• คอร์สเรียนสำหรับสมาชิกเท่านั้น
 • เวลาที่เหลือ: 365 Days
 • วันที่สมัคร :
 • วันหมดอายุ: 4-Jul-2023
77 คนที่กำลังเรียนในเรื่องนี้
 • รูปประวัติส่วนตัวของ natpisut789
 • รูปประวัติส่วนตัวของ sirinat bruun
 • รูปประวัติส่วนตัวของ suwanta phanpradit
 • รูปประวัติส่วนตัวของ phiyathida
 • รูปประวัติส่วนตัวของ umino.iz
 • รูปประวัติส่วนตัวของ kidakan

คอร์สเรียนยอดนิยม

CT 101 – CT 103  หมวดการดำเนินชีวิต  (Christian Life)

 1. หมวด การดำเนินชีวิต
 2. สำหรับ คริสเตียนเก่า ที่ต้องการความเข้าใจ การดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมและตัวเอง
 3. หมายเหตุ บทเรียนวิชานี้ หากต้องการเรียนเพื่อรับประกาศนียบัตร จะต้องทำการบ้าน

เนื้อหาในคอร์สเรียน (กดที่ชื่อเรื่องเพื่อแสดง)

[CT-101] แก่นสารความเชื่อ
CT-101 แก่นสารความเชื่อ ตอนที่ 1
CT-101 แก่นสารความเชื่อ ตอนที่ 2
การบ้านแบบทดสอบความเข้าใจ CT-101
[CT-102] จริยธรรมคุณธรรมของคริสเตียน
CT-102- จริยธรรมคุณธรรมของคริสเตียน 01 บทนำ Intrigity
CT-102- จริยธรรมคุณธรรมของคริสเตียน 02 บทที่หนึ่ง คุณธรรม การให้คุณค่า
CT-102- จริยธรรมคุณธรรมของคริสเตียน 03 บทที่สอง น้ำพระทัย แผ่นดินพระเจ้า
การบ้านแบบทดสอบความเข้าใจ CT-102
[CT-103] อุปนิสัย 9 ด้านของชีวิตคริสเตียน สู่การเติบโต
CT-103- อุปนิสัย 9 ด้านของชีวิตคริสเตียนสู่การเติบโต 01-04
CT-103- อุปนิสัย 9 ด้านของชีวิตคริสเตียนสู่การเติบโต 05-07
CT-103- อุปนิสัย 9 ด้านของชีวิตคริสเตียนสู่การเติบโต 08-09
การบ้านแบบทดสอบความเข้าใจ CT-103

Course Reviews

N.A

ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

No Reviews found for this course.

Login

Create an Account Back to login/register