กลุ่ม ฯลฯ (ไม่ใช่เก็บไว้ใช้งานส่วนตัว เพื่อตนเอง) 2. ของประทานที่พระเจ้าประทานให้แล้ว   พระองค์จะไม่เอาคืนนอกจากผู้นั้นไม่นำมาใช้ชีวิตเขาก็จะไม่เกิดผลเลย...

p19tk4j4up199mhva4001su81em3n
17 ต.ค.

พระพรของการรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (บัพติสมาในการพูดภาษาแปลกๆ)

มีหลายคำที่ใช้ในการรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่น การเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณ, การประกอบด้วยพระวิญญาณ, การรับพระราชทานฤทธิ์เดชและที่เรากำลังศึกษาวันนี้ คือ "รับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการพูดภาษาแปลกๆ" ความหมาย การถูกควบคุม ครอบคลุม เติมจนเต็มล้น ถูกฝัง หรือถูกจุ่มลงในพระวิญญาณบริสุทธิ์ การรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนการรับบัพติศมาในน้ำ ลักษณะเหมือนร่างกายของท่านจุ่มลงในน้ำจนมิด แต่รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือ ชีวิตของท่านถูกจุ่มลงในพระวิญญาณบริสุทธิ์ จนมิดในชีวิต พระพรของการรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับพระราชทานฤทธิ์เดช พระพรที่ 1  เพื่อฤทธิ์เดชในการเป็นพยาน กจ.1:8 พระพรที่ 2  ...