ศัพย์และความหมายพระธรรม Tag

q
06 พ.ค.

ศัพย์และความหมาย ของพระธรรม (ยกตัวอย่างมาบางคำ)

ศัพย์และความหมาย ของพระธรรมสุภาษิต (ยกตัวอย่างมาบางคำ)  1. คำว่า สติปัญญา มักหมายถึง ปัญญา แบบแผน การดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานพระคำพระเจ้า แบบแผนการดำเนินชีวิต คริสเตียน 2. ความรู้ มักจะเล็งถึง ความรู้ความชำนาญด้านทักษะ เช่น คนรู้จริงเรื่อง สร้างพลับพลา รู้เกี่ยวกับทักษะ ด้านสร้างวิหาร หรืออุปกรณ์ในพลับพลา พระนิเวศน์ 3....