• คอร์สเรียนสำหรับสมาชิกเท่านั้น
 • เวลาที่เหลือ: 365 Days
 • วันที่สมัคร :
 • วันหมดอายุ: 17-Aug-2023
77 คนที่กำลังเรียนในเรื่องนี้
 • รูปประวัติส่วนตัวของ natpisut789
 • รูปประวัติส่วนตัวของ sirinat bruun
 • รูปประวัติส่วนตัวของ suwanta phanpradit
 • รูปประวัติส่วนตัวของ phiyathida
 • รูปประวัติส่วนตัวของ umino.iz
 • รูปประวัติส่วนตัวของ kidakan

คอร์สเรียนยอดนิยม

NBV 001 – NBV 021  หมวด ระดับผู้เชื่อใหม่ คริสเตียนใหม่ (New believers)

 1. หมวด หลักข้อเชื่อ ชีวิตคริสเตียน
 2. สำหรับ คริสเตียนใหม่ และคริสเตียนต้องการความเข้าใจการเริ่มต้นชีวิตคริสเตียน
 3. หมายเหตุ บทเรียนวิชานี้ หากต้องการเรียน เพื่อรับประกาศนียบัตร จะต้องทำการบ้าน

เนื้อหาในคอร์สเรียน (กดที่ชื่อเรื่องเพื่อแสดง)

21 เรื่อง ที่คริสเตียนผู้เชื่อควรรู้
NBV-001 ความบาป
NBV-002 การไถ่
NBV-003 ความรอด, NBV-004 การกลับใจใหม่
NBV-005 การบังเกิดใหม่
NBV-006 สาวกสัมพันธ์
NBV-007 หลักพันธสัญญา
NBV-008 การอธิษฐาน และการฝึก
NBV-009 การนมัสการ
NBV-010 การอ่านพระคัมภีร์
NBV-011 การทดลอง
NBV-012 นำพระทัยของพระเจ้า
NBV-013 การประกาศ , NBV-014 การสร้างสาวก
NBV-015 คริสตจักร
NBV-016 การเชื่อฟัง
NBV-017 การรับใช้, NBV-018 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
NBV-019 ผู้อารักขา
NBV-020 การอดอาหาร
NBV-021 การรับบัพติศมาในน้ำ

Course Reviews

N.A

ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

No Reviews found for this course.

Login

Create an Account Back to login/register