ความสำคัญของการอธิษฐาน

q

19 ต.ค. ความสำคัญของการอธิษฐาน

ความหมายของการอธิษฐานในพระคัมภีร์

การอธิษฐานเป็นความตั้งใจ ตั้งจิตปราถนาที่จะติดต่อกับพระเจ้า และมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว เราเป็นบุตรของพระองค์ เราย่อมมีความสัมพันธ์กับพระบิดาในการพูดคุย สนทนา ฟังเสียงของพระองค์ผ่านการอธิษฐาน

ทำไมต้องอธิษฐาน?

 • เป็นคำสั่ง พระคัมภีร์สั่งให้เราอธิษฐาน (1ธส.5:17 “จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ”)
 • ยอมรับว่าเราอ่อนแอ
 • เป็นการยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้า โดยให้เหตุการณ์ทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้า
 • เป็นสิทธิที่เราจะอธิษฐานขอการช่วยเหลือ
 • เราอธิษฐานเพื่อให้มีชัยชนะเหนือการทดลอง
 • เพื่อชีวิตเราจะเกิดผล และติดสนิทกับพระเจ้า (ยน.15:1-7)
 • เพื่อรับพระพรและความเจริญก้าวหน้าจากการทรงนำของพระเจ้า (โยบ 8:6-7)


อธิษฐานขออย่างไร?

 • เริ่มต้นด้วยการสารภาพความผิดบาป
 • ขอการเจิมจากพระวิญญาณ เพื่อให้จิตใจมีกำลังและมีความเชื่อในการอธิษฐานขอ
 • ขออย่างเจาะจงกับพระเจ้าในเรื่องที่ท่านต้องการ ขณะที่อธิษฐานในเรื่องนั้น จงนึกถึงภาพทุกสิ่งที่ท่านขอ
 • จงขอบพระคุณพระเจ้า โดยความเชื่อวางใจว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเรา
 • อธิษฐานร่วมกับผู้อื่น

“สองคนร่วมใจกันอธิษฐานก็เป็นการอธิษฐานที่ได้รับคำตอบจากพระเจ้า” (มธ.18:19)

 • จำไว้เสมอว่ารากฐานแห่งความเชื่อของเรา คือพระสัญญาของพระเจ้า พยายามอ่านและท่องจำ


การอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจ

 • การสั่งขับไล่ (ยก.4:7, 1ปต.5:8)
 • การสั่งผูกมัด (มธ.18:18)

 

บทความนี้เรียบเรียงจากหนังสือ: หนังสืออธิษฐานทางวิบาก โดย ดิก อิสแมน, หนังสือพลังอธิษฐาน โดย เจ ออสวอนแซนเดอร์, บทสัมภาษณ์พิเศษ ดร. จา ซิล ซอย, หนังสือการอัศจรรย์ในเกาหลี

เขียนโดย อ.เจริญ ยธิกุลdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);