• คอร์สเรียนสำหรับสมาชิกเท่านั้น
 • เวลาที่เหลือ: 365 Days
 • วันที่สมัคร :
 • วันหมดอายุ: 22-Jul-2020
53 คนที่กำลังเรียนในเรื่องนี้
 • รูปประวัติส่วนตัวของ โมทนา
 • รูปประวัติส่วนตัวของ ศรพัศนันท์
 • รูปประวัติส่วนตัวของ ณิชกานต์
 • รูปประวัติส่วนตัวของ jay
 • รูปประวัติส่วนตัวของ wannaporn
 • รูปประวัติส่วนตัวของ Esther

คอร์สเรียนยอดนิยม

BB-201  หมวดพระคัมภีร์  (Bible)

 1. สำหรับ คริสเตียนเก่า ที่ต้องการความเข้าใจพระคัมภีร์ทั้งเล่ม หรือเจาะจง
 2. หมายเหตุ บทเรียนวิชานี้ หากต้องการเรียนเพื่อรับประกาศนียบัตร จะต้องทำการบ้าน

เนื้อหาในคอร์สเรียน (กดที่ชื่อเรื่องเพื่อแสดง)

[BB-201] สำรวจพระคัมภีร์เดิมและใหม่
01 ปฐมกาลถึงบาเบล
02 อับรามสู่ภัยภิบัติ 10 ประการ
03 จากโมเสสสู่ดาวิด
04 เดินตามโลกพระคัมภีร์ ยุคพระคุณและพันปี
การบ้านแบบทดสอบความเข้าใจ

Course Reviews

N.A

ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

No Reviews found for this course.

Login

Create an Account Back to login/register