เรื่องลำดับความสำคัญ

p19tiuroet7tm158gtcp11lv11mqa

06 พ.ค. เรื่องลำดับความสำคัญ

พระเจ้าทรงมีระบบแบบแผนชีวิตของเราและมีลำดับความสำคัญให้แก่เรา เพื่อความไพบูลย์และความสุข ภาพรวมของแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์

ลำดับความสำคัญอันดับแรกของชีวิตแต่ละวัน ที่ขาดไม่ได้ คือ การอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัว หากเราไม่ทำ นิสัย ความคิดไม่เปลี่ยน มีค่าเท่ากับไม่ได้เป็นคริสเตียน เพราะชีวิตคริสเตียนคือความสัมพันธ์กับพระเจ้า และท่านคือ มโนธรรมของสังคมรอบข้าง

ลำดับที่สอง คือ ครอบครัว ระหว่างสามีภริยาและลูก หากความสัมพันธ์ลำดับที่ 1 ไม่ดี ลำดับที่ 2 ก็ไม่ดี เพราะพ่อแม่ลูกไม่มีบรรทัดฐานหรือกรอบแห่งพระวจนะปกครองหรือเชื่อฟังให้เกียรติกันและกัน ทำหน้าที่ของตนให้บริบูรณ์ เพราะครอบครัว คือ คำพยานของสังคมที่ดีงาม

ลำดับที่สาม คือ รับการสร้างเป็นสาวกและขัดเกลาชีวิตโดยผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้นำ  อยากหนุนใจให้เข้าร่วมกิจกรรมของคริสตจักร เพื่อรับการเจิมปลดปล่อย เพื่อชนะการเสพติดหรือความพ่ายแพ้ จะได้มีกำลังเหนือเนื้อหนังและพยุงจิตวิญญาณให้เติบโต ร่วมพบพี่น้องผู้เชื่อและ Mentor พูดคุยในวันอาทิตย์ เพื่อถูกขัดเกลา มีความสัมพันธ์กับคริสตจักรและผู้นำ จึงเป็นรากฐานสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เพื่อการเปลี่ยนแปลงแท้จริง

สามส่วนนี้ หากเดินถูกต้อง ส่วนอื่นๆ คือการงาน เพื่อนฝูง สังคม ตัวเราเอง เราย่อมมีชัยชนะ และจะรู้รสชาติของความสุขในชีวิต มีความสมดุลย์ และความเข้าใจ

เรียบเรียงโดย อ.เจริญ ยธิกุลdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);