ลำดับความสำคัญ Tag

p19tiuroet7tm158gtcp11lv11mqa
06 พ.ค.

เรื่องลำดับความสำคัญ

พระเจ้าทรงมีระบบแบบแผนชีวิตของเราและมีลำดับความสำคัญให้แก่เรา เพื่อความไพบูลย์และความสุข ภาพรวมของแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ ลำดับความสำคัญอันดับแรกของชีวิตแต่ละวัน ที่ขาดไม่ได้ คือ การอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัว หากเราไม่ทำ นิสัย ความคิดไม่เปลี่ยน มีค่าเท่ากับไม่ได้เป็นคริสเตียน เพราะชีวิตคริสเตียนคือความสัมพันธ์กับพระเจ้า และท่านคือ มโนธรรมของสังคมรอบข้าง ลำดับที่สอง คือ ครอบครัว ระหว่างสามีภริยาและลูก หากความสัมพันธ์ลำดับที่ 1 ไม่ดี...