บทความ

q
17 ธ.ค.

ความใกล้ชิดสนิทสนม ตอนที่ 4

เราจะสนิทสนมได้อย่างไร? ความสนิทสนมกับพระเจ้าไม่มีทางลัดและทำ แทนกันไม่ได้ ให้การรับใช้ในคริสตจักรมาชดเชยไม่ได้ แม้ท่านจะเล่นดนตรีในคริสตจักรแต่ละสัปดาห์ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านสนิทสนม แม้ท่านเตรียมเทศน์และสอนก็ไม่ได้หมายความว่าท่านเข้าเฝ้าพระเจ้า นั่นคือการรับใช้ แต่การสนิทสนมคือ การจัดเตรียมเวลาว่างๆ เฉพาะเจาะจงกับพระเจ้า มีเวลาอ่าน ใคร่ครวญพระวจนะ มีเวลาในการนมัสการส่วนตัว การฟังเสียง การแช่ในการทรงสถิตและร้องเพลงนมัสการ พูดภาษาแปลกๆเพื่อความ สัมพันธ์หนึ่งต่อหนึ่ง เหมือนที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “สิ่งที่เราได้ยินในที่ลับ (หมายความว่าคนเดียว สองต่อสองในห้องลี้ลับ) เราก็จะเอามากล่าว ประกาศสำแดงในที่แจ้ง (คือการรับใช้)...

Bokeh background
17 ธ.ค.

ความใกล้ชิดสนิทสนม ตอนที่ 3

ความสนิทสนมนำไปสู่ชัยชนะ ชัยชนะนำไปสู่ฤทธิ์อำนาจ ตอน ความสนิทสนมนำไปสู่ชัยชนะ เราจะไม่สามารถมีชีวิตที่มีชัยชนะได้หรือนิสัยใหม่ ธรรมชาติใหม่ได้ หากเราไม่มีความสนิทสนมกับพระเจ้าเพราะการสนิทสนมนำไปสู่ชีวิตที่มีชัยชนะ การเปลี่ยนแปลงและนิสัยใหม่ ธรรมชาติใหม่ เมื่อเรามีธรรมชาติใหม่มีชีวิตของพระเยซูคริสต์ ฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะสำแดงในเรา มีการสำแดงถึงฤทธิ์อำนาจ การทรงสถิต การสำแดงที่อัศจรรย์ในการรับใช้ ดังที่เราได้ยินคำที่กล่าวกันเสมอคือ การเจิมหรือบางกลุ่มใช้ศัพท์คำว่า การสำแดงหรือบางกลุ่มใช้คำว่า เมื่อแผ่นดินพระเจ้ามาถึง ทั้งหมดเกิดขึ้นจากผลของชีวิตที่มีความสัมพันธ์ (ความสนิทสนม) และการเปลี่ยนแปลงใหม่ (ชัยชนะในชีวิต)...

JesusLoveYou
17 ธ.ค.

ความใกล้ชิดสนิทสนม ตอนที่ 2

เมื่อคุณสนิทสนมกับพระวิญญาณคุณจะเป็นตัวของตัวเอง คุณจะเป็นต้นแบบไม่ใช่เงาสะท้อน โมเสสคือโมเสส ดาวิดคือดาวิด ไม่มีตัวแทนเงาสะท้อนแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะเพราะพระองค์จะให้ความมั่นใจในการรับใช้ การดำเนินชีวิตอย่างที่คุณเป็นโดยไม่จำเป็นต้องเลียนแบบผู้อื่น อีกทั้ง คุณยังจะรับการสำแดงให้ทำในสิ่งที่เป็นคุณทำเองอีกด้วย เหมือนโยชูวาเดินรอบกำแพงเยริโค 7 รอบและรอบสุดท้ายเมื่อตะโกนโห่ร้อง กำแพงก็ทลาย ผมยังอยากจะเอ่ยถึงเบนนี่ ฮินที่ทำพันธกิจในเอกลักษณ์ของท่านที่ขรึม น่ายำเกรงหรือรอดนี่ โฮเวิทย์ บราวบนเวทีท่านจะสนุก ทำอะไรแปลกๆแต่ทุกคนล้วนมีเอกลักษณ์มาจากความสัมพันธ์และสนิทสนมกันกับพระวิญญาณ บริสุทธิ์ทั้งสิ้น ความสนิทสนมนำมาซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์อำนาจกับผลพระวิญญาณ พระลักษณะความยิ่งใหญ่ การสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามักจะคู่กับความดี พระคุณของพระองค์เสมอ เหมือนชีวิตพวกเราที่มีผลพระวิญญาณสำแดงให้แก่คนรอบข้างและฤทธิ์อำนาจแห่งของประทานเพื่อช่วยเหลือผู้คน...

