กุญแจดอกที่ 4 ให้การอธิษฐานเป็นการสำแดงของพระเจ้า

p19tis8aui1j7eu9uh849s0kjbb

19 ต.ค. กุญแจดอกที่ 4 ให้การอธิษฐานเป็นการสำแดงของพระเจ้า

ปัจจุบันผมรับผิดชอบงานด้านนมัสการ พระเจ้าทรงจัดเตรียมและตรัสกับผมเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ในเช้าวันหนึ่งผมสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจ เตียงผมสั่นไปหมด มีเมฆหมอกปกคลุมตัวผมไว้และมีเสียงสัตว์ปีกบินเหนือที่นอนของผม ขณะนั้นผมรู้สึกตัวแน่นอน ไม่ใช่ความฝัน ในช่วงนั้นผมเป็นคริสเตียนใหม่ เข้าใจว่าเป็นผี ผมอธิษฐานขับไล่ ขับไล่เท่าไหร่ก็ไม่ไป จึงตัดสินใจนอนนิ่งๆสักพักทุกอย่างก็สงบ ผมสงสัยจึงลุกขึ้นเปิดพระคัมภีร์

อิสยาห์ บทที่ ผมสัมผัสได้ว่าพระเจัาตรัสกับผม เพราะเหตุการณ์ในตอนนั้นตรงกับพระคัมภีร์ทุกประการ

อิสยาห์ 6:1-4 “ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับ ณ พระที่นั่งสูง และเทิดทูนขึ้น และชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มวิหาร เหนือพระองค์มีเสราฟิมยืนอยู่ แต่ละด้านมีปีกหกปีก ใช้สองปีกบังหน้า  และสองปีกคลุมเท้า  และด้วยสองปีกบินไป  …………” 

ต่อมาประมาณเดือนเศษ มีผู้รับใช้ท่านหนึ่งได้มาพบกับข้าพเจ้า ได้วางมือพยากรณ์ว่า ข้าพเจ้าจะได้รับใช้พระเจ้าด้านดนตรี  ณ วันนี้เหตุการณ์ผ่านมาเกือบ 10 ปี ข้าพเจ้าได้รับใช้งานด้านทีมนมัสการของคริสตจักรตามที่อาจารย์ผู้นั้นได้พยากรณ์ไว้

สำหรับวันนี้ถ้าท่านยังไม่ได้รับการสำแดงจากพระเจ้า  ขอให้ท่านอธิษฐาน ขอการสำแดงจากพระองค์ เพื่อเตรียมชีวิตสู่การรับใช้ในพระราชกิจของพระองค์ในอนาคต

เขียนโดย อ.เจริญ ยธิกุลdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);