• คอร์สเรียนสำหรับสมาชิกเท่านั้น
 • เวลาที่เหลือ: 365 Days
 • วันที่สมัคร :
 • วันหมดอายุ: 4-Jul-2023
77 คนที่กำลังเรียนในเรื่องนี้
 • รูปประวัติส่วนตัวของ natpisut789
 • รูปประวัติส่วนตัวของ sirinat bruun
 • รูปประวัติส่วนตัวของ suwanta phanpradit
 • รูปประวัติส่วนตัวของ phiyathida
 • รูปประวัติส่วนตัวของ umino.iz
 • รูปประวัติส่วนตัวของ kidakan

คอร์สเรียนยอดนิยม

BB-201  หมวดพระคัมภีร์  (Bible)

 1. สำหรับ คริสเตียนเก่า ที่ต้องการความเข้าใจพระคัมภีร์ทั้งเล่ม หรือเจาะจง
 2. หมายเหตุ บทเรียนวิชานี้ หากต้องการเรียนเพื่อรับประกาศนียบัตร จะต้องทำการบ้าน

เนื้อหาในคอร์สเรียน (กดที่ชื่อเรื่องเพื่อแสดง)

[BB-201] สำรวจพระคัมภีร์เดิมและใหม่
01 ปฐมกาลถึงบาเบล
02 อับรามสู่ภัยภิบัติ 10 ประการ
03 จากโมเสสสู่ดาวิด
04 เดินตามโลกพระคัมภีร์ ยุคพระคุณและพันปี
การบ้านแบบทดสอบความเข้าใจ

Course Reviews

N.A

ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

No Reviews found for this course.

Login

Create an Account Back to login/register