p19tis8auhr1sld88j5v7nhco8
17 ธ.ค.

ความใกล้ชิดสนิทสนม ตอนที่ 1

ความใกล้ชิดจะหลั่งไหลส่งต่อความรัก ความผูกพันจากพระวิญญาณ เมื่อเราสนิทกับคนที่เรารัก แม้เราอยู่ด้วยกันนิ่งๆ ไม่ได้คุยกันแต่จิตใจของเราก็ผูกพัน อบอุ่นและเข้าใจกันมากกว่าเมื่อเราอยู่กับใครสักคนที่พูดแต่เรื่องการงาน ขอและอยากให้ทำอะไรบางอย่างให้ ดังนั้นความสนิทสนมเป็นอะไรที่มากกว่าการใช้เวลาและให้เวลามากกว่าเพื่อนทั่วไป อย่ารักงานหรือของประทานมากกว่ารักพระเจ้า ไม่เช่นนั้นการเข้าหาพระเจ้าของเราจะเต็มไปด้วยการพูดแต่เรื่องของประทาน การเจิม ราชกิจของพระเจ้าแต่ปราศจากการแสดงออกถึงความรู้สึกความผูกพัน ความสัมพันธ์ ความที่อยากจะสนิทสนมกับพระองค์เลยเวลาเงียบๆ เป็นการระบายความทุกข์และความสุข บางครั้งความเงียบ พระองค์ทรงชันสูตรใจเรา พระวิญญาณทรงรู้ความทุกข์ใจของเรา ทรงปลอบใจเราในความเงียบได้เช่นกัน ในความใกล้ชิดเป็นเวลาเราจะได้ชื่นชมพระองค์ เป็นเวลาที่เราจะมองเห็นพระคุณของพระองค์ ความรัก การทรงนำ เวลาที่ผ่านมาเป็นพระองค์จริงๆ ส่วนอื่นเป็นองค์ประกอบหรือเป็นฉากเท่านั้น เวลาพระองค์นำเราย้อนอดีต โอกาสที่พระวิญญาณจะได้นำเราสำแดงสิ่งที่พระองค์ทรงสำแดง อยากเล่า...

Business Meeting
17 ธ.ค.

ขบวนการแก้นิสัยของท่านโดยพระเจ้า ตอนที่ 3 : การเจริญเติบโต เป็นขบวนการที่ต้องใช้เวลา

ความบาป และ อุปนิสัย บางอย่าง หากเราจะมีชัยชนะ จำเป็นต้องการจัดการเด็ดขาด ชัดเจน รม6:18 และ 2คร5:17 เป็นการแสดงการหักแอก แห่งความทุกข์ เพราะ มันจะ ทำให้ชีวิตยุ่งยาก สร้าง ความรำคาญ และมีผล ต่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...

p19tiqscrlk3qqj7fmk52u11dc8
17 ธ.ค.

ขบวนการแก้นิสัยของท่านโดยพระเจ้า ตอนที่ 2 : ต้องมีวินัย และตั้งใจจริง

วินัย เป็นสิ่งสำคัญ ตนมีวินัย จะเข้าใจ ถึงความสุข และความสำเร็จ และสมดุลย์ ชีวิตของเรานั้น จะไม่สามารถ เจริญ เติบโตได้ภายในวันเดียว เดือนเดียว เปลี่ยนแปลงได้ภายใน ไม่กี่สัปดาห์ เพราะ ต้อง ใช้เวลา ทั้งสิ้น หลายคน ใจร้อน พยายามจะเปลี่ยน...