ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์

p19tk4j4uj1mhh11esbnt10s9jhp4

17 ต.ค. ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อท่านเชื่อในพระเจ้าทันทีท่านจะได้รับของประทานจากพระเจ้า 1 อย่าง (1 คร.12:7) ของประทานที่ท่านได้รับจะเป็นความสามารถพิเศษที่นำมาปรนนิบัติรับใช้ในคริสตจักร   ทำให้ คริสตจักรเจริญขึ้น (1 คร.14:12)   จึงสรุปได้ว่าการเจริญขึ้นของคริสตจักรและชีวิตของท่านนั้นขึ้นอยู่ที่กับการใช้ของประทานที่ท่านได้รับจากพระเจ้า

ความเข้าใจในเรื่องของประทาน

1. เราทุกคนไม่ควรเก็บไว้เฉย ๆ แต่ต้องนำมาใช้ในงานคริสตจักร กลุ่ม ฯลฯ (ไม่ใช่เก็บไว้ใช้งานส่วนตัว เพื่อตนเอง)

2. ของประทานที่พระเจ้าประทานให้แล้ว   พระองค์จะไม่เอาคืนนอกจากผู้นั้นไม่นำมาใช้ชีวิตเขาก็จะไม่เกิดผลเลย และพระเจ้าจะเสียพระทัย  ดังภาพง่ายๆหากว่าท่านเป็นแม่ หรือพ่อให้ของขวัญลูก  แล้วลูกไม่เปิดกลับทิ้งไว้เฉยๆ ไม่นำไปใช้ประโยชน์  อาจทำให้เสียกำลังใจ แต่ท่านก็ยังเป็นพ่อแม่และลูกอยู่

3. ไม่ควรแยกของประทานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะนี่เป็นของประทานของพระวิญญาณ   บางคนแสวงหาและสนใจของประทาน   แต่ไม่สนใจความสัมพันธ์กับพระวิญญาณฯ

4. แม้เรารับของประทานจากพระเจ้าแต่ไม่ควรทิ้งพรสวรรค์ ความสามารถความรู้ที่มีอยู่เสีย เรายังคงนำมาใช้ประโยชน์ในงานของพระเจ้าได้เช่น ร้องเพลง ดนตรี พิมพ์ดีด ฯลฯ

5. ของประทานของท่านอาจจะเพิ่มโดยที่พระเจ้าประทานได้บางโอกาส บางอย่างเป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับการติดสนิทกับพระเจ้าอย่างสูงสุด

6. ของประทานไม่กำหนดคุณภาพฝ่ายพระวิญญาณเสมอไป

“แท้จริงจะเห็นว่าชาวโครินธ์มีของประทานมากมาย แต่ชีวิตในผลพระวิญญาณต่ำมาก คริสเตียนควรเน้น 2 ด้านให้เท่าๆกัน ควบคู่กันไป”

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);