มูลนิธิและคริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ในปี 2005 คำทักทาย สวัสดีครับ ธรรมิกชน ของพระเจ้าทุกท่าน ขอให้พระคุณ และความเข้าใจ ในน้ำพระทัยของพระองค์ ผ่านความรู้การสำแดง จากพระคำของพระองค์ทำให้ท่านเติบโต สู่ความไพบูลย์ในองค์พระเยซูคริสต์

" อฟ.4 : 11-13 "

RMCBKK

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ


      ในปี 2005 พระเจ้าทรงนำ อาจารย์เจริญและครอบครัว แสวงหาพระเจ้า และได้มีผู้มีค่านิยมเดียวกันในเรื่อง การฟังเสียงพระเจ้า และการอธิษฐานด้วยการเยียวยา การเผยวจนะ ได้ก่อตัวขึ้น กลุ่มเล็กๆ พวกเราเดินทางไปสอน อบรม ในจังหวัดต่างๆ รวมถึงวันอาทิตย์ จนต่อมา มีผู้มีค่านิยมเดียวกัน และรวมไปถึงผู้ที่กลับใจเชื่อ ผ่านกลุ่มของเรา มากยิ่งขึ่น อีกทั้งพระเจ้าได้ทรงนำให้พวกเรา ให้เริ่มพันธกิจ เกี่ยวกับสถานีวิทยุออนไลน์ การนมัสการด้วยการทรงสถิต การเปิดศูนย์แม่น้ำแห่งชีวิต RMC Soaking Center เพื่อเป็นพระพรสำหรับ ผู้ที่ต้องการพักสงบ ฟังเสียงพระเจ้า และรับการอบรมด้านการเยียวยา ปกป้องและช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยการอธิษฐาน

      จนปี 2012 พวกเราจึงตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูผู้เชื่อและสร้างสาวก ให้ประกาศพระกิตติคุณสร้างสาวกและปลดปล่อยเยียวยาได้ และได้เริ่มก่อตั้งเป็นคริสตจักร รวมไปถึงมูลนิธิพันธกิจแม่น้ำขึ้นมา

     ... ขอขอบคุณ เพื่อนผู้รับใช้และคริสตจักรต่างๆ ที่มีส่วนสนับสนุนพวกเราและหวังว่าพวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ปรนนิบัติท่านทุกคน ทุกองค์กรและนำคนมาสู่พระเจ้าครับ ...


คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ RMC : RIVER MINISTRY CHURCH

  • Address: อาคารชาโต เดอ สุขุมวิท เรสซิเดนซ์ ชั้น 2 ซอย 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
    (ห่างจากปากซอยสุขุมวิท 56 ประมาณ 500 เมตร โดยอาคารอยู่ถัดจากคอร์ทเทนนิส)
  • Email: james7.rmc@gmail.com
  • Website: www.rmcbkk.com

บัญชีคริสตจักรเพื่อการถวาย