ศัพย์และความหมาย ของพระธรรม (ยกตัวอย่างมาบางคำ)

q

06 พ.ค. ศัพย์และความหมาย ของพระธรรม (ยกตัวอย่างมาบางคำ)

ศัพย์และความหมาย ของพระธรรมสุภาษิต (ยกตัวอย่างมาบางคำ) 
1. คำว่า สติปัญญา มักหมายถึง ปัญญา แบบแผน การดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานพระคำพระเจ้า แบบแผนการดำเนินชีวิต คริสเตียน

2. ความรู้ มักจะเล็งถึง ความรู้ความชำนาญด้านทักษะ เช่น คนรู้จริงเรื่อง สร้างพลับพลา รู้เกี่ยวกับทักษะ ด้านสร้างวิหาร หรืออุปกรณ์ในพลับพลา พระนิเวศน์

3. คำสอน หมายถึงคำสอนจากพระวจนะพระเจ้า โทราห์ ดังนั้น คริสตจักรจะเป็นที่สอน พระวจนะพระเจ้าเป็นหลัก

ศัพย์และความหมาย ของพระธรรมในพันธสัญญาใหม่ (ยกตัวอย่างมาบางคำ)  
4. คำว่า เนื้อหนัง คือ ตัวเร้าใฝ่ต่ำ ให้ทำบาป ผิดศีลธรรม

5. รักโลก คือ ผู้ที่ ยอมรับระบบของโ,ก ที่ขัดแย้งต่อพระวจนะ พระเจ้า และทำให้ ห่างไกลพระเจ้า ห่างโบสถ์ และ เป็นทาสของมัน

6. พันธสัญญา คือ สิ่งที่เราทำปฎิบัติ(พันธ) และพระเจ้า จะทำตามที่ได้สัญญา

7.การเกิดผล ความหมาย
7.1) เกิดผล ตามชนิดของมัน คือ ทุกคนเกิดผล ตามของประทานแต่ละคน
7.2) เกิดผล นั้น ต้องตามฤดูกาล คือเกิดผลดีในการรับใช้ การกระทำดีเป้นแบบอย่างตลอดไป

8. คนต้นเป็นคนท้าย คนท้ายเป็นคนต้น
หมายถึง คนที่เคยรับใช้ เกิดผล มีประสบการณ์ก่อน ต่อมา มีปัจจัยต่างๆทำให้ ถดถอย หรือขาดการเรียน ศึกษา ไม่มีผู้ชี้นำฝ่ายวิญญาณที่ดี ไม่ได้มีทักษะเจาะจงในของประทาน เลย หยุด กับที่

เรียบเรียงโดย อ.เจริญ ยธิกุล} else {