บทความ

17 ธ.ค.

สังเกตน้ำพระทัยพระเจ้า ตอนที่ 5 : ผ่านผู้นำฝ่ายวิญญาณและผู้ที่มีของประทาน

เรามาพูดเรื่อง ผู้มีของประทาน ก่อน เช่น ผู้เผยวจนะ หรือ คนที่มีของประทาน สังเกตุฝ่ายวิญญาณ ที่ใดๆ ที่ไม่มีการเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสีย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเป็นสุข สุภาษิต 29:18 (อ่านเรื่องของประทาน ใน 1โครินทร์ บทที่ 12และ14) บุคคลเหล่านี้จะช่วยเตือนเป็นที่ปรึกษา...

dawn-nature-sunset-trees
17 ธ.ค.

สังเกตน้ำพระทัยพระเจ้า ตอนที่ 5 : ผ่านทางเหตุการณ์สิ่งแวดล้อม

เหตุการณ์ทุกอย่างมีจุดประสงค์จากพระเจ้า แต่เราอย่าเน้นสรุปว่า เหตุการณ์ ดี ร้าย เป็นคำตอบเสมอไป แม้เหตุการณ์ไม่ดีพระเจ้าก็อาจเปลี่ยนเป็นดีได้ หรือเหตุการณ์ที่เรามองเห็นว่ามันดีในสายตาของเรา สุดท้ายมันกลับกลายเป็นร้าย เช่นในเหตุการณ์สมัยอิสราเอลอยู่ในอียิปต์ ที่ฟาโรห์สั่งฆ่าทารกเพศชายของชาวฮีบรู ในความคิดแบบโลก แบบสรุปรายวัน เรามองว่ามันแย่มากสำหรับคนของพระเจ้า แต่เราไม่รู้ว่าสุดท้ายเหตุการณ์นี้มันกลับทำให้โมเสสได้รับความเอ็นดูจากธิดาฟาโรห์ และเก็บท่านมาเลี้ยงในราชวังของฟาร์โรห์ เรื่องนี้เองจะเห็นว่า หากฟาโรห์ไม่สั่งประหารเด็กชายชาวฮีบรู โมเสสคงไม่ถูกแม่เอาใส่ตะกร้าไปปล่อยในน้ำที่มีต้นกก เพื่อหลบการสังหารจนธิดาฟาโรห์จะมาพบเห็น หรือ สภาพชาวอิสราเอลที่ถูกเนรเทศออกจากอียิปต์อย่างยากลำบาก ทั้งที่พระเจ้า บอกให้โมเสสไปบอกประชาชนที่เป็นทาส แต่พระองค์ก็ทรงดลใจให้ฟาโรห์...

p19tiuroes17317umn7qm1e14ao6
17 ธ.ค.

สังเกตน้ำพระทัยพระเจ้า ตอนที่ 4 : ผ่านทางการอธิษฐาน

การอธิษฐาน หากพระเยซูคริสต์ทรงทำอะไรที่ประสบความสำเร็จ นั่นแหละ เราก็ควรเอามาเป็นแบบอย่าง เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จ สิ่งที่พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง เป็นสิ่งที่สำคัญมากจากชีวิตของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงอธิษฐานก่อนเลือกสาวก (ลก.6:12-13) อธิษฐานก่อนการรับใช้ (มธ.4:1-2) และอธิษฐานก่อนสู่กางเขนที่สวนเกทเสมเน พระวจนะพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานสติปัญญาในการตัดสิน เมื่อเราทูลขอ (ยก.1:5-7) ดังนั้น แต่ละวัน ควรจะมีเวลา นั่งสงบ นิ่ง ฟังเสียงพระเจ้า ควรจะยืดหยุ่นบ้าง ในการทำงาน...

p19tirnrjut6bf2417aqi9v96a8
17 ธ.ค.

สังเกตน้ำพระทัยพระเจ้า ตอนที่ 3 : พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำ

ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเรา (กจ.11:12, 16:17) จากพระธรรมยอห์น 14:15-17 พระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยให้แก่เราซึ่งเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่ง เราเห็นตัวอย่างของการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในเหตุการณ์เหล่านี้ เรื่องนี้ คริสเตียนหลายคน ไม่สนใจเท่าไหร่ เพราะพระเจ้าประทานพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตของเรา เพื่อสอน ทรงนำ ช่วยเหลือ ท่านลองคิดดูว่า พระวิญญาณทรงช่วยพระเยซูอย่างไร พระองค์ก็ทรงเสด็จมาช่วยท่านอย่างนั้น พระวิญญาณจะทรงนำสถานการณ์ และ ดลใจเรา ให้ควรไม่ควร...

p19tivjgef1l2gur0vd9lkfrg4e
17 ธ.ค.

สังเกตน้ำพระทัยพระเจ้า ตอนที่ 2 : มาตรฐานพระคัมภีร์

(2ทธ.3:16) พระวจนะของพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอน ตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และอบรมในทางธรรม (1คร.14:36-37) ถ้าผู้ใดถือว่าตนเป็นผู้เผยพระวจนะ หรืออยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็ควรยอมรับว่า ข้อความซึ่งข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านเป็นดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า" พระคัมภีร์ สองตอนนี้ บอกชัดเจน เลยว่า จะทำสิ่งใด หรือตัดสินใจเรื่องอะไร ควรเอาพระคัมภีร์เป็นมาตรฐาน ท่านรู้ไหมว่า พระคัมภีร์มี 1,200 บท มี 13,000...

p19tis8au31dnv139hgr65cp3i4 (1)
17 ธ.ค.

สังเกตน้ำพระทัยพระเจ้า ตอนที่ 1 : คุณค่าแห่งความยำเกรง

มาตรฐานแห่งความยำเกรง สดด.25:12 “ผู้ใดเล่าที่เป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้า พระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาเลือกได้” ความยำเกรง พระเจ้าเป็นพื้นฐานก่อนตัดสินใจว่า เราควรทำหรือไม่ควรทำ จะยกตัวอย่างง่ายๆ ว่าสิ่งที่เราทำแล้ว พระเจ้าพอพระทัยไหม? หรือจะคิดง่ายกว่านี้ มันผิดกับพระลักษณะของพระเยซูที่พระองค์จะทำไหม? หากพระองค์อยู่กับท่านในเวลานี้ พวกเราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกเหตุการณ์ในชีวิต พระเจ้าทรงเป็นเป้าหมายสูงสุด และผู้นำและควบคุมทั้งสิ้น แม้สิ่งที่เราอยากจะทำ แต่ผิดกับพระลักษณะของพระองค์ มันก็จะมีผลตามมาไม่ดีเหมือนกัน ดังนั้น การยำเกรงพระเจ้าช่วยให้เราตัดสินใจอย่างถูกต้องที่สุด เราคงเคยได้ยินคำว่า...