แม่น้ำของพระคริสต์ Tag

p19tirnrjut6bf2417aqi9v96a8
19 ต.ค.

การตัดสินผู้อื่น

“อย่ากล่าวโทษเขา เพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน เพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไร พระเจ้าจะทรงกล่าวโทษท่านอย่างนั้น และท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั้น” (มธ.7:1-2) การพิพากษา แตกต่างกับ การตัดสินอย่างไร? การพิพากษา เป็นการกล่าวถึงเรื่องที่เราไม่คำนึงเบื้องหน้าเบื้องหลัง และรวบรวมความผิดทั้งหมด ส่วนการตัดสิน คือ แทนที่จะตัดสิน การกระทำของคนนั้นกลับตัดสินคนนั้นครับ “เราสามารถตัดสินเพื่อนของเราได้ ว่าเขาขับรถดีหรือไม่ดี เมื่อเรานั่งรถของเขา เราสามารถตัดสินความน่าเชื่อถือทางธุรกิจได้ เราตัดสินซึ่งกันและกันตลอดเวลาในแทบทุกเรื่อง...

Small Stone wall background texture
19 ต.ค.

การพิพากษาผู้อื่น

การพิพากษา แตกต่างกับ การตัดสินอย่างไร? การพิพากษา เป็นการกล่าวถึงเรื่องที่เราไม่คำนึงเบื้องหน้าเบื้องหลัง และรวบรวมความผิดทั้งหมด  ส่วนการตัดสิน คือ แทนที่จะตัดสิน การกระทำของคนนั้นกลับตัดสินคนนั้นครับ ตอนนี้เรามาดูการพิพากษาก่อนนะครับ  อยากจะยกเหตุการณ์ง่ายๆ  เมื่อเราเห็นนายเอ คุยกันในห้อง เราตำหนินายเอว่า ทำไมคุณเอคุยกันในห้องทุกครั้งเลย เวลาเข้ามาในชั้นเรียนและครั้งที่แล้วคุณเอก็เดินเข้าห้องผิดและทำแบนี้มาตลอด จุดนี้เราจะเห็นชัดว่า คุณเอถูกพิพากษา คือแทนที่เขาจะถูกพิพากาการกระทำครั้งนั้นที่มาสายครั้งเดียว แต่เขาถูกตัดสินว่าคุณทำไมมาสายเป็นทุกครั้ง...

cracked plaster orange textured vintage background, Old orange wall
19 ต.ค.

การหว่านและการเก็บเกี่ยว : อยากหว่านแต่สิ่งดีๆ ต้องมีค่านิยมหรือปรัชญาการดำเนินชีวิตที่ดี

“อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น” (กท.6:7) ไม่มีข้อยกเว้น กฏก็คือกฏ ถ้าเราหว่านสิ่งที่ดี เราก็จะได้เก็บเกี่ยวพระพร และถ้าเราหว่านความชั่วร้าย เราก็ต้องเก็บเกี่ยวความเจ็บปวด หลายคนมักถามว่าทำไมเขาทำผิดต่อเรา แต่ไม่เห็นเป็นอะไรเลย เราต้องเข้าใจก่อนว่า เมื่อเขาทำอะไรเรานั่นมันก็เพราะว่ามันเป็นการหว่าน ยังไม่เจริญเติบโต เขาเพียงหว่านเมล็ดลงไปในการกระทำ กว่าจะแตกกลายเป็นรากและเป็นต้น และต่อมาวันหนึ่งมันโตขึ้นเกิดผล ก็เป็นเวลาที่เขาต้องเก็บเกี่ยวเช่นกัน ดังนั้น เราต้องคำนึงว่า...

p19v6c6icv7vg11ga79h1v9k1cpd4
19 ต.ค.

รากของบาดแผลที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือการไม่ให้เกียรติบิดามารดา

จากการให้คำปรึกษาและการสรุปที่มาของบาดแผลและความเจ็บปวดของคนเอเชีย  ผมรู้สึกว่าปัญหาที่เราพบส่วนใหญ่คือมาจากรากของบิดามารดา ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า บิดา-มารดาย่อมได้เกียรติในครอบครัวอยู่เสมอ และถ้าสถาบันครอบครัวแข็งแรงสังคมก็เข้มแข็ง พระเจ้าทรงให้บิดา-มารดาเป็นผู้นำในตำแหน่งทรัพยากรมนุษย์ของสังคม ใครทำลายครอบครัวคนนั้นทำลายตนเอง ทุกศาสนา ทุกคำสอน ที่เราหลีกไม่ได้คือการไห้เกียรติบิดามารดา โดยเฉพาะคริสตชน หลักการข้อแรกมาจากพระคัมภีร์เดิม หนึ่งเดียวในบัญญัติสิบประการที่มีพระสัญญาข้อหนึ่ง คือ “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า …..เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนาน และเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า” (ฉธบ 5:16) นี่เป็นหลักการที่เป็นความจริงอย่างยิ่ง ไม่ว่าในแง่มุมใดในชีวิตเรา เมื่อเราได้ให้เกียรติแก่บิดามารดาของเรา เราจะไปดีมาดี ทำไมเรื่องนี้จึงกล่าวได้ว่า...

sea-landscape-mountains-nature
19 ต.ค.

เสรีภาพจากบาดแผล

ความสะอาดของชีวิตทั้งสามด้านสำคัญมาก “ให้เราชำระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและจิตวิญญาณ” 2โครินธ์ 7:1 พระคัมภีร์สอนชัดเจนว่าคนเราทุกคนเมื่อรู้สึกไม่ดีหรือมีอะไรฟ้องผิดในใจ(วิญญาณจิต) ความคิด (หัวใจ)  และร่างกายที่ไม่สะอาด ย่อมทำให้ไม่มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานได้อย่างแน่นอน ปัจจุบันเราจึงมีการสอน อบรม ด้านบุคลิกภายนอก แต่สิ่งทำคัญคือความมั่นใจภายในชีวิต ความสุขที่แท้จริงภายในต่างหากที่จะมั่นคงถาวรที่สุด เพราะว่าภายนอกและภายในของเรานั้นสัมพันธ์กันครับ ร่างกาย: พระเจ้าต้องการให้เราชำระร่างกายสะอาด การดูแลสุขภาพและร่างกายสะอาดส่งผลต่อจิตใจที่มั่นคง ร่างการสะอาด ทำสิ่งที่ถูก ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า จิตใจ: จิตใจสะอาดเมื่อปราศจากความโลภ โกรธ หลง...

p19tk4j4up199mhva4001su81em3n
16 ต.ค.

เพลง แม่น้ำของพระคริสต์

ขอพระองค์โปรดเติม ในแม่น้ำใหม่ รับจากพระวิญญาณ ขอประทาน ความชื่นบาน ความรักใหม่ ใจฉันอยากได้รับ ชื่อเพลง : แม่น้ำของพระคริสต์ อัลบั้ม Don't be shaken เนื้อร้อง: เจริญ ยธิกุล ทำนอง: เจริญ ยธิกุล เรียบเรียง: สราวุฒิ ม่วงคำ ร้องนำ:  สุรวดี เทียนสีม่วง วง...