• คอร์สเรียนสำหรับสมาชิกเท่านั้น
 • เวลาที่เหลือ: 365 Days
 • วันที่สมัคร :
 • วันหมดอายุ: 30-Nov-2023
80 คนที่กำลังเรียนในเรื่องนี้
 • รูปประวัติส่วนตัวของ natpisut789
 • รูปประวัติส่วนตัวของ sirinat bruun
 • รูปประวัติส่วนตัวของ suwanta phanpradit
 • รูปประวัติส่วนตัวของ phiyathida
 • รูปประวัติส่วนตัวของ umino.iz
 • รูปประวัติส่วนตัวของ kidakan

คอร์สเรียนยอดนิยม

LP 501 – LP 504 หมวดการรับใช้ การเป็นผู้นำ (Leadership)

 1. หมวด ชีวิตผู้นำ   
 2. สำหรับ คริสเตียนเก่า ที่ต้องการกำลังพัฒนาสู่การเป็นผู้นำ
 3. หมายเหตุ บทเรียนวิชานี้ หากต้องการเรียน เพื่อรับประกาศนียบัตร จะต้องทำการบ้าน

 

เนื้อหาในคอร์สเรียน (กดที่ชื่อเรื่องเพื่อแสดง)

[LP-501] หัวใจพระบิดา
หัวใจพระบิดา
[LP-502] การเพิ่มพูนศักยภาพการดำเนินชีวิต (Charistma)
การเพิ่มพูนศักยภาพการดำเนินชีวิต Charistma
[LP-503] ผู้นำกับนิมิตร
01 ฉันคือผู้นำ
02 ฉันมีความฝัน
03 ลำดับความสำคัญ
04 วงในผู้นำ
05 การวางกลยุทธ์
[LP-504] เตรียมชีวิต เตรียมเป็นผู้ชี้นำฝ่ายวิญญาณ
เป้าหมายที่ 1-3 วัยที่ต้องพัฒนา
เป้าหมายที่ 4 การเติบโตส่วนบุคคล
เป้าหมายที่ 5 เป็นผู้ใหญ่และความรัก
เป้าหมายที่ 6 สัตย์ซื่อเริ่มจากสิ่งเล็กน้อย
เป้าหมายที่ 7-1 จิตวิญญาณ
เป้าหมายที่ 7-2 สะปาโต
การบ้านแบบทดสอบความเข้าใจ LP-504

Course Reviews

5

2 ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

No Reviews found for this course.

Login

Create an Account Back to login/register