สถานีวิทยุออนไลน์

สถานีวิทยุออนไลน์

ถ่ายทอดสด

ถ่ายทอดสด

อีเลิร์นนิ่ง

อีเลิร์นนิ่ง

มูลนิธิพันธกิจแม่น้ำ (RMF)

มูลนิธิพันธกิจแม่น้ำ (RMF)

มูลนิธิและคริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

คำทักทาย สวัสดีครับ ธรรมิกชน ของพระเจ้าทุกท่าน ขอให้พระคุณ และความเข้าใจ ในน้ำพระทัยของพระองค์ ผ่านความรู้การสำแดง จากพระคำของพระองค์ทำให้ท่านเติบโต สู่ความไพบูลย์ในองค์พระเยซูคริสต์

อฟ.4 : 11-13

ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ

กิจกรรมคริสตจักร

โปรแกรมคริสตจักร

เพลงนมัสการ ดูทั้งหมด

 • COVER-CD-LIVE-2

  RMC LIVE WORSHIP

  นมัสการสด RMC เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2015

  21 ธันวาคม 2015

คำเทศนาประจำสัปดาห์ ดูทั้งหมด

กิจกรรมมูลนิธิฯ (RMF) ล่าสุด

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ทางมูลนิธิพันธกิจแม่น้ำ ร่วมกับ คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ และ โรงเรียนวิจิตรวิทยา ได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์ดนตรี และอุปกรณ์เครื่องเขียน ให้กับนักเรียน ณ  โรงเรียนวิจิตรวิทยา

ดูทั้งหมด

บทความล่าสุด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
 • COVER-CD-LIVE-2
  RMC LIVE WORSHIP

  นมัสการสดเมื่อวันที่ 20/12/2015 โดยทีม นมัสการคริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ...

 • RMC LIVE WORSHIP

  นมัสการสดเมื่อวันที่ 21/06/2015 โดยทีม นมัสการคริสตจักรพันธก...

 • เพลง You Never Let Go

  แม้เดินในหุบเขา อันตราย ความมืดไม่ทำให้ฉันกลัว ความรักพระองค...

ดูทั้งหมด