ความหมายของการอธิษฐานในพระคัมภีร์ Tag

q
19 ต.ค.

ความสำคัญของการอธิษฐาน

ความหมายของการอธิษฐานในพระคัมภีร์ การอธิษฐานเป็นความตั้งใจ ตั้งจิตปราถนาที่จะติดต่อกับพระเจ้า และมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว เราเป็นบุตรของพระองค์ เราย่อมมีความสัมพันธ์กับพระบิดาในการพูดคุย สนทนา ฟังเสียงของพระองค์ผ่านการอธิษฐาน ทำไมต้องอธิษฐาน? เป็นคำสั่ง พระคัมภีร์สั่งให้เราอธิษฐาน (1ธส.5:17 “จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ”) ยอมรับว่าเราอ่อนแอ เป็นการยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้า โดยให้เหตุการณ์ทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้า เป็นสิทธิที่เราจะอธิษฐานขอการช่วยเหลือ เราอธิษฐานเพื่อให้มีชัยชนะเหนือการทดลอง เพื่อชีวิตเราจะเกิดผล และติดสนิทกับพระเจ้า (ยน.15:1-7) เพื่อรับพระพรและความเจริญก้าวหน้าจากการทรงนำของพระเจ้า (โยบ 8:6-7) อธิษฐานขออย่างไร? เริ่มต้นด้วยการสารภาพความผิดบาป ขอการเจิมจากพระวิญญาณ เพื่อให้จิตใจมีกำลังและมีความเชื่อในการอธิษฐานขอ ขออย่างเจาะจงกับพระเจ้าในเรื่องที่ท่านต้องการ ขณะที่อธิษฐานในเรื่องนั้น จงนึกถึงภาพทุกสิ่งที่ท่านขอ จงขอบพระคุณพระเจ้า โดยความเชื่อวางใจว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเรา อธิษฐานร่วมกับผู้อื่น "สองคนร่วมใจกันอธิษฐานก็เป็นการอธิษฐานที่ได้รับคำตอบจากพระเจ้า"...