บทความ

p19tis8auhne14l83fr1a7r12107
17 ธ.ค.

วินัยชีวิต ตอนที่ 3 : ปฎิทินของท่าน

ชาวบาบิโลนเริ่มคิดใช้ปฏิทินเพื่อติดตามเวลา อาศัยระยะดวงจนทร์หมุนรอบโลกเป็นหลักครบ 12 เดือน กำหนดเป็น 1ปี ก่อนนั้นชาวกรีกและชาวโรมันถือปฏิบัติตามหลักยูเลียส ซีซาร์นี้ โดยใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันหยุดสากล มีพิธีบวงสรวงและสังเวยเทพเจ้าเยนิส มีการเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนของขวัญแก่กันและกันเลี้ยงดูสนุกสนานทั่วไป ส่วนประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่โดยรัชกาลที่ 5 ได้เปลี่ยนตามทางสุริยะคติจาก 13 เมษายน พร้อมกับการเปลี่ยนศักราชใหม่และจนมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีก ซึ่งตกในเดือนอ้าย โดยใช้ 1...

p19tiuroet7tm158gtcp11lv11mqa
17 ธ.ค.

วินัยชีวิต ตอนที่ 2 : ท่านเป็นผู้รับใช้

ผมก็อยากหนุนใจให้ท่านคิดเสมอว่าท่านเป็นคนรับใช้เต็มเวลา ทำงานตามอาชีพที่พระเจ้ามอบให้แก่ท่านไป และอย่าลืม บริหารการเงิน เก็บจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการรับใช้พี่น้องตามกำลังและตะลันต์ตามความสามารถของท่าน เพราะพระเจ้าไม่ได้ เรียกเกินที่ท่านมีครับ เราอาจจะไม่ได้อยู่ในองค์กรที่ต้องทำงานเต็มเวลาหรือในคริสตจักรแต่เราเต็มเวลา เต็มที่ในที่ๆ พระเจ้าให้เราอยู่ในวันนี้ ก็ขอหนุนใจและบอกท่านว่า ท่านเป็นคนที่ใช้การได้  ทำได้ ตามเวลา กำลังที่ท่านได้ลงทุนลงแรงไป เรียบเรียง โดย อ.เจริญ ยธิกุล} else {...

p19tivjgeftc71jljaddrpk2uef
17 ธ.ค.

วินัยชีวิต ตอนที่ 1 : พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ

พวกเราต้องเข้าใจก่อนว่า มนุษย์ ประกอบไปด้วยร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณแต่น้อยคนที่จะพัฒนาด้านจิตวิญญาณ แท้จริงแล้ววิญญาณจิตหรือจิตวิญญาณสามารถเจริญเจิบโตได้ ท่านเคยได้ยินคำพูดที่ว่าไม่โตฝ่ายวิญญาณไหมครับ หลายคน ลงทุนพัฒนาด้านร่างกาย ซื้ออาหารเสริม สมัครเล่นฟิตเนสแต่ก็ไม่ไปสม่ำเสมอ บางคนพัฒนาให้อาหารแก่จิตใจ เช่น ดูหนังฟังเพลง ดูตลกคาเฟท์หรือเที่ยวตามแต่คนจะชอบแต่ท่านไม่พัฒนาด้านจิตวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องนิรันด์ที่จะอยู่ตลอดไป ท่านอาจจะเสียความสมดุลย์ด้านชีวิตก็ได้ เพราะจิตใจกำหนดร่วมกับความคิดว่าจะให้ร่างกายทำอะไร เช่น ใจเศร้า หน้าตาท่าทาง อารมณ์ท่านก็จะเศร้าและส่งผลต่อการทำงานแต่ใจร่าเริงละ คุณภาพชีวิตวันนี้เยี่ยมไปเลย กินได้นอนดีแต่ว่าจิตวิญญาณเป็นตัวกำหนด ตัวตนของเราและมีอำนาจเหนือจิตใจและร่างกาย เรื่องเหล่านี้จะค่อยๆสอนครับ เหมือนพระเยซูบอกว่าหากเราได้สิ่งสารพัด (วัตถุสิ่งของที่ตอบสนองจิตใจและร่างกาย) แต่ต้องเสียชีวิต...

cement texture gold color, Great background made with a texture of a gold wall
17 ธ.ค.

วิธีเผชิญกับการทดลองให้ได้รับชัยชนะ

1 ดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง (1ปต.5:8, 1คร.16:13) หลายครั้งเราพบว่าชีวิตคริสเตียน พ่ายแพ้ต่อการทดลองเพราะขาดการระมัดระวัง เราอาจประมาทว่าเราเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณ ไม่มีทางแพ้แน่ นี่เป็นท่าทีที่อันตรายมาก พระวจนะของพระเจ้าเตือนเราไว้ว่า “เหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตนเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดีกลัวว่าจะล้มลง” (1คร.10:12) อย่าลืมว่าความประมาทคือความพินาศ 2 มีชีวิตที่เต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กจ.1:8, อฟ.5:18, ฟป.4:13) อย่าลืมว่าคริสเตียนไม่สามารถชนะการทดลองด้วยกำลังฝ่ายเนื้อหนัง แต่ต้องเอาชนะการทดลองด้วยสุดกำลังฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้เราเรียนรู้ที่จะพึ่งพระเจ้าอย่างสุดใจเสมอ โดยไม่ไว้ใจเนื้อหนังของตน...

p19tirnrju1hoo10fhe6214os1rd4b
17 ธ.ค.

วิธีเผชิญกับการทดลอง

มารมาทดลองให้เราล้ม แต่พระเจ้าทรงทดสอบเพื่อให้เราใช้การได้ แหล่งที่มาของการทดลอง การทดสอบ มาจากพระเจ้า การทดลอง มาจาก มาร โลก ในพระคัมภีร์สอนเราไว้ แหล่งที่มาของการทดลองมีอยู่ 3 แหล่งที่สำคัญคือ 1. มาจากซาตาน (ปฐก.3:1-5, 1ปต.5:8,วว.20:1-3) - ซาตานเป็นแหล่งกำเนิดของการทดลองที่พยายามยั่วยุให้มนุษย์ทำบาปหรือทำความชั่ว มักพยายามล่อลวงมนุษย์เสมอในทุกโอกาส - ซาตานหลอกลวงมนุษย์ในรูปแบบของความสับสนทางความคิด หรือเรียกว่าสงครามความคิด มันทำให้ผู้เชื่อไม่เข้มแข็ง สงสัยในความรักและแผนงานของพระเจ้า - ซาตานล่อลวงให้เราอยู่ในความมืดเหมือนมัน...

mt-cook
17 ธ.ค.

ความกระตือรือร้นฝ่ายวิญญาณ คืออะไร?

ความกระตือรือร้นฝ่ายวิญญาณ คืออะไร? ความหมายตอนนี้ คือ จิตวิญญาณ ชีวิต กระตือรือร้น อยากติดสนิท คิดถึงรักพระเจ้า จะทำอะไรในชีวิต มักจะเชิญทูลขอพระวิญญาณของพระองค์มามีส่วนร่วม และใจปรารถนา กระหาย อยากนมัสการ กับคริสตจักร ไปพบพี่น้องในความเชื่อ ญาติฝ่ายวิญญาณ (คนในโบสถ์) จิตสำนึกจิตใจ กระตือรือร้น ต่อต้านความบาป อธรรม ปราถนาช่วยเหลือผู้อื่น...