• คอร์สเรียนสำหรับสมาชิกเท่านั้น
 • เวลาที่เหลือ: 365 Days
 • วันที่สมัคร :
 • วันหมดอายุ: 30-Nov-2023
81 คนที่กำลังเรียนในเรื่องนี้
 • รูปประวัติส่วนตัวของ natpisut789
 • รูปประวัติส่วนตัวของ sirinat bruun
 • รูปประวัติส่วนตัวของ suwanta phanpradit
 • รูปประวัติส่วนตัวของ phiyathida
 • รูปประวัติส่วนตัวของ umino.iz
 • รูปประวัติส่วนตัวของ kidakan

คอร์สเรียนยอดนิยม

SP 701 – SP 074 , CT 111  การเผชิญหน้ากับพระเจ้า 

 1. หมวด ชีวิตคริสเตียน ที่เข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ ผ่านความเข้าใจด้านจริยธรรม และรู้พระวจนะพระเจ้าแล้ว  
 2. สำหรับ คริสเตียนเก่า ไม่เหมาะกับคริสเตียนใหม่
 3. หมายเหตุ บทเรียนวิชานี้ หากต้องการเรียน เพื่อรับประกาศนียบัตร จะต้องทำการบ้าน

เนื้อหาในคอร์สเรียน (กดที่ชื่อเรื่องเพื่อแสดง)

[SP-701] การเผชิญหน้ากับพระเจ้า
01 การสำแดงของพระวิญญาณ
02 เผชิญหน้ารับการเปลี่ยนแปลง
03 เผชิญกับพระคำ
04 ปล้ำสู้ สม่ำเสมอ
05 การนิ่ง ฟังเสียง
06 การอยู่ในการทรงสถิต Impartation
07 ความกระหายกับการให้คุณค่าการเจิม
08 จิตวิญญาณกับพระนิเวศน์
การบ้านแบบทดสอบความเข้าใจ SP-701
[SP-702] การฝึกการอธิษฐาน
การฝึกการอธิษฐาน
[SP-703] การฟังเสียงพระเจ้า
การฟังเสียงพระเจ้า
[CT-111] การนมัสการ นำการทรงสถิต
การนมัสการ นำการทรงสถิต ตอนที่ 1
การนมัสการ นำการทรงสถิต ตอนที่ 2
การนมัสการ นำการทรงสถิต ตอนที่ 3
การบ้านแบบทดสอบความเข้าใจ CT-111

Course Reviews

5

2 ratings
 • 1 stars0
 • 2 stars0
 • 3 stars0
 • 4 stars0
 • 5 stars0

No Reviews found for this course.

Login

Create an Account Back to login/register