• คอร์สเรียนสำหรับสมาชิกเท่านั้น
 • เวลาที่เหลือ: 365 Days
 • วันที่สมัคร :
 • วันหมดอายุ: 20-Oct-2021
26 คนที่กำลังเรียนในเรื่องนี้
 • รูปประวัติส่วนตัวของ charoenrmc
 • รูปประวัติส่วนตัวของ atitaya
 • รูปประวัติส่วนตัวของ phingy
 • รูปประวัติส่วนตัวของ rmc.com
 • รูปประวัติส่วนตัวของ rattana sweden
 • รูปประวัติส่วนตัวของ mr.genh

คอร์สเรียนยอดนิยม

สำหรับ การเรียนแบบไม่ลงทะเบียน

เนื้อหาในคอร์สเรียน (กดที่ชื่อเรื่องเพื่อแสดง)

PG-601 พระเจ้าทรงรักคุณ
บทที่ 1 ความรักแรกของพระเจ้า
บทที่ 2 พระเจ้าอยากบอกคุณว่าขอบคุณ
บทที่ 3 เมื่อการทรงสถิตอยู่กับเรา
บทที่ 4 สปาโต คือความสัมพันธ์
บทที่ 5 การอวยพร Isreal
PG-602 พระบิดาผู้ทรงรัก
PG-602 พระบิดาผู้ทรงรัก 01
PG-602 พระบิดาผู้ทรงรัก 02
PG-602 พระบิดาผู้ทรงรัก 03
PG-602 พระบิดาผู้ทรงรัก 04
PG-602 พระบิดาผู้ทรงรัก 05
PG-602 พระบิดาผู้ทรงรัก 06
PG-602 พระบิดาผู้ทรงรัก 07
PG-603 ชีวิตในยุคปัจจุบัน
ชีวิตในยุคปัจจุบัน
PG-604 บ้านของพระเจ้า บ้านอธิษฐาน
บทที่ 1 หนทางของพระเจ้า
บทที่ 2 บ้านของพระเจ้า
บทที่ 3 ราชกิจของพระวิญญาณกับการอธิษฐาน
บทที่ 4 เราจะได้รับเท่าที่เราลงทุน

Course Reviews

5

2 ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

No Reviews found for this course.

Login

Create an Account Back to login/register