การวางมืออธิษฐาน ตอนที่ 5

p19tivjgeftc71jljaddrpk2uef

19 ต.ค. การวางมืออธิษฐาน ตอนที่ 5

ประเภทของการวางมืออธิษฐาน

จากประสบการณ์ในการรับใช้ การอธิษฐาน ที่ดีที่สุดคือฟังเสียงพระวิญญาณฯ แต่อย่างไร เราก็มาเรียนรู้ ประเภทต่างๆของการอธิษฐาน เพื่อเราจะได้ทำพันธกิจของพระเจ้า ได้ กว้างขวางขึ้น

ทำไมผมจึงพูดเช่นนี้ ? เราต้องเข้าใจ ก่อนว่า ในงานรับใช้พระเจ้า มีพันธกิจหลากหลาย มีลูกแกะของพระเจ้ามีความต้องการแตกต่าง ในน้ำพระทัยของพระเจ้า มีให้แต่ละคนมากมาย ไม่เหมือนกันดังนั้นเอง หากเราสามารถ ทำพันธกิจ ได้หลากหลาย รูปแบบ ที่พระองค์ทรงสอนเราเราก็ควรเปิดใจให้กว้างเพื่อเรียนรู้กับพระองค์ เพื่อผู้ที่มารับการทำพันธกิจกับเราเขาจะได้รับการรักษา เยียวยา หรือ อวยพร หรือ รับการหนุนน้ำใจจากเรา อย่างเต็มที่และตรงประเด็น

ผมจะขอยกตัวอย่าง สักเรื่อง หนึ่ง หากเรามาคิดดูสิครับว่าเราอาจเป็นหมอ เมื่อมีคนป่วย มาขอคำปรึกษา การรักษา ด้วยหลายโรค เช่น ปวดหัว เจ็บขาปวดท้อง ต่อมทอมซิลอักเสบ เราเอายาชนิดเดียว คือ พาราเซตามอล (ยาแก้ปวด) ใช่ครับดูเหมือนมันจะ ทำให้ บรรเทาอาการระยะหนึ่งแต่มันไม่ได้แก้ที่สาเหตุของโรคจริงๆ หรือคนป่วยบางคนต้องการมาปรึกษาขอคำแนะนำจากหมอ ก็ได้ ไม่ได้ต้องการยาเราก็ควรแนะนำ แต่ไม่ใช่ยัดยาให้ไปกิน คนประเภทนี้มา ก็รู้สึกเสียเวลา

เหมือนกันครับ เวลาคนมาหาเรา ต้องการรับทำพันธกิจ บางคน ต้องการๆเยียวยา(เพราะปัญหาบาดแผล ความจ็บปวดด้านจิตใจ และจิตวิญญาณ)บางคนถูกครอบงำจากบางเรื่อง บางสิ่ง ก็ต้องการพันธกิจการปลดปล่อยบางคนอาจพบรากสาเหตุ จากปัญหา คำแช่งสาป หรือคำสาบาน หรือ บาป จากบรรพบุรุษเราก็ต้องนำอธิษฐาน ตัดความสำพันธ์ หรือบางคน ต้องการคำอธิษฐาน อวยพร และที่สุดยอดคือ บางคน เราจำเป็นต้องอธิษฐาน ส่งต่อการเจิมของประทานให้ (หัวข้อนี้จะกล่าวภายหลัง ในเรื่อง มรดกฝ่ายวิญญาณกับการส่งต่อมีองค์ประกอบอะไรบ้าง)

หากท่านฝึก ทำ รับใช้ได้หลายรูปแบบงานรับใช้ของท่านก็จะกว้าง ทำได้มากกว่า ผู้ที่มีขีดจำกัด ในการรับใช้ด้วยการวางมืออธิษฐานครับ โอกาสหน้าจะมาพูดเรื่อง รูปแบบและหลักพระคัมภีร์ในการอธิษฐาน

บทความนี้เรียบเรียงจากหนังสือ: อธิษฐานทางวิบาก, พลังอธิษฐาน โดย เจ ออสวอนแซนเดอร์, บทสัมภาษณ์พิเศษ ดร. จา ซิล ซอย, การอัศจรรย์ในเกาหลี

เขียนโดย อ.เจริญ ยธิกุล} else {