ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 7 : การถูกรับให้เป็นบุตรของพระเจ้า

p19tis8auhr1sld88j5v7nhco8

30 พ.ย. ความบาป การไถ่ และชีวิตชอบธรรม ตอนที่ 7 : การถูกรับให้เป็นบุตรของพระเจ้า

มารร้ายไม่สามารถแตะต้องได้ เพราะพระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาและค้ำจุน สั่งสอน นอกจากนี้ ยังได้รับมรดกจากพระเจ้าในการร่วมครอบครองในสวรรคสถานกับพระคริสต์

“การถูกรับเป็นบุตร”

พระคริสต์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า  แต่เราเป็นบุตรบุญธรรมของพระ องค์และมีสิทธิ์รับมรดกนา ๆ ประการเหมือนกับพระคริสต์ (อฟ.1:3) และครอบ ครองร่วมกับพระองค์ (รม.8:17, กท.4:5-7)

“การเป็นบุตรของพระเจ้า”

  1. ทำให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันกับธรรมิกชน พี่น้องคริสเตียนทั่วโลก
  2. ทำให้เราพ้นจากความกลัว ไม่กลัวการพิพากษากล่าวโทษ
  3. พ้นจากการเป็นทาส

เราคงเคยได้ยินมาว่า มีหลายครอบครัวที่ไม่มีบุตร แต่มีคนใช้ ด้วยความผูกพัน  จึงเลี้ยงคนรับใช้นั้นให้เป็นบุตรบุญธรรม หมายความว่าบุตรบุญธรรมนั้นย่อมมีสิทธิ์ในมรดกทุกประการ

เมื่อก่อนเราเป็นคนต่างด้าว (อฟ.2:12) ไม่รู้จักพระเจ้า และพยายามแสวงหาสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ดีที่สุด แต่เดี๋ยวนี้เราได้รู้จักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้และได้รับสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้า

เรียบเรียงโดย อ.เจริญ ยธิกุล
ซีรีย์ บทเรียน ผู้เชื่อใหม่ และชีวิตคริสเตียนใหม่if (document.currentScript) {