บทความ

p19tirnrju1hoo10fhe6214os1rd4b
16 ต.ค.

เพลง ทรงลิขิต

พระเจ้าของฉันนั้นยิ่งใหญ่ ทรงจูงมือฉันไป ทุกวัน ทรงนำฉันจากครรภ์มารดา ทรงเรียกหาฉันทุกเวลา ชื่อเพลง : ทรงลิขิต อัลบั้ม Don't be shaken เนื้อร้อง: เจริญ ยธิกุล ทำนอง: เจริญ ยธิกุล เรียบเรียง: สราวุฒิ ม่วงคำ ร้องนำ: สราวุฒิ ม่วงคำ วง : RMC WORSHIP} else...

15 ต.ค.

เพลง อย่าหวั่นไหว

อย่าหวั่นไหว พระองค์อยู่เคียงข้างกาย พายุร้าย แม้โหมพัดกระหน่ำ จงหลบในอ้อมแขนพระบิดา ทรงเยียวยา รักษาทุกวัน ชื่อเพลง : อย่าหวั่นไหว อัลบั้ม Don't be shaken เนื้อร้อง: เจริญ ยธิกุล ทำนอง: เจริญ ยธิกุล เรียบเรียง: ธนวัฒน์ พัดทอง ร้องนำ: ธนวัฒน์ พัดทอง วง :...

p19tis8auh3uj16g91s551tdj3cc6
15 ต.ค.

เพลง ฉันจะร้องว่าไม่เป็นไร

วันต่อวัน จิตใจของฉัน ได้ฝันใฝ่ อยู่ในนิเวศน์ จิตวิญญาณ ของฉันกระหาย อยากจะได้ ใกล้ชิดพระองค์ ชื่อเพลง : ฉันจะร้องว่าไม่เป็นไร อัลบั้ม Don't be shaken เนื้อร้อง: เจริญ ยธิกุล ทำนอง: เจริญ ยธิกุล เรียบเรียง: พัฒนพล สุดโต ร้องนำ: พรรณทิภา สุดโต วง : RMC...

q
15 ต.ค.

การสังเกตน้ำพระทัยพระเจ้า

สดด.25:12   “ผู้ใดเล่าที่เป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า พระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาเลือกได้” เราต้องเข้าใจก่อนว่า ทุกเหตุการณ์ในชีวิต  พระเจ้าทรงเป็นผู้นำและควบคุมทั้งสิ้น   สดด.48:259, 38:8, อพย.35:14  พระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนด มีน้ำพระทัยสำหรับชีวิตบุตรของพระองค์  ยรม.29:11-13 การทรงนำของพระเจ้ามีหลายทางเช่น ผ่านทางพระคัมภีร์ (2ทธ.3:16  พระวจนะของพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอน ตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และอบรมในทางธรรม 1คร.14:36-37  ใครถือผู้ใดถือว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะ หรือฝ่ายวิญญาณก็ควรยอมรับว่า ข้อความซึ่งข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านเป็นดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า) ผ่านทางการอธิษฐาน เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ...

d2
15 ต.ค.

จะรู้อย่างไรว่าไม่ใช่เสียงพระเจ้า

หนึ่ง รู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่เสียงของพระเจ้า 1)เสียงนั้น  เป็นเสียงแปลกๆ ที่ไม่ใช่เสียงเรา 2เป็นเสียงพูด หรือได้ยินที่ ไม่เสริมสร้าง •    นำไปสู่เนื้อหนัง การทำความทำบาป •     ข่มขู่ กดดัน ไม่ใช่ความรักและการหวังดี และนำการเยียวยา รักษา 3)ไม่มีพระคำสนับสนุน ในบริบทนั้นๆเลย  คือไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้า  ผิดพระลักษณะอันบริสุทธ์ของพระองค์ •    สังเกตุ ไม่เกี่ยวกับวิธีการ  แต่เกี่ยวกับข้อมูลที่มา...

q
15 ต.ค.

ตอนที่ 3 เรื่อง รักษาวิหารหลังนี้ ให้ดี

อาจารย์เปาโลถึงพูดใน 1โครินธ์ บทที่ 3 ข้อ 16 กล่าวว่า เราเป็นวิหารของพระองค์เมื่อเราเป็นวิหารของพระองค์  พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทำงานในร่างกายของเรานี่เอง  ให้เรารู้สำนึกผิดชอบ  ให้เรารู้แจ้งเรื่องความชอบธรรม  เรื่องการพิพากษา  และเราก็จะพูดสิ่งเหล่านี้ออกไปสู่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า    ให้เรานึกถึงภาพพระคัมภีร์เดิม  พระคัมภีร์เดิมเมื่อพูดถึงพลับพลาหรือวิหาร  จะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนลึกที่สุด คือ อภิสุทธิสถานนั้น เป็นส่วนที่พระเจ้าประทับ มหาปุโรหิตเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้ ส่วนข้างนอก  เป็นส่วนวิสุทธิสถานเป็นส่วนที่ปุโรหิตรับใช้อยู่ภายนอก  แต่ว่าปุโรหิตจะเข้าไปในห้องอภิสุทธิสถานได้ปีละครั้งเท่านั้น ...