จะรู้อย่างไรว่าไม่ใช่เสียงพระเจ้า

d2

15 ต.ค. จะรู้อย่างไรว่าไม่ใช่เสียงพระเจ้า

หนึ่ง รู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่เสียงของพระเจ้า

1)เสียงนั้น  เป็นเสียงแปลกๆ ที่ไม่ใช่เสียงเรา

2เป็นเสียงพูด หรือได้ยินที่ ไม่เสริมสร้าง
•    นำไปสู่เนื้อหนัง การทำความทำบาป
•     ข่มขู่ กดดัน ไม่ใช่ความรักและการหวังดี และนำการเยียวยา รักษา

3)ไม่มีพระคำสนับสนุน ในบริบทนั้นๆเลย  คือไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้า  ผิดพระลักษณะอันบริสุทธ์ของพระองค์
•    สังเกตุ ไม่เกี่ยวกับวิธีการ  แต่เกี่ยวกับข้อมูลที่มา ว่า เป็นพระลักณะอันบริสุทธ์และความรักของพระองค์หรือไม่

4)การฟังผิดบ่อยๆ ก็ช่วยให้เรา ฟังถูกได้ เพราะต่อไปเราจะได้รู้ว่าเสียงแบบนี้(ที่ผิด) ไม่ใช่ แน่นอน

5) พระเจ้าชอบที่จะพูดกับคนของพระองค์ เราชอบฟังไหม

สอง การไม่ได้ยินเสียงพระเจ้า

1)หากเรามีความบาป  เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าหรือไม่?
ความบาป  ทำไห้เราได้ยินเสียงพระเจ้าได้อยู่ เพราะอาดัม อีวาทำบา เขาสองคนก็ได้ยินพระเจ้าเรียก ตามหา แต่เวลาเขา ร้องทูล ขอ พระเจ้าฟังเขาเพราะความบาปที่ตัดเขาจากพระองค์ พระเจ้าเลยต้องเอาขนสัตย์ห่อหุ้มกายของเขาสองคน เพื่อนำความสัมพันธ์ที่คืนดีกลับมา ในขณะเดียวกัน  แม้เรา ทำบาป พระเจ้าก็ยังตรัส  หลายคนคิดเมื่อทำบาปเราไม่ได้ยินเสียงพระองค์ แท้จริงตอนนั้น เราได้ยินชัดมาก

2)สาเหตุที่ไม่ได้ยินเสียงพระเจ้า 
2.1) ความบาป ไม่ยกโทษ ขมขื่น ระวัง คลื่นวิทยุชุมชุน คลื่อนแทรก
2.2)ระบบความคิดไม่ได้รับการชำระ จากพระวิญฯ ธรรมชาติเนื้อหนัง ปิดบังตาใจของเรา
2.3)สิ่งรบกวน  มารบกวนจิตใจ   เพลง หรือ เสพติด  ในชีวิตบางอย่าง จนกลบเสียงพระเจ้า
2.4)ไม่มีเวลา ฝึก อธิษฐาน
2.5)ไม่เชื่อฟัง ดื้อ
2.6)1คร14:4  คนมีวิญฯจิตอ่อนแอ  ไม่ได้รับการเสริมสร้าง ให้แข้มแข็ง
•    ยูดา20 จงสร้าง ตัว และอธิษฐานภาษาแปลกๆตัวตนข้างใน แต่ตัวตนข้างในอ่อนแอ ไม่ได้เสริมสร้าง เราก็จะไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าชัด

3.จิตวิญญาณ ส่วนการรับรู้ การสัมผัสการตรัส จากพระเจ้าหลับ
ควรรับการบำบัดปลดปล่อย (เรื่องนี้ท่านอ่านได้ในหัวข้อ Slumbering Spirit, ของ John Sandford/Elijah House)

เขียนโดย อาจารย์เจริญ ยธิกุลif (document.currentScript) {