สุขภาพที่ดี ของจิตใจ มีผลต่อ สุขภาพของร่างกาย

p19tiuroet1clt1pls1321rcmogmb

06 พ.ค. สุขภาพที่ดี ของจิตใจ มีผลต่อ สุขภาพของร่างกาย

พระวจนะของพระเจ้า ทรงย้ำสอนเรา ว่า การที่มีอารมณ์ที่ดี ย่อมทำให้ การงาน การดำเนินชีวิต ดี และร่างกายแข็งแรง

ขอให้รักษาใจ อธิษฐานเชิญพระองค์มาร่วมงาน และ ทูลเรื่องความปราถนา ที่เดือดร้อน บ่อยๆ จนสันติสุขจะครองจิตใจ

สุภาษิต4:20-22 บุตรชายของเราเอ๋ย จงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้า จงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้า เพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบ และมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้น
สุภาษิต 15: 30 สว่างของตาทำให้ใจเปรมปรีดิ์ และข่าวดีกระทำให้กระดูกสดชื่น
สุภาษิต 16:24 ถ้อยคำแช่มชื่นเหมือนรวงผึ้ง เป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นอนามัยแก่ร่างกาย
สุภาษิต 17: 22 ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี แต่จิตใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้ง
สุภาษิต 12: 4 ภรรยาดีเป็นมงกุฎของสามีตน แต่นางผู้ที่นำความอับอายมาก็เหมือนความเน่าเปื่อยในกระดูกสามี

พระคัมภีร์ต่อไปนี้ แสดงให้เห็นว่า สุขภาพฝ่ายวิญญาณ และจิตใจ ที่ดี มีผลต่อด้านร่างกาย
มีอะไรก็อธิษฐานมากๆ นะครับ

ฟีลิปปี 4:6-7
อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์

เรียบเรียงโดย อ.เจริญ ยธิกุลd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);