ชีวิตที่ได้รับพร

p19tis8aui1j7eu9uh849s0kjbb

06 พ.ค. ชีวิตที่ได้รับพร

พระเจ้ามักจะใช้ และอวยพระพร คนที่มีจิตใจที่ดี ไม่คิดทำร้ายใคร ไม่นินทา ว่าร้าย ไม่ประชดประชัน ทั้งที่มีโอกาส
คริสตชน ได้รับพรจากพระเจ้า ทั้งที่เป็นคนไม่เก่ง การศึกษาอาจไม่สูง แต่มีการเจิมพระเจ้าใช้มาก เพราะเขาไม่มีพิษภัยต่อใคร เพราะ ใจสะอาดทั้งคำพูด และ การเขียน ต่อหน้าลับหลัง

จึงหนุนใจพี่น้อง ทุกคนว่า ทางของพระเจ้านั้น ความบริสุทธิ์ชอบธรรม สำคัญเหนือสิ่งอื่นได้ ขอให้ทุกคนยึดมั่น ในวิถีของพระเจ้า
ในพระธรรม สุภาษิต 19:22 สิ่งที่น่าปรารถนาในตัวมนุษย์คือความจงรักภักดีและคนยากจนยังดีกว่าคนมุสา(KJV)

คำว่า “จงรักภักดี ” พระคัมภีร์ฉบับ NIV ให้ความหมาย ความรักยั่งยืน และรากศัพท์ภาษาเดิม แปลว่า ความรักมั่นคง เรื่องนี้ สำคัญ มากในชีวิต ของเราที่มีต่อ พระเจ้า ผู้นำ และองค์กร คริสตจักรของเรา หายากมาก เพราะ พลังแห่งความรักมั่นคง เท่านั้น จะทำให้ชีวิต ของเรา ก้าวหน้าเกิดผล และรับพระพรจากพระเจ้า รวมถึงอยู่ด้วยกันอย่างสงบ ยืนยาวนาน รับการสร้างไว้เนื้อเชื่อใจ จากผู้นำและองค์กร

ประโยคที่กล่าวว่า “คนยากจนยังดีกว่าคนมุสา” เพราะคนจน นิสัยดีๆ มีค่า ไม่ทำร้ายใคร ดีกว่าการเป็นคนมุสา โกหก ไม่ยำเกรงพระเจ้า และคนโกหกมุสา เป็นสัญลักษณ์ อาการของ คน ไม่จงรักภักดี หรือแปลอีกความหายหนึ่งคือ เกืดมาเป็นคนจน แต่เป็นคนดี ดีกว่าเป็นคนไม่ดี มุสา และทำให้ชีวิตไร้ค่า

เรียบเรียงโดย อ.เจริญ ยธิกุลd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);